Foto af Hanne Warming
 • Universitetsvej 1, 19.1

  DK-4000 Roskilde

  Danmark

1996 …2031
Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskning

Hanne Warming er professor mso og leder af forskningsgruppen Changing Societies: citizenship, participation and Power, udpeget medlem af Børnerådet samt koordinator for ESA (European Sociological Association) forsknigsnetværket 'children and Childhood' og for forskningsnetværket 'Trust dynamics in the governing of childhood', se  

ww.ruc.dk/institutter/isg/forskningen/centre-netvaerk-samarbejder/trudy/

Hun underviser og vejleder primært indenfor socialvidenskab, herunder især indenfor de nedenfor angivne forskningsområder, og har ligeledes et antal ph.d-studerende tilknyttet. Metodisk er hendes primære interesse kvalitative metoder, herunder parcipatoriske og kritisk etnografi.

Hannes primære forskningsområder er barndom/ungdom, socialt arbejde, børne/ungeperspektiv samt levet medborgerskab. Pt. er hun leder af forskningsprojektet 'Tillid i socialt arbejde med børn i udsatte positioner', finansieret af FSE. Man kan læse mere om dette projekt på hjemmesiden www.tillid.ruc.dk.

Uddannelse

1993: Cand.scient.soc fra Københavns Univsersitet, Sociologisk Institut

2001: Ph.d. grad fra Roskilde Universitetscenter, Institut for Samfundsvidenskab og

erhvervsøkonomi. Afhandlingen omhandlede børns daginstitutionsliv.

 

Primære ansættelser efter opnåelse af kandidatgrad

1994: Forskningsassistent ved Roskilde Universitetscenter, Institut for Samfundsvidenskab og Erhvervsøkonomi på projekt ”Social Services - a comparative nordic study” (halv tid)

1994: Undervisningsassistent ved den samfundsvidenskabelig basisuddannelse, Roskilde Universitetscenter (halv tid)

1994 – 2000: Ph.d-stipendiat ved Roskilde Universitetscenter, Institut for Samfunsvidenskab og Erhvervsøkonomi. Barselsorlov i perioden 1. okt 1996 – 30. sept. 1997 + 20 mdrs. orlov til deltagelse i eksternt finansierede forsknings- og evalueringsprojeter.

2000 – 2003: Adjunkt ved Institut for samfundsvidenskab og Erhvervsøkonomi. RUC.

2003 - 2008: Lektor ved Institutut for samfundsvidenskab og Erhvervsøkonomi, RUC, senere Institut for Samfund og Globalisering, Roskilde Universitet.

2008 - 2009: Seniorforsker ved AKF (i perioden 1/9 2008 – 31/1 2009)

2009 - 2011: Lektor ved Institut for Samfund og Globalisering, Roskilde Universitet.

2011 – date: Professor (MSO) ved Institut for Samfund og Globalisering, Roskilde Universitet.

 

Priser:

Børnesagens Fællesråds Pris i 2005 for projekt Børnetinget.

 

Projektledelse og -styring af eksternt finansierede projekter

2001-02: Projektledelse af  ”Undersøgelse af kontaktpersonordningen og ordningen med personlig rådgiver for børn og unge”. Socialministeriet. Delt projektledelse med Inger Glavind Bo

2001-06: Suppleant for J. Kampmann i “the management committee” for COST A 19  ”Children’s Welfare”. European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research.

2003-04: Forskningsmæssig ledelse på projekt ”Børnetinget”, Familieplejen Danmark. Projektet modtager Børnesagens Fællesråds Pris i 2005.

2003-07: Projektledelse på udviklingsprojektet ”Samarbejdssamtaler”, Døgnpleje-formidlingen for børn og unge i Nordsjælland (delt forskningsledelse med B. Wegler).

2009- 12: Projektledelse på projekt ”Trust in Social Work with Children”, finansieret af Forskningsrådet for Samfund og Erhverv (se http://tillid.ruc.dk).

 

Andre administrative og ledelsesmæssige poster  

Formand for studienævet for forvaltningsuddannelserne (dvs. european studies, MPA, socialvidenskab, offentlig administration og lang forvaltning) på Institut for  Samfundsvidenskab og Globalisering, Roskilde Univsersitet (2007-8 og 2009-10).

Medllem af Uddannelsesudvalget (UDDU) på Roskilde Universitet (2009 – 2011).

Medlem af forsknings- og uddannelsesudvalget på Institut for Samfund og Globalisering, Roskilde Universitet (2008 – dato).

Medlem af styregruppe for Ph.D programmet ”Governance, Welfare and Citizenship”, Institut for Samfund og Globalisering, Roskilde Universitet (2009 – dato)

Medlem af styregruppen for Research network on ”Sociology of Children and Childhood”, European Sociological Association (2009 - dato).

Formand for RUC’s studiestrukturreformgruppe vedr. de samfundsvidenskabelige uddannelser på RUC. (2010)

Formand for det samfundsvidenskabelige bachelorudvalg på RUC (2010 – 2011)

Medlem af RUC’s uddannelsesstyregruppe for alle RUC’s uddannelser (2010 – 2011)   

Koordinator af Research Network on Trust Dynamics in the governance of children and youth, se. http://www.ruc.dk/institutter/isg/forskningen/centre-netvaerk-samarbejder/ trudy (2010 – dato)

Forskningsgruppeleder for forskningsgruppen  Changing Societies: Citizenship, Participation and Power.ISG, Roskilde Universitet. (2010 – dato)

Medlem af rådgivende udvalg for rektorkollegiet på RUC vedrørende RUC’s udviklingskontrakter (2011 – dato)

Koordinator for Research network on ”Sociology of Children and Childhood”, European Sociological Association (2011- dato)

Bestyrelsesmedlem i ‘Børn og Familier’ (2011 – dato)

 

 

Deltagelse i ekspertpaneler,  styregrupper, statslige råd o.l.

Medlem af Børnerådet, udpeget af Socialminster Benedicte Kjær for området ’Børns opvækst og udvikling’.(2010-dato)

Medlem af ekspertpanel tilknyttet projekt ”Child Rights Indicators”, University of Liverpool & Ludwig Boltzmann Instiutute of Human Rights, Vienna, initieret af European Fundamental Right Agency (2008)

Medlem af Ekspertpanel tilknyttet ”Evaluering af forsøg med fritidspas til udsatte børn og unge”. Oxford Research A/S og Styrelsen for Specialrådgivning og Social service (2007-09).

Medlem af ekspertpanel for PLS Rambøll Managements evaluering af ”Unge-projektet” for Socialministeriet (2001-02)

Medlem af forskerpanel, tilknyttet undersøgelsen ”Udsatte børns fritid”. Socialforskningsinstituttet, Statens Institut for Folkesundhed og COWI (2007-08).

Dansk repræsentant i den europæiske forskningsaktion COST A 19: Children’s Welfare (2001-06).

Medlem af styregruppen for viderudvikling af ”Projekt Børnetinget”. Familieplejen Danmark (fra 2005 og frem).

Medlem af baggrundsgruppe for forskningsprojektet ”Socialpædagogisk Aktion”, Sociologisk Analyse/Epinion A/S (2003-05)

Medlem af følgegruppe for projekt: ”Advokatbistand i konfliktfyldte samværssager. Egmontfonden (2005-06).

Medlem af følgegruppen for Videnscenter om Familiepleje, Københavns

Kommune (fra 2007 og frem)

Medlem af følgegruppe for forsknings- og udviklingsprojektet “Børnesamtalen i praksis”. Den Sociale Højskole (2008-2009).

Medlem af følgegruppe for projekt ”Samvær”. Videnscenter for Familiepleje, Københavns Kommune (2008-10).

Medlem af følgegruppe for metodeudviklingsprojet på kontaktpersonsområdet. SPUK og Velfærdsministeriet (2009-2011).

Medlem af følgegruppe for forsknings- og metodeudvikingsprojektet ”Plejefamilier til teenagere”. Videnscenter for Familiepleje. (2010-2012)

Medlem af styregruppe for Børnerådets Børnepanelundersøgelser (2011 – dato)

Medlem af følgegruppe for Børnerådets undersøgelse af anbragte børns vilkår (2011)

Medlem af følgegruppe for Børns Vilkårs Bisidderprojekt (2011-dato)

Medlem af pædagogisk kvalitetsudvalg, Københavns Kommune (2012-dato)

 

Videnskabelige fokusområder

1) Socialt og pædagogisk arbejde med udsatte børn og unge

2) Børns og unges deltagelse og medborgerskab

3) Integration, inklusion/eksklusion, tillid og magt

4) Børneperspektiv og metoder til anerkendende inddragelse af børn i forskning såvel som           i socialt og  pædagogisk arbejde med børn

5) Velfærdsstat og velfærdssamfund med fokus på barndom samt børns og unges hverdagsliv

 

Vejledning, bedømmelse og peer review

Vejledning af mere end 30 specialestuderende, 7 Ph.D-studerende og en Post.doc

Formandskab og alm. medlemskab af diverse adjunkt-, lektor-, forsker-, seniorforsker- og ph.d-bedømmelsesudvalg (på RUC, DPU, SFI og AKF).

Supervision af yngre forskere på eksternt finansierede/placerede projekter, herunder projekter for Familieplejen Danmark (nu Børn og Familie), Mødrehjælpen, Familieplejen i Fredensborg, Socialministeriet, SFI/Forskningsrådet for samfund og erhverv og Børnerådet.

Beskikket censor på Mastercensorkorpset ved Danmarks pædagogiske Universitet

Beskikket censor ved kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde, Ålborg Universitet.

Referee for de internationale tidsskriftter ”Childhood”, ”Children, Youth and Environment” og ”Family Relations”, ”Early Years – An International Journal of Research and Development” og Journal of Refugee Studies, samt på Dansk Sociologi, Danske pædagogisk tidsskrift og på publikationer fra SFI og AKF som del af disse institutioners interne kvalitetssikring.

Review af forskningsansøgninger for The Leverhulme Trust, London.

 

Forskningsnetværk

”The International Childhood and Youth Research Network” (ICYRNet)

ISA (International Sociological Association), research committee RC53 on ”Sociology of Childhood”

ESA, (European Sociological Association), Research network on ”Sociology of Children and Childhood”.

FORSA, nationalt og nordisk netværk for forskning i socialt arbejde.

CIPACI:  ”Internationale studier i medborgerskab, deltagelse og civilsamfund”.

Forskningsgruppen ”Changing societies: Citizenship, participation and power”

Forskningsgruppen “Barndom, ungdom og familieliv”

The International research network on ‘Trust in the governance of children and youth’

 

 

 

Hanne Warmings Publikationer

 

Bøger (7 danske)

1996    Barnet mellem to familier - en undersøgelse af samarbejdet mellem forældre og plejeforældre. Dafolo Forlag. Forfattet sammen med Bibi Wegler.

2002:   Det er lidt svært - men jeg må jo sige min mening, København: Frydenlund. H.W. er eneforfatter 

2003:   Når livet gør ondt, København: Frydenlund. Forfattet sammen med Inger Glavind Bo.

2005:   Har andre plejebørn det som mig?, København: Frydenlund. H.W. er eneforfatter.

2005:   En pose blandet slik – fortællinger om livet som plejebarn, København: Frydenlund. Forfattet i samarbejde med Tina Juul-Rasmussen.

2007:   Konfliktmægling og Samarbejdssamtaler i anbringelsessager. København: Frydenlund. Forfattet sammen med Bibi Wegler, Ruben Elgaard og Michael Storm.

2011:   Børneperspektivet: Børn som ligeværdige medspillere i pædagogisk og socialt arbejde. Akademisk Forlag. H.W. er eneforfatter

 

 

Peer-reviewed tidsskriftartikler (7: Heraf 5 på engelsk og 2 på dansk)

2003:   “The Quality of life from a Child Perspective” i International Journal of Public Administration Vol. 26, No. 7. H.W. er eneforfatter.

2003:   ”Lærestykker fra arbejdet med og evaluering af en terapeutisk samtalegruppe for familieplejeanbragte børn”, i Matrix nr. 3. Forfattet i samarbejde med I Ø. Hansen og M. Nielsen.

2006:   ”Et kritisk sociologisk børneperspektiv på den sociale indsats overfor udsatte børn og unge”. Barn nr. 1: 7-37. Forfattet sammen med I. G. Bo

2006:   ”’How Can You Know? You’re Not a Foster Child’: Dilemmas and Possibilities of Giving Voice to Children in Foster Care”. Children, Youth and Environments 16 (2). H.W. er eneforfatter.

2011: ”Inclusive Discourses in Early Childhood Education?”. International Journal of Inclusive Education. Taylor & Francis. Vol. 15, Nr. 2:  233-247 H.W. er ene forfatter

2011:   “Getting under their skins? Accessing young children’s perspectives through ethnographic fieldwork”. Childhood 18 (1): 39-53 H.W. er eneforfatter

2011:   “Children’s participation and citizenship in a global age: Empowerment, tokenism or discriminatory disciplining?” Social Work & Society. 9 (1): 119-134. H.W. er eneforfatter

 

Andre videnskabelige tidsskriftartikler (9 danske)

1994:   “Kærlighedens kaos” i tidsskriftet Tendens,  6. årg. Nr. 1. Forfattet sammen med Karin Mathiesen.

2000:   ”Børnehaven - Social integration eller marginalisering” i Social Kritik nr. 69. H.W. er eneforfatter.

2000:   ”Barn og klient: Dobbelt umyndiggørelse og usædvanlige læreprocesser” i Social Kritik nr. 70 . H.W. er eneforfatter

2001:   ”Daginstitutionen som socialt rum for det gode børneliv” i barn nr. 1. H.W. er eneforfatter 

2001:   ”Voksenroller og ’de nye svage’” i Skolestart  nr. 4. H.W. er eneforfatter

2002:   ”Børnesamtaler og høring af børn - gisseltagning eller myndiggørelse” i Lov & Ret, 12. årgang, nr. 5. H.W. er eneforfatter.

2006:   “Forskning med plejebørn” i Vera n r. 34: s. 30-35. H.W. er eneforfatter.

2007:   ”Diskussioner om børneperspektiv og inddragelse af børn - er barnet på vej ud med badevandet?”. Dansk Pædagogisk Tidskrift nr.1. Temanummer om barndomsforskning. H.W. er eneforfatter.

2012:   "Så ruller 'skandalen' igen - Mern-sagen, Esbjerg-sagen og andre bindestregs-sager" in Social Kritik 129. Forfattet sammen med Michael Christensen

 

 

Kapitler i videnskabelige bøger og lærebøger (22: Heraf 9 på dansk, 12 på engelsk 1 på tysk )

1996:   “Den private slagmark - parforholdets historie og sociologi” i Jeg gifter mig kun én gang. Kærlighed og parforhold i 1990’erne, redigeret af Jo Herman, Forlaget Modtryk. Forfattet sammen med Karin Mathiesen.

1997    “New policies, new words - the service concept in Scandinavian social policy” i Social Care Servies: The Key to the Scandinavian Welfare Model redigeret af Jorma Sipilä, Avebury. Forfattet sammen med Lennert Nygren, Margit Andersson, Gudny Eydal, Sten Erik Hammarqvist, Pirkko-Liisa Rauhala.

1997:   “A mulititude of universal, public servies - how and why did four Scandinavian countries get their social care service model?” i Social Care  Servies: The Key to the Scandinavian Welfare Model redigeret af Jorma Sipilä, Avebury. Forfattet sammen med Jorma Sipilä, Margit Andersson, Sten-Erik Hammarqvist, Lars Nordlander, Pirkko-Liisa Rauhala og Kåre Thomsen.

1997:   “From poor relief to social rights and social care services” i Social Care Servies: The Key to the Scandinavian Welfare Model redigeret af Jorma Sipilä, Avebury. Forfattet sammen med Outi Ketola og Kåre Thomsen.

1997:   “Why are social care services a gender issue?” i Social Care  Servies: The Key to the Scandinavian Welfare Model redigeret af Jorma Sipilä, Avebury. Forfattet sammen med Pirkko-Liisa Rauhala with Margit Andersson, Gudny Eydal og Outi Ketola.

1998:   “Undersøgelsesmetode” ” i Overvåget samvær - en undersøgelse af overvåget samvær mellem forældre og børn af Bibi Wegler og Ruben Elgaard, Døgnplejeformidlingen for Børn og Unge i Nordsjælland, Frydenlund. H.W. er eneforfatter

1998:   “Resultater fra den kvantitative del af undersøgelsen” i Overvåget samvær - en undersøgelse af overvåget samvær mellem forældre og børn af Bibi Wegler og Ruben Elgaard, Døgnplejeformidlingen for Børn og Unge i Nordsjælland, Frydenlund. H.W. er eneforfatter

2002:   ”Den gode børnesamtale - om samtaler med børn om samvær i skilsmissesager” i Børnekonventionen i Danmark, København: Børnerådet. H.W. er eneforfatter.

2003:   ”Børneliv: En levet oplevelse og en social konstruktion. Refleksiv deltager-observation som socialkonstruktivistisk metode” i K. Shested & A. D. Hansen (red.): Konstruktive bidrag, Frederiksberg: Samfundslitteratur. H.W. er eneforfatter.

2003:   “Børn er da også en slags mennesker” i Værdier i socialpolitikken, essaysamling, Socialministeriet. H. W. er eneforfatter.

2004: “Children’s Childhoods in Denmark: Socialized Childhood” I A-M. Jensen et.al. eds. Children’s Welfare in Ageing Europe. Vol II, Tronheim: NOSEB. Forfattet sammmen med Jan Kampmann.

2005:   “Participant observation: A way to learn about children’s perspectives” i Alison Clark et.al (eds). Beyond listening. Children’s perspectives on early childhood services, Bristol: Polity Press. H. W. er eneforfatter.

2005:   ”Oplevelse – når indlevelse ikke er mulig” i M. Järvinen & N. Mik-Meyer (eds): Kvalitative metoder i et interaktionistisk perspektiv: København: Hans Reitzel: 145-168. H.W. er eneforfatter.

2007: “Children in command of time and space?” in H. Zeiher et.al. (eds.): Children’s Times and Space. Changes in welfare in an intergenerational perspective, Odense: Syddansk Universitetsforlag: 191-214 . Forfattet sammen med Jan Kampmann

2007:   ”Deltagende Observation”. L. Fuglsang, P. Hagedorn-Rasmussen og P. Bitsch Olsen (eds.) (red): Samfundsvidenskabelige teknikker. Frederiksberg: Samfundslitteratur. H. W. er eneforfatter.

2009:   ”Das kompetente Kind – neue Formen der Organisation inklusiver Prozesse in der frühen Kindheit”. Ulrich Heimlich & Isabel Behr (red.): Inklusion in der frühen Kindheit. Internationale Perspektiven. Berlin: Lit Verlag: 100-114. H. W. er eneforfatter.

2011: ”Barndom og ungdom”, kapitel 9. Socialvidenskabelig grundbog

2012: ”Theorizing adult’s facilitation of children’s participation and citizenship”. C. Baraldi (ed.): Participation, Facilitation, and Mediation. Routledge: 30-48 (forthcoming)

2012: “Introduction” in Warming ed.: Participation, Citizenship and Trust in Children’s lives. Palgave Macmillan (forthcoming)

2012:  “Theorizing trust – citizenship dynamics” in Warming ed.: Participation, Citizenship and Trust in Children’s lives. Palgave Macmillan (forthcoming)

2012:   “Trust building and violation during childhood” in Warming ed.: Participation, Citizenship and Trust in Children’s lives. Palgave Macmillan (forthcoming). Co-authored with Julia Grosse

2012:   “Conclusion: Potentials, challenges and limitations of the trust approach” in Warming ed.:      Participation, Citizenship and Trust in Children’s lives. Palgave Macmillan (forthcoming).

 

 

Redaktion (5: Heraf 3 på dansk og 2 på engelsk)

2004:   Medredaktør af Children’s Welfare in Ageing Europe. Vol I & II, Tronheim: NOSEB.

2007:   Gæsteredaktør af Dansk Pædagogisk Tidskrift nr.1. Temanummer om barndomsforskning

2011:   Redaktør af Familieformer og skilsmisse – Der er ikke noget bedre end at have den hele og rigtige familie. København: Børnerådet

2011: Redaktør af Mellem hjem og børnehave. En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel. København: Børnerådet

2012:   Redaktør af Participation, Citizenship and Trust in Children's Lives. Palgrave Macmillan (udkommer medio 2012)

 

 

Rapporter og udredninger (16: Heraf 14 på dansk og 1 på engelsk)

1990:   Kvinder blandt ligemænd, Arbejdsmarkedsnævntet i Vestsjællands Amt. Forfattet sammen med Helen Hansen.

