Billede af Jesper Brandt
 • Universitetsvej 1, 11.1

  DK-4000 Roskilde

  Danmark

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Undervisning

Current teaching areas:

 • Regional development and demography
 • Cultural landscape dynamics
 • Landscape Ecology (incl. several international Ph.D.-courses, 1995, 1996, 1997, 1999, 2000, 2005)

 

Forskning

Landskabet ved overgangen til bæredygtig udvikling. Forskellige landskabskoncepter og modeller har været i fokus i mine studier, der mest har været empirisk forankret i detaljerede studier over struktur og dynamik i arealanvendelsen, arealdækket og landskabssystemet.

Et vigtigt forskningsfelt har været struktur og udvikling i landbrugslandskabets småbiotoper, registreret i en række testområder gennem feltstudier og interviews med landmænd. Omfanget af og sigtet med disse studier har siden slutningen af 70erne udviklet sig til et nationalt overvågningsprogram for landbrugslandskaber, der fra 2006 indgår i NOVANA-naturovervågningsprogrammet. Fra 1995-2002 var jeg leder af det tværfaglige projekt 'Værdi, landskab og biodiversitet (i samarbejde mellem RUC;  KVL, arkitektskolen i København og Københavns Universitet), støttet af 4 statslige forskningsråde. Disse aktiviteter har været fulgt op af en interesse for at kombinere landskabsovervågning med forskning indenfor landskabsaspekter i tilknytning til tendenserne til modurbanisering af det åbne land.

En anden del af mine landskabsstudier knytter sig til historisk-geografiske studier i den færøske fåreavl, hvor vegetationskortlægning og inverviewbaserede kortlægninger af den territoriale struktur i fåregræsningen har været brugt til at afdække landskabsøkologiske og sociale betingelser bag bæredygtigheden (fæ: 'skipan')i græsningssystemet og det landbrugssystem som det var tilknyttet.

Curriculum

Uddannet Cand. Scient  i geografi fra KU. januar 1974. Adjunktvikar på KU, og UA på RUC til august 1974, adjunkt fra 1974-78, lektor fra 1978-96. Lektor ved Inst. f. Økonomi, Skov og Landskab, Sektion for landskab, KVL 1994 - 1995. Oktober 1996 professor ved Inst. f. Geografi og Internationale Udviklingsstudier, RUC, fra 2006 ved ENSPAC.

Emneord

 • Geografi, Geologi, Topografi
 • Landskab og strukturreform
 • Landskabsøkologi
 • Nationalparker
 • Natur- og landskabsovervågning
 • Biologi, Bioteknologi
 • Småbiotoper
 • Offentlig administration, styring og forvaltning
 • Landskab og strukturreform
 • Bæredygtige kulturlandskaber
 • Fysisk planlægning, Bystudier
 • Landskab og strukturreform
 • natur- og nationalparker