Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskning

Aktuel forskning, klik HER

Undervisningsinteresser, klik HER

Emneord

 • Geografi, Geologi, Topografi
 • Afrikastudier
 • Koloniseringens og nationalismens geografi
 • Naturhistorie
 • Rejsestudier
 • Repræsentationsanalyser
 • Pædagogik, Læring, Uddannelse
 • Folkeoplysning
 • Folkeskolens naturfag
 • Kvalitativ metode
 • Livshistorie
 • Naturfagsdidaktik
 • Problemorienteret projektarbejde
 • Projektarbejde - metoder og didaktik
 • Uddannelsesplanlægning
 • Videregående uddannelser
 • Fysisk planlægning, Bystudier
 • Kulturplanlægning
 • Kulturlandskabet
 • Byliv
 • Identitetsdannelse
 • Rum og sted
 • Stedskonsumption
 • Kulturmøde, Multikulturalitet
 • Kulturarven
 • Kulturanalyse
 • hybriditet
 • identitet
 • Kulturstudier
 • Natursyn