Catharina Juul Kristensen

M.Soc.Sci., cand.scient.adm. & ph.d.

 • Universitetsvej 1, 25.3

  DK-4000 Roskilde

  Danmark

Personlig profil

Forskning

Min forskning omhandler praksis i velfærdsstatens yderste led, frontlinjeorganisationerne, med særligt fokus på social innovation og tværsektorielt samarbejde på det sociale område, samt kvalitative forskningsmetoder og forskningsetik. 

 

Forskningsgrupper og -netværk (nuværende)

Social Dynamics and Change (SODYC), Inst. for Samfundsvidenskab og Erhverv, Roskilde Universitet

 

Censorformandskab og censorposter (nuværende)

Næstformand i cencorformandskabet ved Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde, AAU

Censor ved Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde, AAU

 

Udvalgsposter m.v. (nuværende)

Medlem af Forskningsetisk Udvalg (FEU) på Roskilde Universitet (2019 - idag).

Medlem af Studienævn for Samfundsstudier, ISE (februar 2024 - idag).

 

PhD-vejledning

Samuel Pedersen Jones (Hovedvejleder)

Camilla Sabroe Jydebjerg (Hovedvejleder)

Signe Fjordside (Bivejleder)

Nanna Brink Larsen (Enevejleder)

Pernille Steen Lenzner (Bivejleder)

 

Undervisning

En stor del af min undervisning omhandler kvalitative forskningsmetoder generelt, organisatoriske feltstudier, forskningsetik og videnskabsteori. De kurser jeg koordinerer og på anden vis bidrager til ligger til mine store fornøjelse fordelt på forskellige semestre fra 2. semester til ph.d.-niveau.  Jeg er også en del af  koordinationsgruppen for "Metodesøjlen" på Den Samfundsvidenskabelige Bacheloruddannelse (SAB), dvs. metode- og videnskabsteorikurserne fra 1.-6. semester.

Mit arbejde inkluderer naturligvis også vejledning af studerende på SAB og uddannelserne i Socialvidenskab. 

 

PhD-kurser

2024-idag: "Getting ready for submission of the PhD dissertation - screening and avoiding plagiarism".

2018 - idag: "Research Ethics and Research Integrity", Roskilde Doctoral Schools and EAE. Mandatory Course for all doctoral students at Roskilde University. The course is coordinated and taught in collaboration with professor Thomas Søbirk Petersen. 

2014-2023: "Qualitative Research Methods in the Social Sciences", Doctoral School of Social Science and Business, Roskilde University. 5-day course. Course coordinator 8-9 yrs. Full day seminar on "Qualitative Research Interviews" since 2014. After 10 yrs. of inspiring discussions on research interviews and qualitative research methods with doctoral students and peers, I have now passed on the tasks to others.

 

Erhvervserfaring

1991 - 1992: Lecturer, School of Human Studies, Teesside University, UK.

1992 - 1994: Senior Lecturer, School of Human Studies, Teesside Uni­versity, UK.

1994 - 1997: Kandidatstipendiat, Institut for Sociale Forhold og Organisa­tion, Aalborg Universitet.

1997 - 1999: Forskningsadjunkt, Institut for Sociale Forhold og Organisation, Aalborg Universitet.

1999 - 2002: Adjunkt i samfundsvidenskab (sociologi), Roskilde Universitet.

2002 - i dag : Lektor i samfundsvidenskab (sociologi), Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv (tidl. Institut for Samfund og Globalisering), Roskilde Universitet.

 

Akademiske uddannelser

1989: Master Degree (M.Soc.Sci.), Centre for Urban and Regional Studies (CURS), University of Birmingham, UK.

1989: Tre måneders ERASMUS-ophold, Department of Govern­ment, University of Essex, UK. Januar-april.

1992: Cand.Scient.Adm. Kandidateksamen i offentlig for­valt­ning, Institut for Samfundsøkonomi og Plan­læg­ning, Roskilde Universitetscenter.

1998: Ph.D. grad, Institut for Sociale Forhold og Organisa­tion, Aalborg Universitet.

 

 

Emneord

 • Velfærdsstat, Velfærdssamfund
 • Frontlinjeorganisationer
 • Forskningsetik
 • Forskningsintegritet
 • Kvalitative metoder
 • Kvalitativ forskning
 • Social innovation
 • Social intraprenørskab
 • Medarbejderdrevet innovation

Publikationsnetværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller