Intet billede af Charlotte Grum

Charlotte Grum

Cand. psych.

  • Universitetsvej 1, 03.1-NE

    DK-4000 Roskilde

    Danmark

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskning

Jeg er socialpsykolog og installationskunstner. Det giver en hybrid og nomadisk praksis der bevæger sig langs og på tværs af disciplinære faggrænser for at udfordre fastfrosne forestillinger om mennesker og virkelighed og skabe nye figurationer og formateringer.

Akademisk og kunstnerisk er jeg optaget af at undersøge det gensidigt konstituerende forhold mellem subjektivitet og materialitet og har øje for de snitflader og sprækker som opstår.

Teoretisk er jeg inspireret af kritisk psykologi, socialkonstruktionisme, aktør-netværks teori (ANT), poststrukturalisme, ny-materialisme, feministisk teori og posthumanistisk tænkning.

Jeg er meget optaget af den rumlige, materielle og posthumane vendings betydning for forståelsen af sted, rum, krop, køn, teknologi og subjektivering i hverdags- og arbejdsliv.

Jeg er optaget af hvordan normativitet, marginalisering, eksklusion og inklusion produceres, reproduceres og kan forandres - i byrum, i organisationer, i fællesskaber - i diskursiv og materiel praksis.

Metodisk vejleder jeg i kvalitative metoder som enkelt- og fokusgruppeinterview, deltagerobservation, aktionsforskning samt postkvalitativ metode og performativ præsentation.

 

Seneste kursus- og konferencedeltagelse:

2023 Poster presentation at Learning environments: Relations og Settings. Dansk Universitetspædagogisk Netværks konference

2022 ALL MY RELATIONS; Eco-Pedagogy, Self-Cultivation and Transformative Performance Practices, Lund University and Gylleboverket

2021 Introduktion til dyreassisteret pædagogik, terapi og rehabilitering, Aalborg Universitet

2018 "Meetings in the Flesh", workshop at EARTHBOUND - The Multispecies Paradigm Shift, organized by Secret Hotel in collaboration with School of Communication and Culture, Aarhus University

2016 "Ethics and Aesthetics of The Posthuman Condition", course by The Posthuman Aesthetics research project, Aarhus University

2016 "The Potentia of Spastic Performativity", an artistic dialogue with performer Tora Balslev, Daily Fiction, at the Disability, Arts and Health conference, arranged by Nordic Network for Gender, Body, Health, University of Bergen, Norway

2016 "Becoming Sheep, Becoming Animal", a performative conversation with associate professor Connie Svabo, lecturer at Performance Design, Roskilde University, at the conference Encountering Materiality, University of Geneva, Switzerland

2015 “Human/Inhuman/Posthuman”, Summer School Programme by Professor Rosi Braidotti and artistic director Maria Hlavajova (BAK), Utrecht University, The Netherlands 

2014 “Critical Theory Beyond Negativity: the Ethics, Politics and Aesthetics of Affirmation”, Summer School Programme by Professor Rosi Braidotti, Utrecht University, The Netherlands

Ekspertise relateret til FN’s Verdensmål

I 2015 blev FN-landene enige om 17 Verdensmål til at standse fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Denne persons arbejde bidrager til følgende verdensmål:

  • Verdensmål 3 - Sundhed og trivsel
  • Verdensmål 4 - Kvalitetsuddannelse
  • Verdensmål 13 - Klimaindsats