• Universitetsvej 1, 40.3

  DK-4000 Roskilde

  Danmark

Personlig profil

Forskning

Forskningsbaggrund

Jeg forsker i ulighed i sundhed med borgerperspektivet i centrum. Min forskning er udviklings- og anvendelsesorienteret med fokus på bl.a. læring og kompetenceudvikling både for borgere og professionelle.

Formålet med mit virke er at øge lighed i sundhed og jeg har beskæftiget mig med problematikker indenfor bl.a. borgerrettet forebyggelse, sundhedsfremme og ulige adgang til sundhedsydelser.

Metodisk opererer jeg med en bred vifte af involverende og samskabende greb kombineret med sociologiske og kulturteoretiske ræsonnementer om ulighed. Min forskning foregår derfor altid i tæt samarbejde med borgere, kommuner, almen praksis og andre relevante aktører.

Tidligere projekter:

 • Soma & psyke: Hvordan møder det somatiske sundhedsvæsen borgere med svære psykiatriske diagnoser? Projektet bidrager med indsigter i, hvordan og hvorfor ulighed opstår i det konkrete møde mellem borger/patienter og professionelle. 
 • Følgeforskning på samtaleværktøjet Mine Samtaler - til lindring og livskvalitet. En tidlig palliativ, tværsektoriel indsats
 • Evaluering af kompetenceløftet Demens – Skolebænk på tværs. Et efteruddannelsesforløb for kommunalt og regionalt ansatte
 • DEBIRS: Dialogisk evaluering af Region Sjællands borgerinddragende indsatser under Tidlig Opsporing, DNS med det formål at styrke kommunikation mellem borgere og alment praktiserende læger

Nøgleord: Ulighed i sundhed, involverende metoder, borgerperspektiver, lige adgang til sundhedsydelser, læring i sundhedsvæsnet, primær sektor

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Universitetspædagogikum, Fokus på sundhedsprofessionelles læring, Enheden for Akademisk Efteruddannelse

Dimissionsdato: 1 jun. 2021

Ph.d., Kampen for det sociale renommé: Forældreskab og forebyggelse i et klasseperspekiv, Center for Sundhedsfremmeforskning

Dimissionsdato: 3 nov. 2017

Cand.mag., Dansk og sociologi, Københavns Universitet

Dimissionsdato: 2 jun. 2008

Eksterne ansættelser

Seniorforsker, Forskningsenheden for almen praksis, Center for almen medicin, Københavns Universitet

Seniorforsker, Videns-og forskningscenter for multisygdom og kronisk sygdom, NSR, Region Sjælland

Emneord

 • Sundhed, Medicin
 • Sundhedssociologi
 • Tværsektorielt samarbejde
 • Palliation
 • Personcenteret behandling og pleje
 • Borger,- bruger- og patientinvolvering
 • Ulighed i sundhed
 • Ulighed i adgang til sundhedsvæsnet
 • Kollaborative metoder
 • Videnskabsteori, Videnskabshistorie, Videnskabssociologi, Forskningspolitik
 • kvalitative forskning
 • Etik i kvalitative studier
 • Kvalitetskriterier i kvalitative studier
 • Pædagogik, Læring, Uddannelse
 • Kompetenceudvikling i sundhedsvæsnet
 • Vejledning og vurdering af akademisk kvalitet
 • Praksisudvikling
 • Velfærdsstat, Velfærdssamfund
 • Sundhedssektoren
 • Velfærdsprofessioner
 • Velfærdsstat
 • Social ulighed

Publikationsnetværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller