Personlig profil

Forskning

Jeg er lektor i Politik og Forvaltning på Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv. Her er jeg en del af forskningsledelsen for Roskilde Schoool of Governance (RSG) og viceleder i Center for Forskning i Offentlig-Privat Samspil (COPS).

Jeg er derudover en del af redaktionsteamet for det internationale tidsskrift Public Administration, hvor jeg er én af ud fem associate editors under ledelse af chefredaktør Bruce McDonald.

Min forskning indbefatter en række forskellige emner, men den overordnede fællesnævner er offentligt-privat samspil. Jeg er særligt interesseret i, hvordan offentligt-privat samspil påvirker bl.a. kvalitet og innovation i offentlige serviceydelser samt hvordan offentlig-privat samspil organiseres og styres. Herunder forsker jeg specifikt i offentlige-private innovationspartnerskaber, udbud/indkøb, og fritvalgsordninger. 

Jeg benytter mig af både kvalitative og kvantitative metoder til at indsamle og bearbejde data, særligt surveys, administrative data og interviews. Desuden har jeg meget erfaring med systematiske litteraturreviews.

Undervisning

Jeg er fagkoordinator for kurserne Samfundsvidenskabelig metode for humanister og Praktisk statistik. Jeg underviser bl.a. i kvantitativ metode og på specialiseringskurserne "Evidens og resultatmåling" samt "Markedsgørelse i den offentlige sektor", som udbydes med jævne mellemrum på kandidaten i Politik og Forvaltning. På ph.d.-niveau underviser jeg på og er medansvarlig for kurset Research Design. 

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Statskundskab, cand.scient.pol, Københavns Universitet

20072013

Dimissionsdato: 2 apr. 2013

Forskningsophold, University of Minnesota

aug. 2016dec. 2016

Udveksling, Columbia University

jan. 2011jun. 2011

Eksterne ansættelser

Ph.d.-studerende, KORA Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning

mar. 2014jan. 2015

Videnskabelig assistent, KORA

apr. 2013mar. 2014

Studentermedhjælper, Styrelsen for Universiteter og Internationalisering

20112013

Studentermedhjælper, Københavns Universitet

20092011

Publikationsnetværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller