Billede af Garbi Schmidt

Garbi Schmidt

dr.phil., Dr. Phil

  • Universitetsvej 1, 43.3

    DK-4000 Roskilde

    Danmark

1995 …2021

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskning

 

 

 

 


 

Publication List

(as of June 21, 2019)

Monographs, single author

1:           (2015) Nørrebros Indvandringshistorie 1885-2010. Doctoral Dissertation. Copenhagen: Museum Tusculanum Press (491 pages).

2:           (2007) Muslim i Danmark, Muslim i Verden: En analyse af muslimske ungdomsforeninger og muslimsk identitet i årene op til Muhammed-krisen. Uppsala: Swedish Science Press(141 pages).

3:           (2004)  Islam in Urban America: Sunni Muslims in Chicago. Philadelphia: Temple University Press (242 pages).

4:           (2002) Tidsanvendelse blandt pakistanere, tyrkere og somaliere – et integrationsperspektiv. Report 02:28. Copenhagen: Danish National Institute of Social Research.

5:           (1998) American Medina: A Study of the Sunni Muslim Immigrants Communities in  Chicago. Lund Series in the Study of Religions, Vol. 8. Ph.D. Dissertation. Stockholm: Almqvist & Wiksell International (275 pages)  

Research articles, edited volumes, chapters in academic books, contributions to encyclopedias and academic book reviews

6:           (submitted) “The Expert Role of Danish Migration Researchers.” Special issue, Identities.

7:           (in press) “The Moral of Moral Panic: Minorities and Migrants in Denmark 1500-1915” in

Extending Protection to Migrant Populations in Europe: Old and New Minorities, Tove Malloy et al (reds.); Routledge.

8:           (2019a) “kulturel identitet” in Ny kulturteori, eds. Birgit Eriksson & Bjørn Schiermer. Copenhagen: Hans Reitzel: 495-518.

9:           (2019b) “We have always been homogeneous, haven't we?” In Cultural Homogeneity, Difference and Securitisation in the Nordic Region. Keskinen, S. (ed.). Routledge.

10:        (2019c) (with Kathrine Vitus and Tina G. Jensen, eds.) Social sammenhængskraft, Copenhagen: Academic Press.

11:        (2019d) ”Sammenhængskraft – at være hjemme mellem stenkast og fodbold” in Social sammenhængskraft, eds. Garbi Schmidt, Katrine Vitus, Tina G. Jensen. Copenhagen: Academic Press.

12:        (2018) “Hvad er islam?” in Tidsskrift for Islamforskning,vol 12, no. 1:4-7.

13:        (2017a) “Going beyond methodological presentism: Examples from a Copenhagen neighborhood 1885-2010”, Immigrants & Minorities: Historical Studies in Ethnicity, Migration and Diaspora. Vol 35, no. 1: 40-58.

14:        (2017b) “Indvandringen og de svære begreber” i KvaN, tidsskrift for læreuddannelse og skole.

15:       (2017c) The Good Citizen and the Good Muslim: The Nexus of Disciplining the Self and Engaging the Public. Malmø: Malmö University, 25 s. (MIM Working Papers Series; no. 6, vol. 17).

16:        (2017d) “Doing research in a politizised field and surviving it: Lessons learned from migration research, ” in Engaged Anthropology: The Scandinavian View,  eds. Synnøve Bendixsen  & Tone Bringa. London: Palgrave.

17:        (2017e) (with Lise Paulsen Galal) “Islam, muslimer og forskningen” in Tidsskrift for Islamforskning.

18:        (2016a) “The Choices We Make: Marriage among Muslims in a Global Age,” in Ethnologia Europaea – Journal of European Ethnology, vol 46, no. 1: 91-96.

19:        (2016b) “Minoritetsreligioner på Nørrebro: Et kort historisk rids.” in Religion: Tidsskrift for Religionslærerforeningen for Gymnasiet og HF: 8-16.

20:        (2016c) Sammenhængskraft i Danmark – hvad snakker vi om? In Integrationspolitik i teori og praksis, eds. i Mark Goli & Bent Greve.  Copenhagen: Hans Reitzel: 283-302.

21:        (2016d) ”’De små i kommodeskuffer’. Om Nørrebros indvandringshistorie og brug af lokalhistorisk data.” Journalen – lokal og kulturhistorisk tidsskrift: 28-35.

22:        (2016e) “Space, Politics and Past-Present Diversities in a Copenhagen Neighbourhood.”, In Identities: Global Studies in Culture and Power, vol. 23, no 1: 51-65. 

23:        (2016f) with Nina Glick-Schiller “Envisioning place: urban sociabilities within time, space and multiscalar power.” In Identities: Global Studies in Culture and Power, vol. 23, no 1: 1-16. 

24:        (2015) The Idea of Ethnic Homogeneity – the Danish Case. MIM working paper series 15, 2. Malmoe: Malmoe Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare.

25:        (2014a) “Troubled by Law. The Subjectivizing Effects of Danish Marriage Reunification Laws,” International Migration, vol. 52, no 3: 129-143.

26:        (2014b) (with Jonas Otterbeck) “Islam in the Nordic Countries” in Handbook of European Islam, ed. Jocelyne Cesari. Oxford: Oxford University Press: 391-428.

27:        (2014c) Områdenotat: Antidemokratiske og/eller ekstremistiske miljøer på Midt- og Vestsjælland. Copenhagen: Danish National Centre for Social Research.

28:        (2014d) ”Kærlighed som governmentality – hvad er konsekvensen?” in Ægteskab og Migration: Konsekvenserne af de danske familiesammenføringsregler 2002-2012, eds. Mikkel Rytter and Anika Liversage. Aarhus: Aarhus University Press. 99-115.

29:        (2013) “Let’s Get Together” Perspectives on Multiculturalism and Local implications in Denmark.“  in Debating Nordic Multiculturalism, eds. Peter Kivisto & Östen Wahlbeck. London: Palgrave Macmillian: 197-218.

30:        (2012a) ”Liv og møder i midten af København: Muslimer og ikke-muslimer på Nørrebro.” in Islamologi: Studiet av en religion, eds. Jonas Otterbeck & Leif Stenberg. Stockholm: Carlssons: 244-262.

31:        (2012b) ““Nørrebro and “Muslimness": A Neighborhood Caught Between National Mythscapes and Local Engagement””  in Islam in Denmark: The Challenge of Diversity, ed. Jørgen S. Nielsen. London: Rowman & Littlefield Publishers: 95-113.

32:        (2012c) “Indvandrere i Danmark – om historisk multikulturalisme” in Hvordan ser verden ud? Eds. Peder Andersen et al. Copenhagen: Jurist og Økonomiforbundets Forlag: 280-287.

33:        (2012d) “’Grounded’ Politics: Manifesting Muslim Identity as a Political Factor and Localized Identity in Copenhagen. Ethnicities vol. 12 no. 5: 603-622.

34:        (2012e) “Law and Identity: Transnational Arranged Marriages and the Limits of Danishness,” in Migration, Family and the Welfare State: Integrating Migrants and Refugees in Scandinavia. Eds. Karen Fog Olwig, Birgitte Romme Larsen and Mikkel Rytter. London: Routledge: 77-95.

35:        (2011a) “The Powerful Map of Transnational Families: Marriage, Spaces, and Life Trajectories.”  Nordic Journal of Migration Research, vol. 1, no 2: 80-87.

36:        (2011b) “Introduction” Nordic Journal of Migration Research, vol. 1, no 2: 55-59.

37:        (2011c) ”Nørrebro og ”det muslimske”: Omstridte fortællinger om byen og verden” in Islam og muslimer i Danmark: Religion, identitet og sikkerhed efter 11. september 2001. eds. Mikkel Rytter & Marianne Holm Pedersen. Copenhagen: Museum Tusculanum Press: 167-187.

38:        (2011d) ”Lived, Negotiated Spaces: Muslims in Nørrebro, Copenhagen,” in Lived Space: Reconsidering Transnationalism among Muslim Minorities, eds. Jakob Egholm Feldt & Kirstine Sinclair: 65-81.

36:        (2011e) ”Understanding and approaching Muslim Visibilities. Lessons Learned from Fieldwork-based Study of Muslims in Copenhagen.” Ethnic and Racial Studies, vol. 34, no 7: 1216-1229.

39:        (2011f) “Law and Identity: Transnational Arranged Marriages and the Limits of Danishness,” Journal of Ethnic and Migration Studies, vol 37, no. 2: 257-275.

40:        (2010) ”Academic book review: Marco Goli & Shahama Rezaei: House of War: Radicalisation in Denmark.” in Tidsskrift for Islamforskning, vo. 4. no. 2: 125-127.

41:        (2009a) (with Brian Krogh Graversen, Vibeke Jacobsen, Tina Gudrun Jensen, Anika Liversage) Ændrede familiesammenføringsregler. Hvad har de nye regler betydet for pardannelsesmønstret blandt etniske minoriteter? Report  09:28. Copenhagen: Danish National Institute of Social Research.

42:        (2009b) (with Anika Liversage) ”Etniske minoriteter: Ægteskab og familie,” in Danmarksbilleder - SFI's forskning gennem 50 år, eds. Ulla Haahr and Ove Karlsson. Copenhagen: Danish National Institute of Social Research: 104-107.

43:        (2009c) “Islam in Denmark”, in Islam and Muslims in the Nordic and Baltic Countries, ed. Göran Larsson. Kegan & Paul, London. 40-55.

44:        (2008a) ”Academic book review: Kathrine Pratt Ewing: Being and Belonging: Muslims in the United States since 9/11.” in Middle East Studies Association Bulletin, vol. 42, no.1/2:  164-165.

45:        (2008b) “Transnational Families among Turks and Pakistanis in Denmark: Good Subjects, Good Citizens and Good Lives,” Finish Journal of Ethnicity and Migration, vol. 3, no. 3: 13-19.

46:        (2008c) ”Den religiøse cirkelslutning,” Ungdomsforskning, no. 1&2: 19-24.

47:        (2008d) (with Birgitte Schepelern Johansen and Dorthe Høvids Possing) “Research on Islam Repositioned – New Agendas in the Study of Islam and Muslims in a Politicised Research Field,” Tidsskrift for Islamforskning, vol. 2, no. 2: 3-4.

48:        (2008e) “From Granting the Right (?!) Answers to Posing Odd Questions, Perspectives on Studying and Presenting Muslim Minorities in a Politizised, Western Context.,” Tidsskrift for Islamforskning, vol. 2, no. 2: 11.26.

49:        (2008f) “Being Seen by Many Eyes: Muslim Immigrant Women in the United States”, in Women and Religion in the West: Challenging Secularization, eds. Kristin Aune, Sonya Sharma and Giselle Vincett. London, Ashgate: 207-219.

50:        (2008g) ”Møder på nørrebrosk”, Tidskrift for islamforskning, vol. 2, no. 1: 44-58.

51:        (2007a) “Academic book review: Jytte Klausen: The Islamic Challenge: Politics and Religion in Western Europe”, in Journal of Religion, vol. 87, no. 3: 467-469.

52:        (2007b) ”Academic book review: Jens Peter Frølund Thomsen: Konflikten om de nye danskere,” in Dansk Sociologi, vol. 18, no. 2: 110-112.

53:        (2007c) “Women, Gender, and Urban Movements: North America,” in Encyclopedia of Women and Islamic Cultures (ed. Suad Joseph). Leiden: Brill.

54:        (2007d)“Construction Identity, Constructing Community: Young Muslims in the West and the Transnational Impact of the Internet,” in Religious Minorities in the Age of Information, ed. Göran Larsson.  Stockholm: Swedish Science Press: 150-163.

55:        (2006a) “Etniske minoriteter i Danmark: Indenfor eller udenfor?” in Et samlet folk?, ed. Kirstine Nordentoft Mose. Copenhagen: Operation Dagsværk: 37-39.

56:        (2006b) (with Tina G. Jensen) Indsatser mod æresrelateret vold. Report 06:23. Copenhagen: Danish National Institute of Social Research.

57:        (2006c) 99 spørgsmål om islam - og lidt færre svar. Context editor of Danish edition of 99 frågor om Islam – och något färre svar ed. Jan Hjärpe. Copenhagen: Gyldendal.

58:        (2005a) “Academic book review: Islamic Activism: A Social Movement Theory Approach. By Quintan Wiktorowicz.” Journal of Contemporary Sociology, vol. 34, no. 4:  401-402.

59:        (2005b) “Academic book review: Engaged Surrender: African American Women and Islam. By Carolyn Moxley Rouse” American Journal of Sociology. Vol.110, no. 5:1556 – 1557.

60:        (2005c) “The Transnational Umma - Myth or Reality?. Examples from the Western Diasporas.” The Muslim World, vol. 95, no. 4. Blackwell, Hartford: 575-586.

61:        (2004a) ”Pardannelse blandt etniske minoriteter“ in Social Forskning Copenhagen: Danish National Institute of Social Research: 4-5.

62:        (2004b) “Sufi Charisma on Internet,” in Sufism in Europe and North America. ed. David Westerlund. London: Routledge: 109-126.

63:        (2004c) “Islamic Identity Formation among Young Muslims in Denmark, Sweden, and the United States.” Journal of Muslim Minority Affairs, vol. 24, no. 1: 31-45. 

64:        (2004d) Pardannelsesmønstre blandt etniske minoriteter. Report 04:09. Copenhagen: Danish National Institute of Social Research.

65:        (2003a) ”Academic book review: Karen-Lise Johansen: Muslimske stemmer: Religiøse forandringer blandt muslimer i Danmark,” Dansk Sociologi, vol 14, no 1: 122-125.

66:        (2003b) (with Mogens Nygaard Christoffersen and Connie Carøe Christiansen) Provokeret Abort – Undersøgelse af baggrund og virkninger. Report 03:19. Copenhagen: Danish National Institute of Social Research.

67:        (2003c) “Muslimske ungdomsforeninger i Danmark,“ in At være Muslim i Danmark, eds. Inge Liengaard & Lise Paulsen Galal. Copenhagen: Anis: 51-73.

68:        (2003f) ”Ung og borger – Muslims ungdomsidentitet i Vesten,” in Islam i bevægelse, eds. Mona Sheikh et al. Copenhagen: Academic Press: 160-180.

69:        (2002a) ”Academic book review: Nabeel Abraham and Andrew Shylock: Arab Detroit: From Margin to Mainstream.” in American Ethnologist, vol. 29, no. 3: 762-763.

70:        (2002b) (co-editor Connie Carøe Christiansen) Mange veje til integration. Resultater og perspektiver fra Socialforskningsinstituttets forskning om etniske minoriteter. Report 02:25. Copenhagen: Danish National Institute of Social Research.

71:        (2002c) (with Kirsten Just Jeppesen) ”Børn og unge”, in Integrationsforskningen i Danmark 1980 – 2002. Copenhagen: Ministry for Refugees, Immigrants and Integration: 132-152.

72:        (2002e) “Betydningen af familieformer og familietraditioner for integrationsprocesserne.” AMID Working Paper Series, no. 21. Ålborg: Academy of Migration Studies in Denmark.

73:        (2002f) ”Dialectics of Authenticity: Examples of Ethnification of Islam among Young Muslims in the United States and Denmark” The Muslim World. Spring Issue:  1-17.

74:        (2002g) “The Complexity of Belonging: Sunni Muslims in Chicago,” in Muslim Communities in the West: Visible and Invisible, eds. Yvonne Y. Haddad & Jane I. Smith. Laham MD: Altamira Press: 107-122.

75:        (2001a) ”Academic book review: Chaldean Americans: Changing Conceptions of Ethnic Identity. By Mary C. Sengstock,” Journal of American Ethnic History, vol. 20, no. 4: 96-98.

76:        (2001b) ”Sufikarisma via Internet” in Levande Sufism, ed.David Westerlund. Nora: Nya Doxa: 222-239.

77:        (2001c) ”Academic book review: Faith and Power: Christianity and Islam in ‘secular’ Britain.” By Lesslie Newbigin, Lamin Shanneh and Jenny Taylor.” Islam and Christian-Muslim Relations, vol. 12, no 4: 497-498.

78:        (2000a) ”Kulturens Grundpiller: Et spørgsmål om Generationer,” Social Forskning, Copenhagen: Danish National Institute of Social Research: 56-63.

79:        (2000b) (with Vibeke Jacobsen) 20 år i Danmark: En undersøgelse af nydanskeres situation og erfaringer. Report 00:11. Copenhagen: Danish National Institute of Social Research.

80:        (1999a) ”Allah på Internet” Religion og Livssyn: Tidskrift for Religionslærerforeningen i Norge, vol. 11:16-24.

81:        (1999b) ”Betagelsens balance: En artikel i to dele om feltarbejde, sex, og muslimer i Chicago.” Chaos: Dansk tidskrift for religionsvidenskabelige studier, no. 31:139-152.

82:        (1999c) “Blå-gul islam på Internet.” in Blå-gul Islam, eds. David  Westerlund and Ingvar Svanberg. Nora: Nya Doxa:107-122.

83:        (1998) ”Religiositet i den tredje verkeligheten.” in Röster, eds. Leif Stenberg and Catharina Raudvere,  Stockholm: Symposium: 85-101.

84:        (1997) “På middag hos Louis Farrakhan.” Tidskrift för Mellanösternstudier, no. 1:89-95.

85:        (1996) ”Allah på internettet,” in Chaos, dansk nordisk tidskrift for religionsvidenskabelige studier nr. 26:51-74.

86:        (1995) ”Cybermuslimer – soc.religion.islam.” Tidskrift för Mellanösternstudier, no. 1: 85-100.

Novels, based on research

1:           (2017) Ebba. Roman. København: Gyldendal (288 pages). 

Research-based articles and op-eds in newspapers and magazines

1:           (2019) ”’Terroristen fra Nørrebro’ fortæller historien om barnet, teenageren og terroristen Omar el-Hussein. Information, February 26.

2:           (2018) ”I sidste ende kan vi alle blive klimaflygtninge.” Politiken, August 2.

3:           (2017) ”Sådan bør du svare, næste gang en politiker vil tale om danskhed”, Politiken,

               February 20

4:           (2016a)  ”Har muslimer selv et ansvar for, at de bliver forulempet?” Politiken, July 12.

5:           (2016b) ”Ud med dæmonerne i debatten”, Politiken, April 25. 

6:           (2015a) ”125 år med svenskere, ’roepolakker’, og muhammedanere.” Weekendavisen.  September 18.

6:           (2015b) ”Holder starthjælp flygtninge ude?” Politiken, July 5.

7:           (2015c) (with Rasmus Elling, Christian Groes mf.) “Manifest for det frie universitet.” Politiken April 30.

8:           (2014a) ”Vi må da vide mere - om integration.” Kommunen, August 21.

9:           (2014b) ”Kronik: Frihed for Hassan som for Henriette.” Politiken, July 20.

10:        (2014c) (with Alexandra Boltasseva) ”Vi er for ringe til at fastholde højtuddannede udlændinge i landet.” Politiken, April 3.

11:        (2014d) ”Debat”: Kvinder og humanister får sjældent Eliteforskprisen.” Politiken, February 28.

12:        (2014e) ”Mennesket er mere end tal” Politiken, Januar 3.

13:        (2013a) (with Klemens Kappel) ”Hvad stiller vi op med ekstremisterne iblandt os?” Information,  Juni 8.

14:        (2013b) (with Klemens Kappel) ”Radikaliseringens demokratiske problem.” Berlingske Tidende, April 20.

15:        (2013c) (with Cecilie Banke) ”Vi skal lære af  fortidens fejl” Berlingske Tidende, January 23.

17:        (2011a) ”Religion og Grundlov – behov for en revision?, Berlingske Tidende, December 1.

18:        (2011b) ”En dosmerseddel om terror”, Berlingske Tidende, August 1.

19:        (2011c) ”Danmark som indvandrerland” (with Jakob Ingemann Parby), Berlingske Tidende, May 5.

20:        (2010) “Vi ved ikke, om 24-års reglen virker”, Berlingske Tidende, July 21.

21:        (2009a) ”Har VKOs udlændinge-regler virket?” Berlingske Tidende, December 21.

22:        (2009a) (with Margrethe Wivel) ”København halter bagud på integrationen”, Berlingske Tidende, September 14.

23:        (2009b) ”Islams mange ansigter på Nørrebro.” Kristeligt Dagblad,  June 30.

24:        (2008a) ” Radikaliseringen starter i sproget,” Ny i Danmark: Integrationsministeriets nyhedsmagasin, nr. 2. Copenhagen: Ministry of Integration: 22.

25:        (2008b) ”Muslimer i det offentlige rum,” Dagbladet Information, January 25.

26:        (2006) ”Indsatser mod æresrelateret vold i Europa,” Dagbladet (Norway), December 28.

27:        (2003) ”Mange veje til integration” Berlingske Tidende. Marts 14.

28:        (2001) ”Bliver de tvunget til at gifte sig?” Nordjyske Stiftstidende. February 15.

29:        (1997) “Nabo til Farrakhan.” Berlingske Tidende, March 15.

30:        (1996) “Islam med et amerikansk ansigt,” Berlingske Tidende, January 10.

 

Research based articles, online media

1:           (2019)  ”Hvad taler vi faktisk om, når vi taler om sammenhængskraft?” May 19.

2:            (2018a) ”Menneskeudstilling: vi gør det stadig.” June 23.

3:           (2018b) “Regeringens ghetto-udspil mangler viden”, POV International, March 7.

4:           (2017a) ”Status 2017 - Ti facts til diskussionerne om indvandring i det nye år” POV International,  December 19.

5:           (2017b) ”Araberne der ikke kunne begraves,” POV International, May 1.

6:           (2016a) (with Sine Plambech) “Forskningen skal ud af de tørre tidsskrifter”, videnskab, dk, November 5.

7:           (2016b) ”Professor: En kulturkanon uden mangfoldighed er farlig”, Altinget.dk, April 26.

8:           (2016c) ”Professor: Danmarkskanon skal give plads til mangfoldighed”, Altinget.dk, April 12.

9:           (2015a) ”Globalisering og nationalisme.” videnskab.dk, December 4.

10:        (2015b) ”Om gentagelser og islam.” videnskab.dk, Oktober 17.

11:        (2015c) ”Historien om en flygtning.” videnskab.dk.  September 7.

12:        (2015d) ”Begrebernes ulidelige lethed” videnskab.dk, Juni 15.

13:        (2015e) ”Om demonstrationer i det offentlige rum – hvorfor bruger vi dog ikke bare Facebook?” videnskab.dk, March 15.

14:        (2015f) ” Mørkets og lysets kræfter: Religion i dansk politisk retorik i dagene efter 14. februar 2015.” videnskab.dk, Februar 17.

15:        (2015g) ”Terror! Et forfærdeligt begrebs (foruroligende) normalitet.”videnskab.dk, Januar 9.

16:        (2014a) ”Danmark som flygtningeland : et 100 års perspektiv.” videnskab.dk, November 17.

17:        (2014b) ”Den akademiske læsehest (og skribent) efter bogforum: Jeg vil ha' en bog!”videnskab.dk, November 10.

18:        (2014c) ”En professor taler ud.” Jyllandsposten.dk, October 21.

19:        (2014d) ”Om humaniora? (en slags akademisk ode).” videnskab.dk, September 24.

20:        (2014e) ”Moskeer i Danmark (del 2): : En religiøs institution med mange ansigter.” videnskab.dk, June 7.

21:        (2014f) ”Moskeer i Danmark (del 1).” videnskab.dk., May 29.

22:        (2014g) ”Melodi grand prix og den paradoksale danskhed.” videnskab.dk, March 11.

23:        (2013a) ”Seks punkter om formidling af forskning indenfor politicerede felter.” November 27.

24:        (2013b) ”Lever forskere af at kritisere hinanden?” videnskab.dk. September 23.

25:        (2013c) ”Forskeren mellem fornuft og følelse.” videnskab.dk, August 13.

26:        (2013d) ”Læs en gammel bog” videnskab.dk, July 1.

27:        (2013e) (with Gavan Titley) ”Når verdens øjne falder på Danmark: Krarup og oversættelsen af et verdensbillede.” videnskab.dk, May 7.

28:        (2013f) ”Hvad skal vi med humanister i en krisetid?” Videnskab.dk, January 5.

29:        (2012a) ”Nær religionen bliver primær – sidste afsnit.” Videnskab.dk, April 30.

30:        (2012b) ”Kniven i kroppen. Om plastikkirurgi og religion.” Videnskab.dk. March 19.

31:        (2012c) ”Når religionen bliver primær (afsnit 3): Undskyld, kan jeg få lov til IKKE at være religiøs?” Videnskab.dk, March 16.

32:        (2012d) ”Når religionen bliver primær (2. afsnit): Politisering af religion efter 11. september.” Videnskab.dk. March 8.

33:        (2012e) ”Når religionen bliver primær: Perspektiver på muslimske minoriteter, modstand og veje til politisk deltagelse i Danmark efter 9/11 (1. afsnit). Videnskab.dk. March 1.

34:        (2012f) ”Mennesker derinde på universitetet burde stenes!” Videnskab.dk, January 23.

35:        (2012g) ”En smagsprøve på religion som blog og begreb”. Videnskab.dk, January 16.

36:        (2011a) ”Fra Ghetto til Udsatte Boligområder. Altinget.dk, October 11.

33:        (2011b) ”Den fede Ghetto?” Altinget.dk, September 1.

37:        (2011c) ”Politikere tilsidesætter integrationsforskning”, Altinget.dk, June 9.

Emneord

  • Kulturmøde, Multikulturalitet

Publikationsnetværk

Nyligt eksternt samarbejde på landeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne.
Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.