1993:   Er lykken kærlighed? - en sociologisk analyse af parforholdet, Forlaget Sociologi. Forfattet sammen med Karin Mathiesen.

2001    Børn i medvind og modvind. En relationel analyse af børns livtag med livet i det refleksivt moderne. Ph.d serie. Institut for Samfundsvidenskab og erhvervsøkonomi, Roskilde Universitetscenter,. H.W. er eneforfatter. 

2001:   Forældregrupper i Familieplejeforeningerne i hovedstadsområdet, Evalueringsrapport, Familieplejeforeningerne i Hovedstadsområdet. H.W. er eneforfatter

2002:   At gribe eget liv: Kollektive og individuelle læreprocesser i en samtalegruppe for unge anbragt i  familiepleje, Evalueringsrapport, Familieplejen i Roskilde amt. H. W. er eneforfatter.

2003:   ”Literature Review on Listening to Young Children: Views and Experiences of Childcare, Education and Services for Families” i Alison Clark, Susan McQuail & Peter Moss eds.: Exploring the Field of Listening to and consulting with Young children, London: Thomas Coram Research Unit, Research Report 445. H.W. er eneforfatter.

2003:   Når vejen bestemmer målet. Postmoderne overvejelser om den konstruktive undervisnings- og vejledningspraksis, adjunktrapport, RUC. H.W. er eneforfatter.

2003:   Plejebørn. Når far eller mor er psykisk syg. En samtalegruppe for henholdsvis plejebørn og plejeforældre, Evaluerinsrapport, København: FABU. H.W. er eneforfatter.

2004:   Tilsyn og støtte gennem netværksgrupper: Potentialer, dilemmaer og perspektiver, evaluerings-rapport, CAFA. H.W. er eneforfatter.

2006:   ”Evaluering af projekt ”Rummelighed”. CVU Sjælland.

2006:   “Inddragelse af børn og styrkelse af børneperspektivet”. Udredning til Familiestyrelsen. H. W. er eneforfatter.

2008:   ”Evaluering af projekt Xtra Fokus, delrapport med fokus på børne og brugerperspektiver samt rekruttering”. Odsherred Kommune. H.W. er eneforfatter.

2008:   ”Evaluering af Marte Meo projekt”. University College Sjælland. H.W. er eneforfatter.

2009:   ”Kompetenceudvikling i praksis med henblik på børn med særlige behov og forældresamarbejde”. Synopse med afsæt i evaluering af projekt ”Kompetenceudvikling i praksis”. University College Sjælland & Slagelse kommune. Forfattet sammen med Bjørg Kjær.

2010: ”Tværproffesionel samarbejdskompetence” Evaluering af et udviklingsprojekt på pædagoguddannelsen i Haslev, University College Sjælland.

2012: ”Gensidig livskvalitet”.Evaluering af projekt Mønsterbrydning – forebyggelse af psykisk nedslidning på ældreområdet. Lejre Kommune og Forebyggelsesfonden.

 

 

Populærvidenskabelige artikler og kronikker (10 danske)

2000:   ”Man lærer af hinanden” i Nyt til familiepleje & opholdssteder nr. 1, Familieplejen i Danmark. H.W. er eneforfatter.

2004:   “SMS til sagsbehandleren” i Man skal nok lige lære os at kende først…, Et inspirationshæfte om børnesamtalen, udgivet med støtte fra KABU rojektet. H.W. er eneforfatter.

2004:   “Projekt Børnetinget: Et talerør for familieplejeanbragte børn”. Egmont Fondens Årsskrift. H.W. er eneforfatter.

2004:   ”Projekt Børnetinget” i Familieplejen Danmarks Årsskrift. H.W. er eneforfatter.

2005 : ”Behovet for – og fordringer til – et børneorienteret tilsyn” i Familieplejen Danmarks Årsskrift; s. 12-15. H.W. er eneforfatter.

2005:   ”Det er børnene, det handler om”, PLF-Bladet. H.W. er eneforfatter.

2007:   ”Hvem svigter Tanja?”. Kronik i Weekendavisen 27/7. Forfattet sammen med Line Klyvø.

2008:   ”Børn kommer i centrum af familiesager”. Advokaten nr. 2: s. 34-36. Forfattet sammen med Bibi Wegler, Ruben Elgaard og Michael Storm.

2008: ”’Han har jo ikke noget på’”. Synspunkt i Information den 11/11, s. 20. H. W. er eneforfatter.

2011: ”Se på barnets bedste og hold op med at ynke forældrene”. Kronik i Weekendavisen 15/7. Forfattet sammen med Line Klyvø.

 

Interview til medier og fagtidsskrifter (fra 2011)

2011:   Interview om anbringelse i plejefamilie i TV2news den 18/6

2011:   Interview om børn og familieformer i P1 den23/6

2011:   Interview om børn og familieformer i P3 den 23/6

2011:   Interview om samarbejde med anbragte børns familier: ”Barnets tarv er det overordnede mål” i Vera 55: 3-7

2011: Interview om tests og karakterer i de tidlige skoleår i TV 2 den 9/8

2011: Interview om indsatsen for socialt udsatte børn i Lounge, TV2 Lorry den 5/9.

2011: Interview om børns fremtids(job)drømme i 7-24 den 30/11

2011: Interview om børns fremtids(job) drømme i Politikken den 30/11

2011: Interview om børns f

Keywords

 • Barndom, Ungdom, Familie
 • Børnesamtaler
 • Børns hverdagsliv
 • Familiepleje
 • Tillid
 • Medborgerskab, deltagelse og tilhør
 • Inklusion/eksklusion
 • identitet
 • anerkendelse
 • Barndom
 • Ungdom
 • Velfærdsstat, Velfærdssamfund
 • Socialt arbejde
 • Medborgerskab, deltagelse og tilhør
 • Dagpasning
 • Pædagogisk arbejde

Publikationsnetværk Nyligt eksternt samarbejde på landeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på punkterne.

Publikationer 1996 2019

Beasts, victims or competent agents: The positioning of children in research literature on manipulation

Warming, H., Galløe, L. R., Carlsen, A. R. H. & Rasmussen, S. R., feb. 2019, I : Childhood. 26, 1, s. 39-53 15 s.

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Børnediskrimination

Warming, H., Falster, E. S. & Alminde, S., 15 feb. 2019, I : Weekendavisen.

Publikation: Bidrag til tidsskriftBidrag til avis - Kommentar/debatFormidling

Børn med handicap er en uudnyttet ressource

Warming, H. & Falster, E. S., maj 2019, I : FK-nyt. 21, 1, s. 12-13 2 s.

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskning

Åben adgang

Messing with the emotions of the other: Exploring ambiguous youth-adult relations in a residential care

Warming, H., 2019, I : Emotion, Space and Society.

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Rationalities in the pedagogical regime of practice

Falster, E. S. & Warming, H., 14 aug. 2019, I : Childhood. 26, 4, s. 554-569 16 s.

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Projekter 2006 2031

Extra Fokus

Warming, H.

<ingen navn>

01/08/200612/07/2031

Projekter: ProjektForskning

Citizenship on the edge

Warming, H., Christensen, M. & Fahnøe, K.

01/01/201430/06/2017

Projekter: ProjektForskning

Child Participation policy and practice in EU

Warming, H.

11/12/201201/09/2013

Projekter: ProjektForskning

Aktiviteter 1996 2012

POTENTIALS AND LIMITATIONS OF A TRUST APPROACH TO CHILDREN’S LIVES, PARTICIPATION AND CITIZENSHIP

Hanne Warming (Andet)
2012

Aktivitet: Tale eller præsentationForedrag og mundtlige bidrag

Fil

Social Innovations Forum (SIF) (Ekstern organisation)

Hanne Warming (Medlem)
1 okt. 2012 → …

Aktivitet: MedlemsskabMedlemskab af udvalg, råd og nævn

Tillid i socialt og pædagogisk arbejde med udsatte børn og unge: Resultater og perspektiver fra et forskningsprojekt

Hanne Warming (Oplægsholder)
14 sep. 2012

Aktivitet: Tale eller præsentationForedrag og mundtlige bidrag

Københavns Kommune (Ekstern organisation)

Hanne Warming (Medlem)
feb. 2012 → …

Aktivitet: MedlemsskabMedlemskab af udvalg, råd og nævn

Børn som ligeværdige deltagere og medborgere

Hanne Warming (Foredragsholder)
13 sep. 2012

Aktivitet: Tale eller præsentationForedrag og mundtlige bidrag