Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

CV

List of Publications, uppdated January 2017. Popular scientific publications and conference papers not included

 

Monographs, single author

 

1:          (2015) Nørrebros Indvandringshistorie 1885-2010. Doctoral Dissertation. Copenhagen: Museum Tusculanum Press (491 pages).

2:          (2007) Muslim i Danmark, Muslim i Verden: En analyse af muslimske ungdomsforeninger og muslimsk identitet i årene op til Muhammed-krisen. Uppsala: Swedish Science Press(141 pages).

3:          (2004)  Islam in Urban America: Sunni Muslims in Chicago. Philadelphia: Temple University Press (242 pages).

4:            (2002) Tidsanvendelse blandt pakistanere, tyrkere og somaliere – et integrationsperspektiv. Report 02:28. Copenhagen: Danish National Institute of Social Research (152 pages).

5:            (1998) American Medina: A Study of the Sunni Muslim Immigrants Communities in Chicago. Lund Series in the Study of Religions, Vol. 8. Ph.D. Dissertation. Stockholm: Almqvist & Wiksell International (275 pages).

 

Research articles, edited volumes, chapters in academic books, contributions to encyclopedias and academic book reviews

 

6       (submitted) ” The stories we tell: How Diversity is Narrated and Community is Created in two Copenhagen Districts.” Ethnic and Racial Studies.

7:       (submitted) “The Good Citizen and the Good Muslim: The Nexus of disciplining the self and Engaging the Public” The Muslim World.

8:       (submitted) ” The politics of Migration Research: Can we escape the trap of our trade?” anthology,  eds. Pieter Bievelander & Erica Ricard.

9:            (submitted) ”Sammenhængskraft – at være hjemme mellem stenkast og fodbold” in Sammenhængskraft, eds. Garbi Schmidt, Katrine Vitus, Tina G. Jensen. Copenhagen: Academic Press.

10:   (2017) “Going beyond methodological presentism: Examples from a Copenhagen neighborhood 1885-2010”, Immigrants & Minorities: Historical Studies in Ethnicity, Migration and Diaspora. DOI: 10.1080/02619288.2016.1246968.

11:      (2016a) “Indvandringen og de svære begreber” i KvaN, tidsskrift for læreuddannelse og skole.

12:         (2016b) “Doing research in a politizised field and surviving it: Lessons learned from migration research,” in Engaged Anthropology: The Scandinavian View,  eds. Synnøve Bendixsen  & Tone Bringa. London: Palgrave.

13:         (i2016c) (with Lise Paulsen Galal) “Islam, muslimer og forskningen” in Tidsskrift for Islamforskning.

14:         (2016d) “The Choices We Make: Marriage among Muslims in a Global Age,” in Ethnologia Europaea – Journal of European Ethnology, vol. 46, no. 1: 91-96.

15:         (2016e) “Minoritetsreligioner på Nørrebro: Et kort historisk rids.” in Religion: Tidsskrift for Religionslærerforeningen for Gymnasiet og HF: 8-16.

16:         (2016f) Sammenhængskraft i Danmark – hvad snakker vi om? In Integrationspolitik i teori og praksis, eds. i Mark Goli & Bent Greve.  Copenhagen: Hans Reitzel: 283-302.

17:         (2016g) ”’De små i kommodeskuffer’. Om Nørrebros indvandringshistorie og brug af lokalhistorisk data.” Journalen – lokal og kulturhistorisk tidsskrift: 28-35.

18:          (2016h) “Space, Politics and Past-Present Diversities in a Copenhagen Neighbourhood”, In Identities: Global Studies in Culture and Power, vol. 23, no 1: 51-65. 

19:          (2016i) with Nina Glick-Schiller “Envisioning place: urban sociabilities within time, space and multiscalar power.” In Identities: Global Studies in Culture and Power, vol. 23, no 1: 1-16. 

20:         (2015) The Idea of Ethnic Homogeneity – the Danish Case. MIM working paper series 15, 2. Malmoe: Malmoe Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare.

21:         (2014a) “Troubled by Law. The Subjectivizing Effects of Danish Marriage Reunification Laws,” International Migration, vol. 52, no 3: 129-143.

22:         (2014b) (with Jonas Otterbeck) “Islam in the Nordic Countries” in Handbook of European Islam, ed. Jocelyne Cesari. Oxford: Oxford University Press: 391-428.

24:         (2014d) ”Kærlighed som governmentality – hvad er konsekvensen?” in Ægteskab og Migration: Konsekvenserne af de danske familiesammenføringsregler 2002-2012, eds. Mikkel Rytter and Anika Liversage. Aarhus: Aarhus University Press. 99-115.

25:         (2013) “Let’s Get Together” Perspectives on Multiculturalism and Local implications in Denmark.“  in Debating Nordic Multiculturalism, eds. Peter Kivisto & Östen Wahlbeck. London: Palgrave Macmillian: 197-218.

26:         (2012a) ”Liv og møder i midten af København: Muslimer og ikke-muslimer på Nørrebro.” in Islamologi: Studiet av en religion, eds. Jonas Otterbeck & Leif Stenberg. Stockholm: Carlssons: 244-262.

27:         (2012b) ““Nørrebro and “Muslimness": A Neighborhood Caught Between National Mythscapes and Local Engagement in Islam in Denmark: The Challenge of Diversity, ed. Jørgen S. Nielsen. London: Rowman & Littlefield Publishers: 95-113.

28:         (2012c) “Indvandrere i Danmark – om historisk multikulturalisme” in Hvordan ser verden ud? Eds. Peder Andersen et al. Copenhagen: Jurist og Økonomiforbundets Forlag: 280-287.

29:         (2012d) “’Grounded’ Politics: Manifesting Muslim Identity as a Political Factor and Localized Identity in Copenhagen. Ethnicities vol. 12, no. 5: 603-622.

30:         (2012e) “Law and Identity: Transnational Arranged Marriages and the Limits of Danishness,” in Migration, Family and the Welfare State: Integrating Migrants and Refugees in Scandinavia. Eds. Karen Fog Olwig, Birgitte Romme Larsen and Mikkel Rytter. London: Routledge: 77-95.

31:         (2011a) “The Powerful Map of Transnational Families: Marriage, Spaces, and Life Trajectories.”  Nordic Journal of Migration Research, vol. 1, no 2: 80-87.

32:         (2011b) “Introduction,” Nordic Journal of Migration Research, vol. 1, no 2: 55-59.

33:         (2011c) ”Nørrebro og ”det muslimske”: Omstridte fortællinger om byen og verden” in Islam og muslimer i Danmark: Religion, identitet og sikkerhed efter 11. september 2001. eds. Mikkel Rytter & Marianne Holm Pedersen. Copenhagen: Museum Tusculanum Press: 167-187.

34:         (2011d) ”Lived, Negotiated Spaces: Muslims in Nørrebro, Copenhagen,” in Lived Space: Reconsidering Transnationalism among Muslim Minorities, eds. Jakob Egholm Feldt & Kirstine Sinclair: 65-81.

35: (2011e) ”Understanding and approaching Muslim Visibilities. Lessons Learned from Fieldwork-based Study of Muslims in Copenhagen.” Ethnic and Racial Studies, vol. 34, no 7: 1216-1229.

36:              (2011f) “Law and Identity: Transnational Arranged Marriages and the Limits of Danishness,” Journal of Ethnic and Migration Studies, vol 37, no. 2: 257-275.

37:         (2010) ”Academic book review: Marco Goli & Shahama Rezaei: House of War: Radicalisation in Denmark.” in Tidsskrift for Islamforskning, vol. 4. no. 2: 125-127.

38:         (2009a) (with Brian Krogh Graversen, Vibeke Jacobsen, Tina Gudrun Jensen, Anika Liversage) Ændrede familiesammenføringsregler. Hvad har de nye regler betydet for pardannelsesmønstret blandt etniske minoriteter? Report  09:28. Copenhagen: Danish National Institute of Social Research.

39:         (2009b) (with Anika Liversage) ”Etniske minoriteter: Ægteskab og familie,” in Danmarksbilleder - SFI's forskning gennem 50 år, eds. Ulla Haahr and Ove Karlsson. Copenhagen: Danish National Institute of Social Research: 104-107.

 

40:         (2009c) “Islam in Denmark”, in Islam and Muslims in the Nordic and Baltic Countries, ed. Göran Larsson. Kegan & Paul, London. 40-55.

41:         (2008a) ”Academic book review: Kathrine Pratt Ewing: Being and Belonging: Muslims in the United States since 9/11.” in Middle East Studies Association Bulletin, vol. 42, no.1/2:  164-165.

42:         (2008b) “Transnational Families among Turks and Pakistanis in Denmark: Good Subjects, Good Citizens and Good Lives,” Finish Journal of Ethnicity and Migration, vol. 3, no. 3: 13-19.

43:         (2008c) ”Den religiøse cirkelslutning,” Ungdomsforskning, no. 1&2: 19-24.

44:         (2008d) (with Birgitte Schepelern Johansen and Dorthe Høvids Possing) “Research on Islam Repositioned – New Agendas in the Study of Islam and Muslims in a Politicised Research Field,” Tidsskrift for Islamforskning, vol. 2, no. 2: 3-4.

45:         (2008e) “From Granting the Right (?!) Answers to Posing Odd Questions, Perspectives on Studying and Presenting Muslim Minorities in a Politizised, Western Context.,” Tidsskrift for Islamforskning, vol. 2, no. 2: 11.26.

46:         (2008f) “Being Seen by Many Eyes: Muslim Immigrant Women in the United States”, in Women and Religion in the West: Challenging Secularization, eds. Kristin Aune, Sonya Sharma and Giselle Vincett. London, Ashgate: 207-219.

47:         (2008g) ”Møder på nørrebrosk”, Tidskrift for islamforskning, vol. 2, no. 1: 44-58.

48:         (2007a) “Academic book review: Jytte Klausen: The Islamic Challenge: Politics and Religion in Western Europe”, in Journal of Religion, vol. 87, no. 3: 467-469.

49:         (2007b) ”Academic book review: Jens Peter Frølund Thomsen: Konflikten om de nye danskere,” in Dansk Sociologi, vol. 18, no. 2: 110-112.

50:         (2007c) “Women, Gender, and Urban Movements: North America,” in Encyclopedia of Women and Islamic Cultures (ed. Suad Joseph). Leiden: Brill.

51:         (2007d)“Construction Identity, Constructing Community: Young Muslims in the West and the Transnational Impact of the Internet,” in Religious Minorities in the Age of Information, ed. Göran Larsson.  Stockholm: Swedish Science Press: 150-163.

52:         (2006a) “Etniske minoriteter i Danmark: Indenfor eller udenfor?” in Et samlet folk?, ed. Kirstine Nordentoft Mose. Copenhagen: Operation Dagsværk: 37-39.

53:         (2006b) (with Tina G. Jensen) Indsatser mod æresrelateret vold. Report 06:23. Copenhagen: Danish National Institute of Social Research.

54:         (2006c) 99 spørgsmål om islam - og lidt færre svar. Context editor of Danish edition of 99 frågor om Islam – och något färre svar ed. Jan Hjärpe. Copenhagen: Gyldendal.

55:         (2005a) “Academic book review: Islamic Activism: A Social Movement Theory Approach. By Quintan Wiktorowicz.” Journal of Contemporary Sociology, vol. 34, no. 4:  401-402.

56:   (2005b) “Academic book review: Engaged Surrender: African American Women and Islam. By Carolyn Moxley Rouse” American Journal of Sociology. Vol.110, no. 5:1556 – 1557.

57:         (2005c) “The Transnational Umma - Myth or Reality?. Examples from the Western Diasporas,” The Muslim World, vol. 95, no. 4. Blackwell, Hartford: 575-586.

58:         (2004a) ”Pardannelse blandt etniske minoriteter“ in Social Forskning Copenhagen: Danish National Institute of Social Research: 4-5.

59:         (2004b) “Sufi Charisma on Internet,” in Sufism in Europe and North America. ed. David Westerlund. London: Routledge: 109-126.

60:         (2004c) “Islamic Identity Formation among Young Muslims in Denmark, Sweden, and the United States.” Journal of Muslim Minority Affairs, vol. 24, no. 1: 31-45. 

61:         (2004d) Pardannelsesmønstre blandt etniske minoriteter. Report 04:09. Copenhagen: Danish National Institute of Social Research.

62:         (2003a) ”Academic book review: Karen-Lise Johansen: Muslimske stemmer: Religiøse forandringer blandt muslimer i Danmark,” Dansk Sociologi, vol. 14, no. 1: 122-125.

63:         (2003b) (with Mogens Nygaard Christoffersen and Connie Carøe Christiansen) Provokeret Abort – Undersøgelse af baggrund og virkninger. Report 03:19. Copenhagen: Danish National Institute of Social Research.

64:         (2003c) “Muslimske ungdomsforeninger i Danmark,“ in At være Muslim i Danmark, eds. Inge Liengaard & Lise Paulsen Galal. Copenhagen: Anis: 51-73.

65:         (2003f) ”Ung og borger – Muslims ungdomsidentitet i Vesten,” in Islam i bevægelse, eds. Mona Sheikh et al. Copenhagen: Academic Press: 160-180.

66:        (2002a) ”Academic book review: Nabeel Abraham and Andrew Shylock: Arab Detroit: From Margin to Mainstream.” in American Ethnologist, vol. 29, no. 3: 762-763.

67:         (2002b) (co-editor Connie Carøe Christiansen) Mange veje til integration. Resultater og perspektiver fra Socialforskningsinstituttets forskning om etniske minoriteter. Report 02:25. Copenhagen: Danish National Institute of Social Research.

68:         (2002c) (with Kirsten Just Jeppesen) ”Børn og unge”, in Integrationsforskningen i Danmark 1980 – 2002. Copenhagen: Ministry for Refugees, Immigrants and Integration: 132-152.

69:         (2002e) “Betydningen af familieformer og familietraditioner for integrationsprocesserne.” AMID Working Paper Series, no. 21. Ålborg: Academy of Migration Studies in Denmark.

70:         (2002f) ”Dialectics of Authenticity: Examples of Ethnification of Islam among Young Muslims in the United States and Denmark” The Muslim World. Spring Issue:  1-17.

71:         (2002g) “The Complexity of Belonging: Sunni Muslims in Chicago,” in Muslim Communities in the West: Visible and Invisible, eds. Yvonne Y. Haddad & Jane I. Smith. Laham MD: Altamira Press: 107-122.

72:   (2001a) ”Academic book review: Chaldean Americans: Changing Conceptions of Ethnic Identity. By Mary C. Sengstock,” Journal of American Ethnic History, vol. 20, no. 4: 96-98.

73:         (2001b) ”Sufikarisma via Internet” in Levande Sufism, ed.David Westerlund. Nora: Nya Doxa: 222-239.

74:         (2001c) ”Academic book review: Faith and Power: Christianity and Islam in ‘secular’ Britain.” By Lesslie Newbigin, Lamin Shanneh and Jenny Taylor.” Islam and Christian-Muslim Relations, vol. 12, no 4: 497-498.

75:         (2000a) ”Kulturens Grundpiller: Et spørgsmål om Generationer,” Social Forskning, Copenhagen: Danish National Institute of Social Research: 56-63.

76:         (2000b) (with Vibeke Jacobsen) 20 år i Danmark: En undersøgelse af nydanskeres situation og erfaringer. Report 00:11. Copenhagen: Danish National Institute of Social Research.

77:         (1999a) ”Allah på Internet” Religion og Livssyn: Tidskrift for Religionslærerforeningen i Norge, vol. 11:16-24.

78:         (1999b) ”Betagelsens balance: En artikel i to dele om feltarbejde, sex, og muslimer i Chicago.” Chaos: Dansk tidskrift for religionsvidenskabelige studier, no. 31:139-152.

79:         (1999c) “Blå-gul islam på Internet.” in Blå-gul Islam, eds. David Westerlund and Ingvar Svanberg. Nora: Nya Doxa:107-122.

80:         (1998) ”Religiositet i den tredje verkeligheten.” in Röster, eds. Leif Stenberg and Catharina Raudvere,  Stockholm: Symposium: 85-101.

81:         (1997) “På middag hos Louis Farrakhan.” Tidskrift för Mellanösternstudier, no. 1:89-95.

82:         (1996) ”Allah på internettet,” in Chaos, dansk nordisk tidskrift for religionsvidenskabelige studier nr. 26:51-74.

83:         (1995) ”Cybermuslimer – soc.religion.islam.” Tidskrift för Mellanösternstudier, no. 1: 85-100.

 

Novels, based on research

 

1:            (forthcoming) Ebba. Roman. København: Gyldendal (288 pages) (publication date: January 24, 2017).

 

Keywords

  • Kulturmøde, Multikulturalitet

Publikationsnetværk Nyligt eksternt samarbejde på landeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på punkterne.

Publikationer 1988 2019

Introduction: The politicization of migration research

Schmidt, G. & Andersson, M., jan. 2019, (Under udarbejdelse) I : Identities.

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Myths of Ethnic Homogeneity: The Danish Case

Schmidt, G., 2019, Undoing Homogeneity in the Nordic Region. Keskinen, S. (red.). Routledge

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskningpeer review

’Terroristen fra Nørrebro’ fortæller historien om barnet, teenageren og terroristen Omar el-Hussein

Schmidt, G., 26 feb. 2019, I : Information.

Publikation: Bidrag til tidsskriftBidrag til avis - Kommentar/debatFormidling

»I sidste ende kan vi alle blive klimaflygtninge – uden et andet sted at flygte hen«

Schmidt, G., 2 aug. 2018, I : Politiken. Sektion 2, s. 7, s. Sektion 2, s. 7

Publikation: Bidrag til tidsskriftBidrag til avis - Kommentar/debatFormidling

Hvad er islam?

Schmidt, G. (red.) & Christensen, T. D. (red.), 2018, 1 udg. Forum for Islamforskning (FIFO). 136 s. (Tidsskrift for Islamforskning).

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportAntologiForskningpeer review

Åben adgang

Projekter 2010 2018

Politics of Social Cohesion

Schmidt, G.

01/01/201401/01/2018

Projekter: Forskning

Regulating Intimate Lives

Schmidt, G.

01/01/201001/01/2013

Projekter: Forskning

Aktiviteter 2010 2019

PhD defence, Anders Ackfeldt (Begivenhed)

Garbi Schmidt (Medlem)
22 mar. 2019

Aktivitet: MedlemsskabMedlemskab af udvalg, råd og nævn

Det handler om migration og integration

Garbi Schmidt (Oplægsholder)
3 maj 2018

Aktivitet: Tale eller præsentationForedrag og mundtlige bidrag

Danmarks indvandringshistorie 1500-1970

Garbi Schmidt (Oplægsholder)
5 mar. 2018

Aktivitet: Tale eller præsentationForedrag og mundtlige bidrag

al-Akhawayn University

Garbi Schmidt (Gæsteforsker)
17 mar. 201824 mar. 2018

Aktivitet: Besøger en ekstern institutionBesøger en ekstern, akademisk institution

The generations before us? On the ahistorical articulation of national identity in the Danish context

Garbi Schmidt (Oplægsholder)
25 apr. 2018

Aktivitet: Tale eller præsentationForedrag og mundtlige bidrag

Presse/medie

Indvandringen stiger, men er Danmark blevet multikulturelt?

Garbi Schmidt

10/12/2018

1 element af mediedækning

Presse/medie

Garbi Schmidt: Regeringens ghetto-udspil mangler viden

Garbi Schmidt

07/03/2018

1 element af mediedækning

Presse/medie

Bak op om dem, der prøver at gøre noget

Garbi Schmidt

04/03/2018

1 element af mediedækning

Presse/medie

Bak op om dem, der prøver at gøre noget

Garbi Schmidt

03/03/2018

1 element af mediedækning

Presse/medie