Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskning

Min baggrund er i kulturstudier (Cand.negot) og en PhD i Økonomi fra SDU, Danmark. Min PhD afhandling undersøgte de politisk-økonomiske og teknologiske aspekter ved direkte udenlandske investeringer i Polen under landets overgang til markedsøkonomi i 1990erne. Jeg har siden arbejdet som adjunkt og lektor ved CBS i København. Samtidig underviste jeg i Komparative Økonomiske Systemer på Københavns Universitet. Senere har jeg arbejdet som lektor på Økonomisk Institut på Kadir Has Universitet i Tyrkiet, indtil jeg flyttede til Malaysia som den første Studieleder for Nottingham School of Economics på deres Malaysia Campus. Mens jeg arbejdede i Asien har jeg også været tilknyttet som forsker ved tænketanken CASE i Polen.

Min forskning er indenfor feltet international handel og med fokus på multinationale virksomheder og deres eksportformåen men med de politiske og økonomiske aspekter ved landenes økonomiske systemer som et vigtigt underliggende tema for de udkomme investeringsprocesserne har for de involverede økonomier og typisk med fokus på vækstøkonomier som f.eks. Polen, Tyrkiet, Malaysia og Cuba. Netop nu er jeg ved at afslutte et længerevarende projekt omkring Polens Særlige Økonomiske Zoners politik, hvor den underliggende hypotese er at Zone Administrationerne er en tredje faktor (indimellem central- og lokaladministrationerne) for landets politisk-økonomiske geografi og med særlig hovedrolle som (udenlandsk) forretningsvenlig facilitator. Et relateret projekt jeg også fortsat arbejder med er omkring de systemiske faktorers betydning (særligt politisk risiko) i dannelsen af de langsigtede tekno-socio-økonomiske effekter ved de udenlandske direkte investeringer i vækstøkonomierne.

I min fremtidige forskning vil jeg undersøge rollen af informationer og kulturopfattelser i forbindelse med udbredelsen af selv-regulering som en fremherskende mekanisme idag for standardiseringskulturer og -systemer i den internationale handel og som det kommer til udtryk i specifikke empiriske cases indenfor energi og miljø, men hvor også ofte det er de multinationale virksomheder, der er blandt de centrale aktører.

 

 

Ekspertise relateret til FN’s Verdensmål

I 2015 blev FN-landende enige om 17 Verdensmål til at standse fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Denne persons arbejde bidrager til følgende verdensmål:

  • Verdensmål 7 - Bæredygtig energi
  • Verdensmål 9 - Industri, innovation og infrastruktur
  • Verdensmål 12 - Ansvarligt forbrug og produktion
  • Verdensmål 16 - Fred, retfærdighed og stærke institutioner
  • Verdensmål 17 - Partnerskaber for handling

Eksterne ansættelser

Seniorforsker, University of Sussex

4 okt. 2021 → …

Emneord

  • Samfundsøkonomi, Politik
  • Multinationale virksomheder
  • International handel
  • Evaluering af politikker
  • Bæredygtig udvikling

Publikationsnetværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller