Billede af Hans H. K. Sønderstrup-Andersen
 • Universitetsvej 1, 03.1-NE

  DK-4000 Roskilde

  Danmark

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskning

Hans H. K. Sønderstrup-Andersens forskning er især fokuseret på subjektivitet og socialitet i forskellige arbejdslivskontekster og sociale fællesskaber og praksisser i arbejdslivet. Forskningen er bl.a. inspireret af virksomhedsteoretiske, kritisk psykologiske og ethnometodologiske perspektiver. Der hentes dog også inspiration fra andre områder herunder arbejdspsykologiske teorier om subjektivitet og motivation, stress og trivsel. Desuden er der også fokus på teoretiske spekter på design og evaluering af komplekse tekniske systemer.

 • Et vigtigt tema er teori- og metodemæssig udvikling i forhold til at indfange og analysere moderne teknologiers indflydelse på samarbejdsrelationer og koordinationsprocesser i komplekse arbejdssammenhænge. Både i forhold til den enkelte medarbejder, men også i forhold til sociale praksisser.
 • Et andet vigtigt emne er forskning i forhold til kvaliteten af aktørernes interaktion med teknologier, artefakter og systemer i form af f.eks. brugbarhed, effektivitet, funktionalitet, nyttevirkning, ”brugervenlighed” og emotionelle og etiske aspekter ved interaktionen undersøgt både på subjekt- og praksisbaserede plan. Metodisk kunne det f.eks. dreje sig om kvalitativ evaluering og analyse af samspillet mellem medarbejdere og teknologierne.
 • Derudover er det vigtigt at kikke på nærmere på indflydelsen i forhold til ”traditionelle” arbejdspsykologiske faktorer såsom jobtilfredshed, indflydelse og udviklingsmuligheder, krav i arbejdet, arbejde/privatlivs balance og trivsel. Ikke mindre vigtigt vil det være at kikke nærmere på indflydelsen på ledelsesforhold, arbejdsindsats og arbejdsevne.

Curriculum

See presentation video Hans. H. K. Sønderstrup-Andersen 

Hans H. K. Sønderstrup-Andersens Ph.D. project focused on social coordination practices and interactional artifacts in the documentation of engineering design – topics related to the areas of Computer Supported Cooperative Work (CSCW), and Human Computer Interaction (HCI). At the Sociological Department at Lancaster University, UK Hans worked as a visiting research assistant focusing on studies of air traffic control. At the Technological Institute in Denmark he worked as a project manager within evaluation of home automation and facility management systems and research on flexible work, distance work and cooperative buildings. At Risø National Laboratory he has carried out several social practice studies in the following areas: Aviation, car manufacturing, engineering design, heath care, and internet based interface technologies. Hans took part in CHMI (Centre for Human-Machine Interaction) established by the Danish National Research Foundation. The focus was on the synthesis and further development of theories, methods and models within HCI and CSCW. In 2005 he was appointed as an expert in a technology foresight project funded by The Ministry of Science, Technology and Innovation on perspectives, possibilities and consequences of the development and utilization of cognitively advanced robots. Furthermore, Hans has worked with both qualitative and quantitative working environment studies, mainly focusing management practises and organisational safety culture issues. Currently Hans focuses on working life studies on subjectivity, social practices and technology. A special focus in on tool based social coordination processes in complex work settings.

Emneord

 • Psykologi
 • Teknologi
 • Arbejdsmarked
 • Datalogi, IT

Publikationsnetværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller