Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskning

Analytisk er min forskning interesseret i ideernes og aktørernes rolle i udformningen af politikudvikling, hvor jeg undersøger hvordan ideer og aktører påvirker udviklingen af forskellige politiske områder, samt hvordan tidligere beslutninger påvirker disse politikker i dag. Min forskning har ofte temporal dimension, der hjælper med at forklare politikudvikling både med hensyn til, hvordan tidligere beslutninger påvirker den politiske diskurs i dag, og i hvilket omfang beslutninger i dag gør det muligt for politikere at opfylde fremtidige politiske mål, især de langsigtet klimamål. 

Det overordnede empiriske tema i min forskning er bæredygtige omstillinger, som jeg primært ser som energiomstilling og bæredygtig transportpolitik, hvor jeg er interesseret i, hvordan nye ideer opstår og påvirker politikudvikling og om disse nye ideer fører forandringer. Dette tema kan opdeles i tre forskningsemner, der alle undersøger omstillingen til et lavemissionssamfund og økonomi.

 • bæredygtig omstilling – energi- og klimapolitik
 • bæredygtig mobilitet – transportpolitik
 • Mindre fly og mere tog – flypolitik og jernbanepolitik

For uddybende beskrivelser af disse temaer, se min engelske side (tryk på det britiske flag i top højre hjørne)

Undervisning

Jeg er studieleder for de to samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser; den danske samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse (SAB) og den internationale bacheloruddannelse i samfundsvidenskab (SIB), som tilsammen er kaldt Sambach. Som studieleder for Sambach arbejder jeg for at styrke kvaliteten af undervisningen og studiemiljøet, dette indebærer at arbejde sammen med forskellige undervisningsgrupper, holdkoordinatorer, andre studieledere og de studerende for sammen at skabe et inspirerende studiemiljø både fagligt og socialt.

Jeg underviser ikke i øjeblikket, men jeg har tidligere undervist på følgende uddannelser: SIB, International Studies, International Public Administration and Politics (IPAP). Endvidere, har jeg undervist på flere kurser på politik og administration.

Emneord

 • Offentlig administration, styring og forvaltning
 • EU Institutions
 • New Institutionalism,
 • green transition
 • sustainable development
 • Energy Policy
 • renewable energy policy
 • Transport Policy

Publikationsnetværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller