Billede af Leif Hemming Pedersen
 • Universitetsvej 1, 42.2

  DK-4000 Roskilde

  Danmark

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskning

Jeg er uddannet i journalistik og engelsk fra Roskilde Universitet, hvor jeg nu er ph.d.-studerende på Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab. Tidligere har jeg arbejdet som journalist, engelsklærer, ekstern lektor i Journalistik samt videnskabelig assistent på en række medieforskningsprojekter.

I mit ph.d.-projekt undersøger jeg, hvilken rolle medieteknologier og mediebrug spiller for processer, praksisser, forståelser og oplevelser vedrørende anerkendelse (og ringeagt). Mit empiriske fokus omhandler primært unge (mediebrugere), som jeg forsker og samarbejder med.

Den tværfaglige, teoretiske aspiration er at sammentænke socialfilosofiske teorier om anerkendelse med medie- og kommunikationsforskningen, mens min metodologiske tilgang primært trækker på (digital) etnografi, men jeg inddrager også andre metoder og tilgange fra særligt mediebrugsforskningen.

Undervisning

Jeg har en stor erfaring med vejledning af studerende på både bachelor- og kandidatniveau indenfor interdisciplinære og transdisciplinære felter, der generelt set vedrører den rolle, som medier i bred forstand (teknologisk medieret kommunikation) spiller for sociale og politiske processer.

Tidligere har jeg især vejledt projekter og afhandlinger, der inkluderer normative, teoretiske og/eller praktiske problemstillinger omkring udformingen/produktionen, indholdet/formen samt brugen/forbruget af journalistik og journalistiske medier - såsom kildebrug i forskellige typer journalistik; medierepræsentation af eksempelvis køn, økologi, Grønland, Danmark, arbejdsmarkedsstof, kriminalsager og terror. Jeg har også vejledt projekter, der har fokuseret på medialiseringen af eksempelvis pressemøder, diplomatiet og den politiske journalistik.

Metodisk og analytisk har jeg erfaring med de mest udbredte kvantitative og kvalitative metoder indenfor samfunds- og humanvidenskab: sprog- og tekstanalyser (såsom diskurs- og framinganalyser), kvantitativ indholdsanalyse (content analysis), spørgeskemaundersøgelser, statistik, (fokusgruppe-)interview, mediedagbøger samt (digital) etnografi.

Ekspertise relateret til FN’s Verdensmål

I 2015 blev FN-landene enige om 17 Verdensmål til at standse fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Denne persons arbejde bidrager til følgende verdensmål:

 • Verdensmål 1 - Afskaf fattigdom
 • Verdensmål 3 - Sundhed og trivsel
 • Verdensmål 4 - Kvalitetsuddannelse
 • Verdensmål 5 - Ligestilling mellem kønnene
 • Verdensmål 10 - Mindre ulighed
 • Verdensmål 16 - Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Journalistik og Engelsk, cand.comm i Journalistik, Roskilde Universitet

Dimissionsdato: 8 mar. 2016

Emneord

 • Kommunikation, Journalistik, Medier
 • Medieret anerkendelse
 • Medialisering
 • Medierepræsentation
 • Mediebrug
 • Anerkendelse

Publikationsnetværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller