Billede af Bjarke Lund-Sørensen
 • Universitetsvej 1, 25.2

  DK-4000 Roskilde

  Danmark

Personlig profil

Forskning

I min ph.d.-afhandling undersøger jeg, hvordan man kan anvende big data analysemetoder i undersøgelser af beskæftigelsesindsatser. Jeg har særligt fokus på, hvordan anvendelsen af big data kan skabe et øget fokus på den heterogenitet, der kendetegner komplekse beskæftigelsesindsatser med mangfoldige målgrupper. Jeg er inspireret af et holistisk- og helhedsorienteret syn på beskæftigelsespolitik, hvor vejen til beskæftigelse er et resultater af mange faktorer og begivenheder i både før- og nutid, der både berører beskæftigelses-, sundheds-, uddannelses- og socialområdet. Samtidigt ønsker jeg at vise, hvordan big data analysemetoder også kan anvendes til at belyse effekt- og kausalitetsspørgsmål i samfundsvidenskaben. Her vil jeg sammenligne resultater fra en big data-tilgang med den ofte anvendte evidensbaserede og eksperimentelle tilgang til effekt og kausalitet. Jeg håber, at mine resultater kan gøre undersøgelser af beskæftigelsesindsatser mere anvendelige for praktikere og beslutningstagere og i sidste ende føre til endnu mere målrettede og kvalificerede beskæftigelsesindsatser.

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Cand.scient.adm., Roskilde Universitet

Eksterne ansættelser

Ph.d.-studerende Center for Big Data, Roskilde Universitet

1 sep. 2020 → …

Emneord

 • Offentlig administration, styring og forvaltning
 • Evidensbaseret politik
 • Beskæftigelses- og velfærdspolitik
 • Big data analyser
 • Maskinlæring
 • Kvantitativ analysemetoder
 • Eksperimentelle design
 • Mængdelære
 • Kausalitet i samfundsvidenskaben