Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskning

Jeg er lektor på Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv. Her er jeg en del af forskningsgruppen Roskilde Schoool of Governance (RSG) og dertil viceleder i Center for Forskning i Offentlig-Privat Samspil (COPS).

Min forskning indbefatter en række forskellige emner, men den overordnede fællesnævner er offentlig-privat samspil. Jeg er særligt interesseret i, hvordan offentlig-privat samspil påvirker bl.a. kvalitet og innovation i offentlige serviceydelser samt hvordan offentlig-privat samspil organiseres og styres. Herunder forsker jeg specifikt i offentlige-private innovationspartnerskaber, udbud/indkøb, privatisering og fritvalgsordningen. 

Jeg benytter mig af både kvalitative og kvantitative metoder til at indsamle og bearbejde data, særligt surveys, administrative data og interviews. Desuden er jeg erfaren udi systematiske litteraturreviews.

Undervisning

Jeg er fagkoordinator for kurserne Samfundsvidenskabelig metode for humanister, Praktisk statistik og Basiskursus 8 i Kvantitativ Metode (BK8). Jeg underviser især i kvantitativ metode og på specialiseringskurserne "Evidens og resultatmåling" samt "Markedsgørelse i den offentlige sektor", som udbydes med jævne mellemrum på kandidaten i Politik og Forvaltning. 

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Statskundskab, cand.scient.pol, Københavns Universitet

20072013

Dimissionsdato: 2 apr. 2013

Forskningsophold, University of Minnesota

aug. 2016dec. 2016

Udveksling, Columbia University

jan. 2011jun. 2011

Eksterne ansættelser

Ph.d.-studerende, KORA Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning

mar. 2014jan. 2015

Videnskabelig assistent, KORA

apr. 2013mar. 2014

Studentermedhjælper, Styrelsen for Universiteter og Internationalisering

20112013

Studentermedhjælper, Københavns Universitet

20092011