Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskning

I min forskning undersøger jeg forskellige aspekter af ulighed i sundhed herunder hvordan ulighed i sundhed kommer til udtryk i sundhedsinstitutionerne og de rationaler og praksisformer som sundhedsinstitutionerne er bærere af. Jeg er interesseret i mødet mellem institutionerne og borgerne og hvordan inklusions- og eksklusionsprocesser udspiller sig her, og dermed på hvilke måder ulighed forstærkes og/eller formindskes i institutionerne.     

Jeg forsker i det somatiske som psykiatriske felt (uden sammenligning iøvrigt). Særlig interesser jeg mig for hvordan sygdomsidentitet og institutionsidentitet udspiller sig i det kliniske felt, herunder hvordan styrende måder at tænke på i sundhedsvæsenet er med til at forme rammerne for at være patient. Spørgsmål som hvad bestemte måder at se på og kategorisere (fx via diagnostisering, manualisering) får øje på og ikke øje på og med hvilke konsekvenser er centrale i min forskning. Det interessante her er blandt andet hvordan de sociale betingelser borgere har omsættes og oversættes i sundhedsvæsenet, ofte i et medicinsk sprog og forståelsesformer.

Ligeledes interesserer jeg mig for politikker og institutionaliseringer af mødet mellem det etablerede sundhedsvæsen og patienter med særlig fokus på idéer om recovery, brugerinddragelse og empowerment.   

Jeg har i den sammenhæng arbejdet med køn, klasse og etnicitetsanalyser for at se hvordan disse komponenter påvirker samspillet mellem patient og sundhedsprofessionelle, ligesom jeg har arbejdet med hvordan kulturen i hospitalsafdelingen er formende for hvordan nogle patienter fremstår som ”gode” patienter og andre ”problematiske”. I det hele taget er jeg optaget af vilkår for andethed, et vilkår der fx gør sig gældende hos psykiatriserede mennesker. 

Jeg ar arbejder med kvalitative metodologi i min forskning og har en særlig interesse for praksis som den udfolder sig i klinikken. Det vil sige at mine analyser ikke bare ser på hvad der siges af bestemte aktører (patienter, pårørende, sundhedsprofessionelle), men også hvad der konkret gøres i praksis.

Endelig er jeg optaget af udvikling og forskning i samspil med den praksis der undersøges. Med andre ord finder jeg det spændende at gribe fat i konkrete problemområder som de opleves ude i klinikken, samtidig med at jeg finder det værdifuldt at de klinikere der står i udfordringerne også er delagtige i forskning og udviklingen.  

Jeg er uddannet ph.d. fra Roskilde Universitet med en afhandling om lighed og brugerinddragelse i hospitalet og er forskningsleder for Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier.

Jeg vejleder ph.d. studerende, sidder som formand for BFI faggruppe 58 (sygepleje), er reviewer for en lang række tidsskrifter, er tovholder for forskernetværket Psykosocial problemer og Samfund der samler forskere på tværs af institutioner og leder flere forskningsprojekter.  

Ekspertise relateret til FN’s Verdensmål

I 2015 blev FN-landene enige om 17 Verdensmål til at standse fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Denne persons arbejde bidrager til følgende verdensmål:

  • Verdensmål 3 - Sundhed og trivsel
  • Verdensmål 5 - Ligestilling mellem kønnene
  • Verdensmål 10 - Mindre ulighed

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Ph.d., Medinddragelse og lighed - en god idé? , Roskilde Universitet

Dimissionsdato: 10 nov. 2011

Emneord

  • Sundhed, Medicin
  • Køn, Etnicitet, Ligestilling
  • Pædagogik, Læring, Uddannelse
  • Velfærdsstat, Velfærdssamfund

Publikationsnetværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller