Personlig profil

Forskning

Forskning

Jeg er professor i Kulturmødestudier og forskningsgruppeleder for forskningsgruppen Interkult (sammen med Linda Lapina). Jeg er også medlem af den tværinstitutionelle forskningsgruppe om migration, som findes på RUC.

Mine forskningsinteresser indbefatter indvandring til Danmark i både fortid og nutid, betydning af indvandring for danske byer, transnationale bevægelser, ghettorisering, og islams udtryk i Europa og Nordamerika.

I den forbindelse har jeg været engageret i flere danske og nordiske forskningsprojekter. I disse år er jeg særligt engageret i det EU støttede netværk MirNet (https://mirnet.eu/), som har migrations- og integrationsforskning i fokus (2019-2022).

Undervisning

Jeg underviser på både BA, MA og PhD. niveau. På BA niveau har jeg vejledt flere projekter, mange med fokus på indvandring og islam, men også bredere (projekter baseret på kvalitative forskningsmetoder). På BA niveau underviser jeg også i global migration, globalisering og transnationalitet. På MA niveau underviser jeg på flere forskellige kurser på Kulturmødestudier, herunder særligt med fokus på migration, urban mangfoldighed, globalisering, transnationalisme, mobiliteter, indvandringshistorie, religiøs mangfoldighed og kulturmøder. Jeg vejleder både speciale- og PhD studerende indenfor disse emner.

Samarbejder

Jeg er bestyrelsesmedlem i bestyrelserne for henholdsvist ECMI (European Center for Minority Issues) i Flensborg (https://ecmi.de) , og i Dansk Videnscenter for Integration (https://videnscenterforintegration.dk/).

 

 

Emneord

  • Kulturmøde, Multikulturalitet

Publikationsnetværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller