Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskning

Forskning

I min forskning har jeg haft fokus på mikrosociologien i samskabelsen af kulturelle oplevelser i et interkulturelt perspektiv, med blik for  magtstrukturer og handlerum for de enkelte aktører. Det empiriske genstandsfelt er kulturmødet mellem certificerede guider og udenlanske gæster.

Min igangværende forskning følger opkomsten af pilrgrimsruter og pilgrimsture som et post-sekulært fænomen, hvor før- reformationens kulturelle arv genfortolkes. Pilgrimsfænomenet bruges bl.a. til at skabe regional og lokal udvikling, og det genererer nye roller og overraskende konstellaltioner mellem kulturinstitutioner, turismeerhverv og lokalsamfund med ideologiske overtoner. Jeg undersøger desuden hvad  pilgrimfærd betyder for det post-moderne menneske i en dansk/skandinavisk kontekst.    

Jeg er desuden projketleder på INUT, (Innovation og udvikling af bæredygtig bynær naturturisme 2017-19). Det overordnede formål med projektet er at udvikle en skalerbar participatorisk model for udvikling af urban økoturisme. Projektet er et partnerskab mellem RUC. Københavns Universitet og Norrøn Arkitekter.  Projektet tager udgangspunkt i Nationalpark Skjoldungernes Land og Naturpark Amager. Områdernes narrativer, lokale identiteter, sociale, materielle og naturmæssige ressourcer er blevet kortlagt med henblik på at fremhæve de to områders turismepotentialer. Sammen med lokale/regionale private og offentlige aktører udvikles en model for bæredygtig urban naturturisme med fokus på infrastruktur, arkitektoniske faciliteter og produktudvikling. Diplomguiderne har til opgave at udvikle prototyper for urbane økoturisme produkter som promoverer bæredygtig adfærd blandt de besøgende.

Emner

Kultur- og oplevelsesproduktion, sociologi, deleøkonomi, bæredygtighed, og postsekulær turisme.    

Undervisning

Sociologi, økonomi og problemorienteret projketarbejde på den Samfundsvidenskabelige Bacheloruddannelse.

Vejledning på Geografi  

Interkulturel kommunikation og kulturfomidling i oplevelsesøkonomien.  Kulturformidling i praksis i forskellige rumlige konstekster. Undervisning og vejledning ifm. afsluttende diplomeksamen på Turistføreruddannelsen 

Forelæsninger I Danmark og udland; , Interkulturel kommunikation, kulturarv, oplevelsesproduktion; netværksinnovation og deleøkonomi 

 

Curriculum

2017           Medlem af Advisory Board COSHMO, EU projekt Ålborg Univesitet   

2017           Projketleder INUT, Innovationsfonden    

2016           Lektor, ph.d. Turistføreruddannelsen. Institut for Mennesker og Teknologi 

2016           Partner, Innocoast,  Innovationsfonden

2015           Bestyrelsesmedlem, Vestsjællands Museum

2015- 2017  Formand TID, Tourism Researchers in Denmark

2011- 2015   Adjunkt  Institut for Miljø Samfund og Rumlig Forandring. Roskilde Universitet

2005-2010   Ph.d studerende Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring. Roskilde Universitet

2002 -2004   Underviser & koordinator. Turistførerddannelsen. Institut for Geografi og Internationale Udviklingsstudier. Roskilde Universitet 

1999-2001   Hoteldirektør Hotel Christian iV i Arp Hansen Hotel Group

1994-1995   Konferencearrangør "International Meeting of Parliamentarians on Population and Social Development" Christiansborg København.   

1987-1992   Underviser på Den Danske Rejselederskole. København

1988-1991   Rejseleder, Amerikanske gæster i Skandinavien, USSR og Østeuropa

1986-1988   Destinationsrejseleder NordItalien.

1986-1998   Kulturguide, klassisk Italien samt Berlingske Tidendes læserrejser, operaen i Milano 

1983 – 2009 Autoriseret turistfører på italiensk og engelsk. 

 

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Pasteur Program Executive, Project manager, Harvard Business School

1 apr. 201716 jan. 2018

Dimissionsdato: 16 jan. 2018

Ph.d Sociologi, The Guided Tour - A Co-produced Tourism Experience, Roskilde Universitet

1 jan. 200512 nov. 2010

Dimissionsdato: 12 nov. 2010

Business, Language and Culture, Cand. Merc. Int., Copenhagen Business School

1 sep. 199015 nov. 1999

Dimissionsdato: 15 nov. 1999

Cours de Langue Francaise, Fransk B1, Université de Savoie

1 dec. 19881 mar. 1989

Dimissionsdato: 1 mar. 1989

Autoriseret Turistfører, Turistfører, italiensk og engelsk, Danmarks Turistråd

1 sep. 198315 maj 1984

Dimissionsdato: 15 maj 1984

Voksenpædagogisk grundkursus, Voksenunderviser, AOF Danmark

1 jan. 198831 mar. 1988

Lingua e cultura Italiana corso intermedio di secondo livello , Italiano livello B2

1 jul. 198221 dec. 1982

Emneord

  • Oplevelse, Turisme, Performance
  • Kulturarvsformidling
  • Oplevelsesdesign
  • Bæredygtig udvikling
  • innovation in organizations and public-private innovation networks
  • post-sekular turisme

Publikationsnetværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller