Personlig profil

Forskning

Jeg er professor MSO i socialvidenskab. Mine forskningsinteresser er arbejdsmarkedet, usikkert arbejde, velfærdspolitik, prækært arbejde, familie og arbejdslivsbalance, tillid til institutioner, populisme, euroskepticisme, utryghed, politisk deltagelse og ulighed. Jeg har publiceret artikler om politisk deltagelse og politiske værdier samt skrevet danske bøger om ligestilling, integration og arbejdsforhold. Jeg har deltaget i en række danske og europæiske forskningsprojekter og netværk vedrørende ofres utryghed, familiearbejdslivsbalance og usikkerhed på arbejdsmarkedet.  Metodisk arbejder jeg primært med kvantitative metoder.

 

Emneord

  • Arbejdsmarked
  • Euroscepticism
  • Uryghed
  • Populisme
  • Køn, Etnicitet, Ligestilling
  • Fleksibilitet på arbejdsmarkedet
  • Velfærdsstat

Publikationsnetværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller