Billede af Carsten Levisen
 • Universitetsvej 1, 43.2

  DK-4000 Roskilde

  Danmark

Personlig profil

Forskning

INTRODUKTION

Jeg er sprog- og kulturforsker. De overordnede felter jeg arbejder indenfor kaldes "sociokulturel lingvistik" og "sproglig antropologi". Som oftest er mit arbejde tværfagligt orienteret, men de tre hovedområder jeg tager udgangspunkt i, er:

1. Sprogfaglig forskning med særlig vægt på semantik og pragmatik. Jeg arbejder teoretisk, analytisk og empirisk med at udvikle og opdyrke felterne "kultursemantik" og "interkulturel pragmatik". Derudover bidrager jeg også til diskursstudier ("cultural discourse studies") og grammatiske studier (primært: konstruktionsgrammatik).

2. Danskfaglig forskning: Jeg er optaget af at lave nye beskrivelser og analyser af dansk sprog i og uden for Danmark. Arbejdet inkluderer analyser af kulturelle nøgleord i dansk og dansk sprogkultur i bred forstand: tilegnelsen af dansk, de mange slags dansk, og danskfagets tværfaglige relation mellem sprog, medier og litteratur.

3. Kulturfaglig forskning: Jeg interesserer mig bl.a. for teorien om kulturelle scripts, for begrebet sprogkultur (linguaculture) og for dekoloniale og postkoloniale sprogstudier. Jeg har arbejdet intensivt med emotioner, ekspressivitet, værdier, socialitet, humor, tabu, magi, farver, visualitet, æstetik og med emner som krop, vold, sjæl, sted, miljø, natur, bæredygtighed og grøn semantik. 

På Roskilde Universitet underviser og vejleder jeg på dansk, global humanities og den humanistiske bacheloruddannelse.

FORSKNINGSFORMIDLING

Det er vigtigt for mig at formidle min forskning, både på mere traditionelle måder (fx i danske medier) og alternative måder (fx kunst-baseret formidling) - og til forskellige målgrupper. Jeg har fx holdt foredrag for intensivafdelinger på danske hospitaler om "sprog på liv og død", holdt oplæg for danske tolke i Europaparliamentet og undervist gymnasieleverne i Akademiet for Talentfulde Unge. Sammen med den tyske kunstner Thorsten Encke fra Hannover har jeg lavet poetiske og musikalske events, der formidler på nye måder.

FORSKNINGSPROJEKTER:

FORSKNINGSNETVÆRK

Jeg deltager aktivt i en international sprog- og kulturforskningsgruppe med base i Australien, The Natural Semantic Metalanguage (NSM) research community - og i The International Association for Colonial and Postcolonial Linguistics, The International Pragmatics Association m.fl. Desuden har tidligere deltaget i en række store forskningsprojekter, bl.a. "Evolution of Semantics Systems" (Max Planck, Nijmegen), "Cognitive Creolistics" (Aarhus) og "An Ethnography of Language Encounters" (Roskilde). Jeg har været gæsteforsker på Australian National University, Griffith University, University of the South Pacific og gæsteunderviser ved Universitetet i Tallinn (Tallinna Ülikool) og Grønlands Universitet (Ilisimatusarfik). Jeg er alumne fra Det Unge Akademi under Videnskabernes Selskab og Hanse-Wissenschaftskolleg Institute of Advanced Studies

TIDSSKRIFTER

MONOGRAFIER

 • Cultural Semantics and Social Cognition: A case study on the Danish Universe of Meaning. I denne bog (Forlag: De Gruyter Mouton i Berlin), udformede jeg et nyt semantisk-baseret grundlag til beskrivelsen af betydningsuniverser og sproglige verdensbilleder. Jeg tog udgangspunkt i dansk og studerede bl.a. andet kulturelle nøgleord som hyggetryghed og janteloven, kognitive verber som synes og mener, og emotioner som lykkeligglad og tilfreds.
 • Postcolonial Semantics: Meaning and Metalanguage in a Multipolar World. (Forlag: De Gruyter Mouton i Berlin). I denne bog stiller jeg skarpt på engelsk som videnssprog og vidensskabsprog. Med empirisk og analytisk blik fra postkoloniale sprogvarieteter tilbyder jeg en ny semantik og et nyt metasprog. (Udkommer i marts 2024).
 • Cultural Construction Grammar: Studies in Nordic Language and Life. Carlsbergfondet støtter udarbejdelsen af denne monografi, 2024-2025. Bogen forventes udgivet på De Gruyter Mouton i Berlin.

REDIGEREDE BØGER

 • Creole Studies udgivet på John Benjamins i Amsterdam, er redigeret sammen med Peter Bakker (Aarhus), Finn Borchsenius (Aarhus) og Eeva Sippola (Bremen). Bogen indeholder bl.a. en semantisk sektion, der benytter sig af fylogenetisk metode til at forklare den semantiske side af sproglig kreolisering.
 • Cultural Keywords in Discourse blev udarbejdet sammen med Sophia Waters fra University of New England (Pragmatics and Beyond New Series, J. Benjamins, Amsterdam). Vi har samlet et hold af unge forskere der alle arbejder med forholdet mellem kulturelle nøgleord og kulturelle diskurser i Skandinavien, Australien, Brazilien, Mexico, Hong Kong, Japan og Melanesien.
 • Tanker i lockdown: Medlemmer af Det Unge Akademi skriver om videnskab og vidensberedskab i en pandemi- og lockdowntid. Redigeret sammen med Casper Andersen (Aarhus), Liselotte Jauffred (København), Andreas Hougaard Laustsen (DTU), Stine Lomborg (København), Birgitte Beck Pristed (Aarhus).
 • The Cultural Pragmatics of Danger udarbejdet sammen med Zhengdao Ye (Australian National University. I bogen arbejder vi med sprog og diskurs om "det farlige og farefulde" i dansk, engelsk, tysk, spansk, japansk, arabisk og kinesisk (Udkommer 2024).

SPECIAL ISSUES

 • Language Ideologies in Music et særnummer af tidsskriftet Language and Communication udarbejdet sammen med Eeva Sippola (Bremen) og Britta Schneider (Berlin). 
 • Biases in Linguistics et særnummer af tidsskriftet Language Sciences, udarbejdet sammen med Simon Borchmann (Roskilde) og Britta Schneider (Berlin). 
 • The Social Life of Interjections et særnummer af tidsskriftet Scandinavian Studies in Language, udarbejdet sammen med Eva Skafte Jensen (DSN) og Tina Thode Hougaard (Aarhus)
 • The Pragmatics of Place, et særnummer af tidsskriftet Journal of Postocolonial Linguistics, udarbejdet sammen med Eeva Sippola (Helsinki).
 • Language and Popular Geopolitics, et særnummer af tidsskriftet Journal of Postcoloinal Linguistics, udarbejdet sammen med Susana S. Fernández (Aarhus).
 • Cultural Cognitive Semantics, et særnummer om kognitiv kultursemantik i Skandinavien og nordiske perspektiver på NSM-semantik, med Susana Fernández (Aarhus) og Jan Hein (Griffith)

ARTIKLER OG BOGKAPITLER

Udover bogudgivelserne har jeg bidraget forskningsmæssigt med en række artikler om sprog og diskurs (se publikationer) i internationale tidsskrifter som Language SciencesInternational Journal of Language and CultureIntercultural Pragmatics, Language and Communication, Cognitive Semantics, Australian Journal of Linguistics, Scandinavian Studies in Language og Nordic Journal of Linguistics, kapitler i bøger, bl.a ‘The Semantics of Nouns’, Z. Ye (Oxford Univeristy Press) og opslagsværker som International Encyclopedia of Intercultural Communication.  

Igangværende publikationsprojekter 

 • Special issue on "Social Categories in Intercultural Pragmatics" 
 • "Magical Speech Acts" - en redigeret bog om sprog og magi - med Nico Nassenstein (Mainz)
 • "Handbook of Postcolonial and Decolonial Linguistics" with Eeva Sippola (Helsinki)

KORT CV

 • 2015-, Lektor ved Roskilde Universitet
 • 2011-2015, Adjunkt, postdoc og ekstern lektor ved Aarhus Universitet
 • 2007-2010, PhD-studerende ved University of New England.  

INTERNATIONALE FORSKNINGSOPHOLD  

 • 2023 (maj), Gæsteforsker, Australian National University
 • 2023 (april), Gæsteforsker, Griffith Univeristy, Brisbane
 • 2019-2020 (7 måneder), Senior Research Fellow, Hanse-Wissenschaftskolleg Institute of Advanced Studies, Bremen 
 • 2018 (3 weeks), Gæsteunderviser, Illisimatusarfik (Grønlands Universitet).
 • 2017 (10 days), Erasmus+ guest professor, Tallinns Universitet.
 • 2014-2018 (in total, 6 months), gæsteforsker, The University of the South Pacific.
 • 2013 (May), ANUCES Fellow, European Studies Centre, The Australian National University, Canberra.

TILLIDSHVERV

 • 2022-, Lektoratsudvalget (Dansk sprog, litteratur og kultur i udlandet), Medlem og regionsansvarlig for Norden, Baltikum og det tysktalende Europa. Udpeget af Forskingsministeriet. 
 • 2020-, Dansk Sprognævn, Medlem af Repræsentantskabet. Udpeget af Kulturministeriet. 
 • 2017-2022, Det Unge Akademi under Videnskabernes Selskab, medlem og rådsmedlem 2019-2020. 

 

Eksterne ansættelser

Researcher, Aarhus Universitet

1 jan. 201331 dec. 2015

Emneord

 • Sprog, Sprogbrug, Sprogfilosofi
 • Semantics
 • Pragmatics
 • Discourse Studies
 • Creole Studies
 • Postcolonial Linguistics

Publikationsnetværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller