Billede af Charlotte Chalmer Rasmussen

Charlotte Chalmer Rasmussen

Cand.san.

  • Universitetsvej 1

    DK-4000 Roskilde

    Danmark

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskning

Jeg er ekstern lektor i psykologi, og jeg vejleder projekter på Psykologis bachelor- og kandidatuddannelse. Ved siden af RUC arbejder jeg som specialpædagogogisk støttevejleder for gymnasieelever med forskellige psykiske diagnoser. 

Jeg vejleder bredt inden for mange forskellige emner men med særlig interesse for empirinære projekter, der arbejder med social praksis, udvikling af social praksis, udsatte børn og unge, etniske minoriteter, børn og unges hverdagsliv, familieliv, tværprofessionel praksis og interventioner målrettet socialt udsatte grupper. 

Metodisk har jeg beskæftiget mig med etnografiske studier, interviews, fokusgrupper og dokumentanalyse - ud fra forskellige teoretiske perspektiver. Jeg er dog særligt optaget af teorier, der forstår individ og samfund i samspil med hinanden, fx diskurspsykologi og kritisk psykologi. 

CV

Bachelor i Psykologi og Pædagogik Uddannelsesstudier, RUC

Cand.san. i Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier og Psykologi, RUC

Uddannet gruppe- og procescoach, ved pædagogisk konsulent Arno Kaae (RUC)

I gang med Pædagogikum-uddannelsen; Certificate of Teaching and Learning (CUTL)

 

Eksterne ansættelser

Selvstændig hos SPS-Vejlederne

1 aug. 2018 → …