• Universitetsvej 1, 43.3

  DK-4000 Roskilde

  Danmark

Personlig profil

Forskning

Min forskning sætter overordnet fokus på sociale, religiøse og politiske praksisser blandt religiøse og etniske minoriteter i Danmark, Europa og Mellemøsten. Min tilgang er tværfaglig og trækker især på antropologi og minoritetsstudier med en særlig interesse for magtrelationer mellem majoritet og minoritet, men også mellem minoritet og minoritet. De senere år har religiøs diversitet været et centralt aspekt i min forskning, både som levet religion og som noget, der håndteres, styres, organiseres og institutionaliseres – i tid og rum – i en dansk kontekst.

Således har jeg bl.a. studeret mellemøstlige kristne i Danmark (Defining and Identifying Middle Eastern Christian Communities in Europe), organiserede interreligiøse dialogarrangementer (The Organised Cultural Encounter) kulturhistoriske museers måder og potentialer for at formidle religiøs diversitet (Religion – Levende kulturarv).

 

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Antropologi, mag.art

Interkulturelle Studier, ph.d.

Emneord

 • Filosofi, Idéhistorie, Religion
 • Islam
 • Islam og Islamization
 • Koptisk ortodoks kristendom
 • Interreligious studies
 • Middle East
 • Kulturmøde, Multikulturalitet
 • Interkulturel kompetence
 • Kulturanalyse
 • Kulturforståelse
 • Religion og samfund
 • Sensory ethnography
 • Køn, Etnicitet, Ligestilling
 • Antropologi
 • Etnicitet
 • Integration af etniske minoriteter
 • Køn og etniske minoriteter