Personlig profil

Emneord

 • Offentlig administration, styring og forvaltning
 • Behavioural public policy
 • Nudging
 • New public management NPM
 • Økonomiske incitamenters muligheder og begrænsninger
 • Offentlig organisation
 • Nye styrings-, organisations- og ledelsesformer i den offentlige sektor
 • Performance management, Resultatstyring, Resultatmåling
 • Samspil mellem styring og motivation
 • Økonomisk styring
 • Økonomisk organisationsteori
 • Arbejdsmarked
 • Løn og motivation
 • Lønsystemer
 • Ny løn
 • Resultatløn, Decentral løn, Præstationsløn
 • Ledelse, Organisation, Erhvervsøkonomi, Virksomhedsøkonomi
 • Motivation
 • Lønsystemer
 • Ledelse og organisation
 • Økonomisk organisationsteori
 • Økonomi og psykologi
 • Samfundsøkonomi, Politik
 • Behavioural public policy
 • Nudging
 • Behavioral economics, Psykologisk økonomi
 • Eksperimentel økonomi
 • Principal-agent teori