Personlig profil

Forskning

 

F. 1946 i Odense. Student 1964. Mag.art. i Litteraturvidenskab, Københavns Universitet 1976.

Universitetsansættelser
Professor ved Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning 2011-
Lektor ved Institut for Uddannelsesforskning, senere Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, RUC, 2000-2011
Forskningslektor ved Erhvervs- og Voksenuddannelsesgruppen, senere Institut for Uddannelsesforskning, RUC, 1996-2000.
Forskningslektor i voksenuddannelse ved Danmarks Lærerhøjskole, 1995-96.
Ekstern lektor i Voksenpædagogik Åben Uddannelse ved Danmarks Lærerhøjskole, 1990-95.
Forskningsstipendiat ved Sociologisk Institut, Københavns Universitet, 1986-89.
Deltidslærer (socialpsykologi, socialisationsteori) ved Psykologisk Laboratorium, Københavns Universitet 1977-82.

Administrative poster
Forskningsgruppeleder - Forskningsgruppen Arbejdsliv og Læring (ForAll), Insitut for Psykologi og Uddannelsesforskning 2010-2011
Forskningsgruppeleder – Forskningsgruppen Livslang Læring, Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, RUC, 2008-2010
Leder af Forskerskolen i Livslang Læring, RUC, 2007-08
Medlem af Studienævnet for Den Humanistiske Basisuddannelse, RUC, 2006-2010
Medlem af Studienævnet for Pædagogik og Uddannelsesstudier, RUC, 2005-07
Institutleder ved Institut for Uddannelsesforskning, RUC, 2001-02
Koordinator ved Erhvervs- og voksenuddannelsesgruppen, RUC, 2000
Medlem af Styregruppen for Forskerskolen for Livslang Læring, Institut for Uddannelsesforskning, RUC, 1999-2000 og 2007-.

Forskningsnetværk
Forskningsgruppen Arbejdsliv og Læring, Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning,RUC. Forskningsgruppeleder
Dansk Aktionsforskningsnetværk
ARALIG - Action Research Action Learning Interest Group. Nordisk netværk

Andre aktiviteter
Leder af talrige fremtidsværksteder; konsulentopgaver; foredragsholder; oversætter; reviewer; tidsskriftredaktør (Kontext 1976-90; Udkast 1982-85); medlem af redaktionspaneler (Social kritik; Salt).

Undervisning
Forskerskolen i Livslang Læring: ph.d.-kurser og -vejledning
Kandidatuddannelsen, Pædagogik og Uddannelsesstudier: specialevejledning
Kandidatuddannelsen, Arbejdslivsstudier

Emneord

  • Psykologi
  • Psykoanalyse, politisk psykologi, socialpsykologi
  • Pædagogik, Læring, Uddannelse
  • Hverdagserfaringer og social fantasi; social læring; arbejdsliv, bæredygtighed og demokrati; demokratisk naturforvaltning og lokalsamfundsudvikling; politisk kultur
  • Fremtidsværksteder
  • Videnskabsteori, Videnskabshistorie, Videnskabssociologi, Forskningspolitik
  • Kritisk teori; kritisk humanisme; socialisationsteori og dybdehermeneutik, kritisk-utopisk aktionsforskning, fremtids- og forskningsværksteder
  • Forskningsfrihed; universitets- og videnskabspolitik og plural økonomi; bæredygtighed