Foto af Carsten Tage Nielsen
 • Universitetsvej 1, 45.2

  DK-4000 Roskilde

  Danmark

19932017

Personlig profil

Curriculum

Jeg er uddannet cand.comm. i historie og kommunikation på RUC i 1990 og blev ph.d. i historie i 1996 med afhandlingen Historie til aftenkaffen: en historiekulturel analyse af tv-nyhedsformidlingen som historieproducerende diskurs. Jeg var post doc i projektet 'Humanistisk historieformidling i komparativ belysning' (1996-1998), som introducerede forskningsfeltet historiebrug i Danmark, og har siden forsket og publiceret bredt indenfor feltet.

 

Jeg har undervist på RUC siden 2001 på følgende uddannelser:

 • Historie
 • Den humanistiske bacheloruddannelse
 • Den humanistisk-teknologiske Bacheloruddannelse

 

Siden 2006 har jeg desuden være huskoordinator på Den humanistiske Bacheloruddannelse.

 

Jeg er tilknyttet forskningsgruppen 'Erindring og Fortidsbrug' og deltager i samarbejdsprojektet RUCMUS.

 

Jeg er medlem af følgende censorkorps:

 • Universiteterne, Historie (siden 2010)
 • Professionsuddannelsen til lærer, Undervisningsfaget Historie (siden 2002)
 • Professionsuddannelsen i Natur- og Kulturformidling (siden 2015)

Forskningsområder

Jeg har siden mit kandidatstudium i 1980'erne beskæftiget mig med fortidsbrug. I begyndelsen lå fokus især på formidling og repræsentationer af historie (film, tv, museer, erindringssteder), siden har jeg arbejdet en hel del med historiedidaktik og historie i uddannelsessystemet, og for tiden er fokus rettet mod fortidbrug i en hverdags- og livsverdenssammenhæng.

 

Aktuelt arbejder jeg med et projekt om Flyvestation Værløse som erindringssted set fra et aktørperspektiv, hvor jeg undersøger, hvordan forskellige personer, grupper og instanser erindrer og skaber historie om og på stedet.

Eksterne ansættelser

Forsker, Institut for Pædagogik, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet

1 jan. 201031 dec. 2011

Projektleder, Nationalmuseet

1 jan. 200131 dec. 2008

Keywords

 • Historie, Samfundsforhold
 • Historiebrug
 • Historiekultur
 • Historieformidling
 • Historiedidaktik
 • Historieteori
 • Historiografi
 • Erindrings- og identitetsarbejde
 • Erindrings- og identitetspolitik
 • Erindringssteder
 • Museologi
 • Fortidsbrug

Netværk Nyligt eksternt samarbejde på landeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på punkterne.

Publikation 1993 2017

Mediated and Embodied Pasts – A Comment

Nielsen, C. T. 2017 The Archaeology of Time Travel: Experiencing the Past in the 21st Century. Petersson, B. & Holtorf, C. (red.). Oxford: Archaeopress, s. 195-198 6 s.

Publikation: Kapitel i bog/rapport/konferenceprocesBidrag til bog/antologi

Autenticitet i praksis

Esmark, K. & Nielsen, C. T. dec. 2015 Fortider tur/retur: Reenactment og historiebrug. Warring, A. & Kruse, T. (red.). Frederiksberg c. : Samfundslitteratur, s. 13-36 23 s.

Publikation: Kapitel i bog/rapport/konferenceprocesBidrag til bog/antologi

Historie i konkurrencestaten

Nielsen, C. T. dec. 2015 I : Nordidactica - Journal of Humanities and Social Science Education. 2015, 3, s. 102-119

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikel

Åben adgang
Fil

Aktiviteter 1990 2017

 • 55 Foredrag og mundtlige bidrag
 • 39 Organisation og deltagelse i konference
 • 15 Deltagelse i workshop, seminar og kursus
 • 1 Medlemskab af udvalg, råd og nævn

Historiebevidsthed

Nielsen, C. T. (Oplægsholder)
26 jan. 2017

Aktivitet: Foredrag og mundtlige bidrag

Deltagerstyret problemorienteret projektarbejde i grupper

Nielsen, C. T. (Foredragsholder)
28 okt. 2016

Aktivitet: Foredrag og mundtlige bidrag

Problemorientering og humaniora på RUC

Nielsen, C. T. (Oplægsholder)
6 apr. 2016

Aktivitet: Foredrag og mundtlige bidrag

At være historie og bruge fortider

Nielsen, C. T. (Oplægsholder)
11 okt. 2016

Aktivitet: Foredrag og mundtlige bidrag

Falihos Årskonference

Nielsen, C. T. (Deltager)
30 apr. 2016

Aktivitet: Organisation og deltagelse i konference