Billede af Søren Dupont

Søren Dupont

cand.mag. & ph.d.

 • Universitetsvej 1, 08.1

  DK-4000 Roskilde

  Danmark

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskning

Forskning:
Grundlaget for min forskning er identitetsdannelse, fænomenologi, kritisk teori og modernitetsteori. Min forskning orienterer sig i øjeblikket mod relationerne mellem fænomenologi og læring, herunder også sammenhængen mellem atmosfære som mellemmenneskelig relation og æstetisk teori.Jeg har tidligere orienteret min forskning mod den folkeoplysende verden, og jeg har også gennem en årrække haft fokus på kortuddannede med henblik på bl.a. afdækning af subjektive og objektive barrierer i forhold til hverdagslivet i al almindelighed og i forhold til uddannelse i særdeleshed. Væsentligt afklaringsfelt i denne sammenhæng har bl.a. været: hvilke muligheder har ufaglærte arbejdere for deltagelse i arbejderoplysning, demokratiseringsprocesser og læreprocesser.

Dannelsesbegrebet er mit læringsteoretiske omdrejningspunkt, og aktionsforskning er et prioriteret felt, ligesom relationerne mellem erfaringsdannelse, det enkelte menneske og fællesskaber spiller en stor rolle.

Mit andet fokus forskningsmæssigt udgøres i øjeblikket af universitetspædagogisk forskning. Jeg har i 2011 afsluttet en større undersøgelse med titlen: "Hvorfor RUC? - Derfor RUC!" - en undersøgelse over, hvorfor de RUC studerende årgang 2010 har valgt RUC som deres universitet. Jeg afslutter senere i 2011 en større evaluering over et uddannelseseksperiment på RUC, som kan være medvirkende til at forny projektpædagogikken på RUC.

Undervisning:
Jeg underviser i øjeblikket i regi af UniPæd. Jeg er i mindre omfang også tilknyttet kandidatuddannelsen i pædagogik og uddannelsesstudier

Curriculum Vitae

 

Specifikt livs- og arbejdsforløb for Søren Dupont

 Søren Dupont (SD) er 57 år, ph.d i idéhistorie og cand.mag. i "Kulturarbejde -og formidling" og Idéhistorie.

SD har gennem mere end 30 år arbejdet ved forskellige universiteter i Danmark og de sidste 15 år som lektor ved RUC i Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning. (=PAES) 

SD har gennem de sidste 3 år været leder af UniPæd (= den universitetspædagogiske efteruddannelse af VIP på RUC).

                                                                                                                                  

Født              

1954

26. marts. i Ålborg

Student

1973

Ålborghus Statsgymnasium

Scolarstipendiat

1978-1979

Idéhistorisk Institut. ÅU

Cand. phil.

1979

Idéhistorisk Institut. ÅU

Forskningsbibliotekar

1981-1982

Sociologisk Institut. KU

Kandidatstipendiat

1984-1986

Idéhistorisk Institut. ÅU

Ph.d.

1986

Idéhistorisk Institut. ÅU

Timelærer i Sociologi

1987

Ergo- og fysioterapiskolen i Odense

Timelærer i Sociologi

1987

Institut for Samfundsfag og Forvaltning. KU

Timelærer i Sociologi

1986-1987

Folkeuniversitetet i Odense

Undervisningsassistent

1977-1987

ÅU, OU, KU

Projektdeltager

1988-1990

"Industri & Lykke". København

Ekstern lektor i Sociologi

1989-1990

Statskundskab. ÅU

Timelærer i Sociologi

1989-1990

Den Sociale Højskole. Odense

Cand. mag.

1990             

Kulturarbejde og Formidling + Idéhistorie. OU og ÅU

Souschef

1990-1992

Folkeligt Oplysnings Forbund. Odense

Sekretariatsleder/konsulent

1992-1995

"Foreningen af Daghøjskoler i Danmark". København

Forskningslektor

1995-1998

Faggruppen for Uddannelses forskning. RUC

Lektor

1998             

Institut for uddannelsesforskning

Institutleder

2002-2006

Institut for uddannelsesforskning

 Leder af UniPæd

2008-

PAES 

 

 

   
    

Emneord

 • Arbejdsmarked
 • Børn og institution
 • Pædagogik, Læring, Uddannelse
 • Børn og institution
 • Fysisk miljø og læring
 • Identitet og hverdagsliv
 • Velfærdsstat, Velfærdssamfund
 • Identitet og hverdagsliv