Personlig profil

Undervisning

Vejlederprofil: Jeg er oprindeligt læreruddannet og arbejdede som sådan indtil 2009 hvor jeg færdiggjorde min kandidatgrad i pædagogisk antropologi. Siden da har jeg taget en ph.d. på IMT, hvor jeg har teoretiseret om læring som social udveksling fra et økonomisk antropologisk perspektiv. Jeg forsvarede min ph.d.-afhandling i 2015.

I løbet af min tid som akademiker har jeg foretaget flere antropologiske feltarbejder, mest i England og USA, som bidrog til min faglige interesse i unge og frivillige. Senest har jeg stået i spidsen for et ansøgningsprojekt vedrørende entreprenørielle og bæredygtige tiltag i økoturisme, som har haft sit empiriske udgangspunkt i Nepal. Desuden har jeg arbejdet som mellemleder med erhvervsskoler og øget optag på erhvervsskoler, transfer, gennem udvikling af fagrettede kvalificeringskurser for voksne ufaglærte i samarbejde med VUC’er. Udover at være tilknyttet pædagogik på RUC, underviser og vejleder jeg også på den internationale kandidat i Social Entrepreneurship and Management samt masteren i Socialt Entreprenørskab. Jeg har desuden forestået IMT’s internationale sommersuppleringskursus siden 2017, som integrerer udenlandske studerende i dansk og RUC’sk akademisk samfundsfaglig metode.

Entreprenørskab, innovation og læreprocesser har været med til at danne rammerne for mit virke siden 2010 gennem tilknytning til Center for Socialt Entreprenørskab (RUC) og Fonden for Entreprenørskab (fondstildeling til landets videregående uddannelser). Fra 2016-21 var jeg post.doc. på projektet JUMP (Jobs gennem Udveksling, Mobilitet og Praksis) sammen med Lektor Finn Sommer, Europa-Universität Flensburg og danske og tyske produktionsskoler. Har har vi beskæftiget os med udsatte unges uddannelses- og jobmuligheder i et interregionalt perspektiv og i geografiske udkantsområder.

Mine faglige interesser er:

Entreprenørielle og innovative (lære-)processer; socialt entreprenørskab og social bæredygtighed; ikke-institutionelle læreprocesser; innovation i uddannelser (særligt unge og videregående); økonomisk og pædagogisk antropologi; samt kvalitativ metode og videnskabsteori/-filosofi.

Forskning

Forskningsmæssigt har jeg bevæget mig i det tværdisciplinære felt mellem uddannelsesforskning og antropologi. Jeg har berørt områder som: socialt entreprenørskab og social innovation; entreprenørielle læreprocesser; social værdi og økonomisk antropologi; virtuel læring i samfundsvidenskab og humaniora; og social bæredygtighed generelt og i turisme; samt social mobilitet og læring gennem rejser og kulturmøder. Jeg beskæftiger mig desuden med professionsuddannelse inden for pædagogiske og sociale områder.

Ledelse og samarbejde

Jeg samarbejder i forskningsgrupperne Organinisering, Etik og Social Bæredygtighed eller OrgESS på RUC; samt Center for Turisme Forskning (CfTR) også på RUC. Derudover er jeg inviteret medforsker i den internationale forskningsgruppe The International Research Group for Psycho-Societal Analysis (SQUID) www.psycho-societal.org. Desuden, er jeg del af NetEdu-project (www.neteduproject.org) i samarbejde med medforskere fra Syddansk Universitet.

Ekspertise relateret til FN’s Verdensmål

I 2015 blev FN-landene enige om 17 Verdensmål til at standse fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Denne persons arbejde bidrager til følgende verdensmål:

  • Verdensmål 4 - Kvalitetsuddannelse
  • Verdensmål 11 - Bæredygtige byer og lokalsamfund
  • Verdensmål 17 - Partnerskaber for handling

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Adjunktpædagogikum, Adjunkt, Differentiering i Undervisningen på Universitetet, Enheden for Akademisk Efteruddannelse

1 jan. 201725 maj 2018

Dimissionsdato: 25 maj 2018

Ph.d., Learning as Social Exchange in City Year London, Roskilde Universitet

Dimissionsdato: 6 mar. 2015

Pædagogisk Antropologi, Cand., Aarhus Universitet

Dimissionsdato: 9 dec. 2009

Lærer, BA, Holbæk Seminarium

Dimissionsdato: 30 jun. 2005

Eksterne ansættelser

Fonden for Entreprenørskab

feb. 2015feb. 2016

Emneord

  • Pædagogik, Læring, Uddannelse
  • Kulturmøde, Multikulturalitet
  • Velfærdsstat, Velfærdssamfund
  • Samfundsøkonomi, Politik

Publikationsnetværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller