Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskning

Analytisk fokuser min forskning på beslutningsprocesser, især i EU, institutioner og governance. Disse politiske analyser er baseret på new institutionalisme, især med hensyn til hvordan ideer og aktører påvirker den politiske beslutningsproces og politik udvikling.

Empirisk har min forskning primært fokuseret på transport politik, mobilitet og bæredygtighed. Den empiriske forskning består af tre temaer.

1) EU transport politik især liberaliseringen af nationale jernbaner. Fokus har været på Europa Kommissionens  rolle som policy entreprenør og dens forhold til de lovgivende aktører (Europa-Parlamentet og Rådet). Denne forskning er informeret af Historisk institutionalisme (især udvikling af nationale transportpolitik) og rational choice institutionalisme (lovgivningsprocessen).

2) Transport er en af ​​de vigtigste forureneren og er central i klimaforandringerne dagsorden. Min forskning om mobilitet og bæredygtighed er særligt interesseret hvordan ideer opstår og påvirker den politiske dagsorden. Denne forskning er informeret af diskurs institutionalisme og sustainable development især diskussionen om social retfærdighed og miljøbeskyttelse versus økonomisk vækst.

3) Transport politik er påvirket af målsætninger for vedvarende energi og energieffektivitet. Transport sektoren er afhængig af olie og fosile brændstoffer. Dette forskningstema fokuser på alternative brændstoffer til i forhold til europæisering.

På min UACES Blog "the EU on what track?" analysere jeg centrale spørgsmål i klima debatten samt EU og nationale transport politik, især m.h.t. til bæredygtig mobilitet. Disse er enten relateret til aktuelle begivenheder eller min forskning.  http://eutrack.ideasoneurope.eu/author/eutrack/

Curriculum

PhD (Januar 2011“On the right track? DG TREN’s role in EU Railway Policy-Making”
School of Politics and International Studies (POLIS), University of Leeds

Tidligere har jeg været undervisningsassistent ved POLIS, University of Leeds og arbejdet som forskningsassistent ved University of York på et forskningsprojekt om europæiseringen af den finansielle sektor og kapitalistiske modeller. Endvidere har jeg været assisterende redaktør på tidskriftet Democratization.

Desuden har jeg arbejdet som policy adviser i både britisk og EU transport interessere organisationer. Hvorfra jeg har praktisk erfaring med policy analysis i både EU og UK kontekst

Undervisning

Jeg er studieleder for de samfundsvidenskabelige bachelor uddannelser. Der er to uddannelse; den samfundsvidenskabelig bachelor uddannelse (SAB) og den internationale bachelor uddannelse i samfundsvidenskab (SIB), som tilsammen er kaldt SAMBACH. Som studieleder for SAMBACH arbejder jeg for at stykre kvaliteten af undervisningen og studiemiljøet, dette indebære at arbejde sammen med forskellige undervisningsgrupper, holdkoordinatorer, andre studielederer og de studerende. Sammen kan vi skabe et inspirende studiemiljø både fagligt og socialt.

Jeg underviser ikke i øjeblikket, men jeg har tidligere undervist på følgende uddannelser: SIB,  International Studies, kandiat uddannelse International Public Administration and Politics (IPAP). Endvidere har jeg undervist på flere kurser på politik og administration.

Emneord

  • Offentlig administration, styring og forvaltning
  • EU Institutions
  • New Institutionalism,
  • Transport policy
  • sustainable development
  • European Commission
  • European Parliament
  • Renewable energy