Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskning

Forskning

Min forskning drejer sig om humanistisk idé- og vidensudvikling. Jeg arbejder med, hvordan moderne humanistisk videnskab, kulturtænkning og litteratur har formet moderne jødisk historie, antisemitismen, zionismen, europæisk-mellemøstlige (kulturelle) relationer, kolonialisme, anti-kolonialisme og post-kolonialisme. Men også omvendt dvs. hvordan har fx kategorier og begreber forbundet med jødisk historie, kristendom og islam formet humanistiske ideer om religion, nation, verdensborgerskab, historie samt påvirket brede humanistiske og samfundsvidenskabelige teoridannelser som fx hos Kant, Hegel, Marx, Simmel, Weber, amerikansk pragmatisme og andre. Jeg arbejder også med, hvordan teorier om samfundet er forbundet til kulturelle kategorier.

Forskningsorganisering:

Det kollektive forskningsprojekt "Identifying Jews and Jewishness, 1783-1939" støttet af Forskningsrådet for kultur og kommunikation 2013-2018

Forskningsgruppen for global historie, Institut for kommunikation og humanistisk videnskab

Jeg er vice-leder af Roskilde universitets nye center for forskning i problemorienteret og projektbaseret uddannelse, RUC-PPL

Sammen med professor Sune Haugbølle, ISE, leder jeg netværket Critical Globality, som arrangerer forskningsseminarer på Roskilde Universitet med internationale topforskere indenfor globaliseringsforskning

Jeg har i en kortere periode været ph.d.-programleder på Institut for kommunikation og humanistisk videnskab

Undervisning og vejledning: 

Jeg vejleder ofte projekter, som handler om fx: antisemitisme, europæisk-mellemøstlige relationer, Europas opdagelse af verden, historie- og kulturteori/filosofi, indvandring, islamisme, Israel, Israel-Palæstina konflikten, jødisk historie, kolonialisme, Mellemøstens historie og samfundsforhold, minoriteter, muslimer i Europa, zionisme

Jeg underviser ofte teoriske og metodiske kurser på både kandidatuddannelser med historie og på den humanistiske bacheloruddannelse

I flere omgange har jeg været koordinator på den humanistiske bacheloruddannelse

I foråret 2018 vikarierede jeg som studieleder for Historie

I 2017 modtog jeg Roskilde Universitets undervisningspris "Det gyldne grupperum" på vegne af en vejledergruppe fra den humanistiske bacheloruddannelse

I 2021 modtog jeg den nationale undervisningspris: https://ufm.dk/uddannelse/videregaende-uddannelse/undervisningsprisen/2021/prismodtagere/jakob-egholm-feld

Curriculum

Jeg har siden min gymnasietid interesseret mig meget for det, som titlen på en af mine forældres populærvidenskabelige bøger kaldte, ”kulturens kilder”: Jødedom, kristendom, islam, Egypten, Mesopotamien, Rom, Grækenland, Oplysningstiden. Jeg har altid interesseret mig meget mindre for, hvordan det i virkeligheden var i gamle dage end for, hvad disse kilder betyder for os i dag, hvad de betød i fortidige nutider – og for fremtiden. Hvilke begrebshistorier, historikker og temporaliteter trækker vi på, fornyr/reviderer vi, og laver vi prognoser for fremtiden på baggrund af, når vi er optagede af problemstillinger om fx globalisering, kosmopolitisme, kulturkonflikter, integration, civilsamfundet både lokalt og globalt? Samtidigt har jeg en stærk interesse i videnskabsteori og metode, videnskabshistorie og uddannelsestænkning/forskning, som jeg udover den åbenlyse akademiske relevans opfatter som meget vigtige samfundsmæssige problemstillinger. I løbet af min studietid og ph.d.-forskning har jeg i perioder været i Berlin, i Haifa i Israel og på CBS i København.  

Født på Fyn. I eksil i København i 10 år, men tilbage på den grønne ø. Før og under studietiden har jeg været pædagogmedhjælper, lagerarbejder, landarbejder. Jeg har boet i Israel i længere tid, hvor jeg arbejdede på en plantage (avocado, citrus). Jeg har rejst meget i Mellemøsten. 

Født 1972

2001: cand.mag i hebraisk sprog, jødisk kultur og mellemøststudier, Carsten Niebuhr instituttet for nærorientalske studier, Københavns universitet

2005: Ph.D., Institut for tværkulturelle og regionale studier, TORS, Københavns universitet (vejleder professor Jakob Skovgaard-Petersen)

2006: Adjunkt, Center for Mellemøststudier, Syddansk universitet

2009: Lektor i global historie, Roskilde universitet

2017: Professor (mso) i global historie, Roskilde universitet

2019: Professor i global historie, Roskilde universitet

Emneord

 • Historie, Samfundsforhold
 • Globalhistorie
 • Transnational historie
 • Mellemøsten
 • Jødisk historie, Zionisme, Nationalisme, Postkolonialisme
 • Moderne europæisk historie
 • Filosofi, Idéhistorie, Religion
 • Jødedom
 • Islam
 • Kulturbegrebets idehistorie
 • Orientalistik
 • Kulturmøde, Multikulturalitet
 • Cultural studies
 • Post-colonial studies
 • Videnskabsteori, Videnskabshistorie, Videnskabssociologi, Forskningspolitik
 • Theory of history
 • Theory of science of the humanities
 • Theory of signs and semiotics
 • Pragmatism
 • Pædagogik, Læring, Uddannelse
 • Universitetsundervisning

Publikationsnetværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller