Intet billede af Peter Bogason

Peter Bogason

ph.d.

 • Universitetsvej 1

  DK-4000 Roskilde

  Danmark

Personlig profil

Curriculum

CURRICULUM VITAE.

Peter Bogason. Født 7 juli 1947 i Viborg.

Uddannelser:

PhD i Samfundsfag 1980.

Cand. mag. 1975 (cand.phil. i Samfundsfag 1973, bifag i Historie 1975).

Matematisk/Fysisk studentereksamen (tillægsprøve) 1968.

Nysproglig studentereksamen 1966.

Akademiske ansættelser:

Professor i forvaltning ved Roskilde Universitetscenter 1991-

Docent ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet 1988-91; institutbestyrer 1990-91

Lektor i forvaltning sammesteds (dengang Institut for Samfundsfag) 1979-88

Kandidatstipendiat sammesteds 1977-79.

Adjunktvikar i politiske sagområder sammesteds 1974-77.

Timelærer i Samfundsfag ved Hellerup Seminarium 1973-74.

Udlandsophold

Gæsteprofessor ved Netherlands Interuniversity Institute of Government september-december 1995, lokaliseret ved Leiden Universitet.

Gæsteprofessor ved Zentrum für Interdisziplinære Forschung, Universität Bielefeld februar-maj 1989.

Gæsteforsker Florida Atlantic University, Dept. of Public Administration, Februar-April 2002

Gæsteforsker California State University, Hayward, Department of Public Administration, Februar-Marts 1999

Gæsteforsker Virginia Tech, Falls Church, School of Public Administration, September-October 1998

Gæsteforsker University of Arizona, School of Public Administration and Policy, November 1994.

Gæsteforsker ved Indiana University, Workshop in Political Theory and Policy Analysis, Fulbright American Studies stipendium 1985-86.

Gæsteforsker ved Yale University, Institution for Social and Policy Studies, American Council of Learned Societies stipendium 1981-82.

Tilknytning til tidsskrifter.

"Deputy Editor" ved tidsskriftet Public Administration (Oxford) 1999-2002

Medlem af "Editorial Board" ved tidsskriftet Administrative Theory & Praxis 1998-

Medlem af "Advisory Board" ved tidsskriftet Governance 1998-2005

Medlem af redaktionskomite ved Tidsskriftet Politica 1992-2001

Medlem af "Advisory Board" ved tidsskriftet Scandinavian Political Studies 1990-

Referee for tidsskrifter: Scandinavian Housing & Planning Research; Scandinavian Political Studies; Journal of Political Theory; International Review of Administrative Sciences, European Journal of Political Research; Comparative Politics, Acta Politica, Governance, Public Administration, Administration and Society, Administrative Theory & Praxis

Redaktør af tidsskriftet Økonomi og Politik 1980-81.

Videnskabelige tillidshverv

Forskningsekspert for Europakommissionen 6' rammeprogram 2004-2009

Evaluator af Hollandsk forskning i Public Administration 1995-2000, udnævnt at Den Hollandske Nationale Organisation for Universiteter.

Forskningsekspert for Europakommissionen 5' rammeprogram 1999-2003

Vice Chair i Steering Committee for EUs Thematic Network for Public Administration in Europe 2000-2005

Medlem af Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd 1995-2000

Medlem af bestyrelsen for Amtskommunernes og Kommunernes Forskningsinstitut 1994-1998

Medlem af Statens Byggeforskningsinstituts rådgivende udvalg for Afdelingen for Byplan- og regionforskning 1989-1995

Medlem af Sydjysk Universitetscenters rådgivende udvalg for andelsforskning 1989-93

Større forskningsbevillinger - danske kr., ialt 11,060 mill

2005: FSE: Nordic Network for research in Democratic Network Governance. 1.100.000 

2000: Magtudredningen, "Who Governs Revisited" 350.000

2000: SSF: Comparative Democratic Governance 2000-2002: 720.000

1998: NOS-S: Lokal prioritering af børnepasning 1998-2000: 360.000

1998: Dansk Røde Kors: Evaluering af "Natherberget": 65.000

1997: Forskningsrådene: Byudvikling i velfærdspakken 1997-2001: 2.200.000

1996: Forskningsrådene: Ældreforskning 1996-2000: 2.500.000

1995: Forskningsrådene: Sundhedsprioritering 1995-1998: 1.750.000

1994: Ballerup Kommune: Evaluering af Grantoften: 150.000

1993: NordREFO: Lokal erhvervsudvikling 1993: 120.000

1992: SSF: Center for Lokal Institutionel Forskning 1992-1995: 750.000

1990: NordREFO: Nordisk regionalpolitik 1990-1991: 250.000

1988: SSF: Lokal kollektive valg 1988-90: 85.000

1986: SSF: Bloktilskud i Reagan-administrationen: 80.000

1984: SSF: Udredning om nyinstitutionalisme: 80.000

1980: Amternes & Kommunernes Forskningsinstitut 1980-1983: Sektorplanlægning 500.000

International Konferenceledelse

Arrangør af internationalt symposium om relationerne mellem teori og prasis (for European Public Administration Network), Firenze 14-15 Maj 2004

Medarrangør af International Conference on Democratic Governance, Helsingør, Maj 2003

Arrangør af 2' internationale symposium om "Comparative Local Democratic Governance", Tilburg, Holland 23-25 juni 2001

Medarrangør af PAT-Net konferencen juni 2001 i Leiden, Holland, 180 deltagere. Panelleder ved samme.

Arrangør af 1' internationale symposium om "Comparative Local Democratic Governance", Sophienberg Slot, 8-10 juni 2000

Arrangør og leder (med Theo Toonen, Leiden) af international workshop on "Networks in Public Administration", Rungstedgaard, 15-17 december 1996

Panelleder på PAT-NET (Public Administration Theory Network) konference, Savannah, Georgia 17-19/2 1996

Arrangør på RUC af international workshop om "Local Institutional Change" med deltagere fra Skandinavien, Holland, England og USA, 24-25/2 1994.

Panel-leder, Session om Institutionel forandring, International Political Science Association Verdenskonference 21-25 Juli 1991 i Buenos Aires.

Workshopleder (med Adrienne Windhoff-Héritier), ECPR (European Consortium for Political Research) workshop om "Changes in Statehood", Essex marts 1991.

Workshopleder (med Björn Beckman), ECPR (European Consortium for Political Research), workshop om "Guidance, Control and Coordination", Rimini marts 1988.

Workshopleder (med Björn Beckman), Nordisk Forbund for Statskundskabs konference i København august 1987.

Arrangør af symposium om "Intergovernmental Relations" for EGOS, European Group of Organizational Studies, Gilleleje 1982.

Andre hverv.

Offentlig repræsentant i bestyrelsen for Dexia-PH-Bank A/S 1997-2003

Censor i samfundsfag ved seminarierne 1975-85.

Censor i forvaltning ved socialformidleruddannelserne 1981-85.

Censor i forvaltning ved AUC 1982-96

Censor i forvaltning ved statskundskabsuddannelserne 1989-96.

Boganmelder ved Weekendavisen 1981-85.

Konsulentopdrag mv.

Konsulentopdrag for den svenske Socialstyrelsen om organisering af ældreomsorgen August 2003

Metodekonsulent i evaluering af handicaplovgivningen 2001-2002 med Poula Helth Aps for Socialministeriet

"Regional Development Plan" for Reykjavik området (Island), i samarejde med Anders Nyvig A/S og 

Metodekonsulent i evaluering af "Folkeskolen år 2000" med Poula Helth A/S for Undervisningsministeriet-

2'Prisvinder (med 6 kolleger) Kommunernes Jubilæumsfond 1995 om det kommunale demokrati efter år 2000.

Diverse mindre konsulentopdrag for Forvaltningshøjskolen og Socialforskningsinstituttet 1991-95

Ekstern konsulent ved Forvaltningshøjskolens lederuddannelse 1983-85.

Konsulent i by- og regionalforskning for FN's Økonomiske Kommission for Europa 1983-84.

Konsulent i regionalpolitik for International Institute of Management, Berlin 1977-78.

Konsulent i regionalpolitik for Centre for the Study of Public Policy, University of Strathclyde, Glasgow 1979-1985.

Konsulent i egnsudviklingspolitik for EF's Økonomiske og Sociale Komite 1979.

 Militærtjeneste: Søværnet, sergent 1966-69, 8 måneders skiftende tjenester 1970-72.

 

Emneord

 • Ledelse, Organisation, Erhvervsøkonomi, Virksomhedsøkonomi
 • Evaluering
 • Offentlig organisation
 • Planlægning og styring
 • Offentlig administration, styring og forvaltning
 • kommunalpolitik
 • offentlig organisation
 • planlægning og styring