Billede af Carsten Schjøtt Philipsen

Carsten Schjøtt Philipsen

cand.scient.soc. & ph.d.

 • Universitetsvej 1

  DK-4000 Roskilde

  Danmark

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskning

Jeg er især interesseret i byer, boliger, beboelse og hverdagsliv. Er i særdeleshed interesseret i forholdet mellem drømme og materialitet i og omkring boliger. Jeg finder også gemte, hemmelige, tabuiserede og fortrængte steder i byer spændende. Mere generelt er det forholdet mellem samfund, rum og materialitet, som har min interesse.

Aktuelt er jeg især interesseret i at forstå mulige sammenhænge mellem den på ene side stigende tendens til at bo alene og på den anden side oplevelser af ensomhed.

Metodisk beskæftiger jeg mig først og fremmest med fænomenologiske og kritiske tilgange. Teoretisk arbejder jeg overvejende med appropriationsteori, utopisk og dystopisk tænkning, teorier omkring rumopfattele og -æstetik, social orden og magtteori. Jeg forsøger desuden at inddrage følelser, fornemmelser og andre vage tilstande i min forskning.

Undervisning

Som ekstern lektor på RUC har jeg samlet vejledt 11 projektgrupper og 1 specialestuderende på Plan, By og Proces. Har desuden forelæst på kurset Kosmopolitisk Urbanisme E2013.

I forbindelse med min ansættelse som Ph.d. på RUC har jeg har været med til at planlægge og undervise på geografikurserne: Kosmospolitisk Urbanisme (1 forelæsning) og Culturel Geography (2 forelæsninger), foruden Hum.-Tek.-kurset: Byens planlægning. Jeg har vejledt 6 projektgrupper på PBP og 3 projektgrupper på Geografi. Dertil kommer vejledning af 2 specialestuder­ende på PBP og 4 speciale­studerende på geografi

Jeg har undervisningserfaring i samfundsfag fra N. Zahles Gymnasium og Lyngby Tekniske Gymnasium. Og har i den forbindelse været vejleder på diverse SRP-projekter.

 

Emneord

 • Filosofi, Idéhistorie, Religion
 • Fænomenologi
 • Geografi, Geologi, Topografi
 • Stedsteori
 • Videnskabsteori, Videnskabshistorie, Videnskabssociologi, Forskningspolitik
 • Fysisk planlægning, Bystudier
 • Byteori
 • Historie, Samfundsforhold