Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskning

Jeg er lektor i offentlig forvaltning og styring og medlem af forskningsgruppen TOPI. Jeg forsker i samspillet mellem ministre og embedsmænd. I mit igangværende forskningsprojekt undersøger jeg hvordan medielogikken påvirker den danske centraladministration og embedsværkets rolle i deres hverdagspraksis. Endvidere er jeg optaget af håndtering af dilemmaer og konflikter inden for den offentlige forvaltning på såvel kommunalt som statsligt niveau. Teoretisk arbejder jeg med institutionel teori og rolleteori med særlig vægt på betydningen af organisationskultur og dilemmaer. Senest er jeg optaget af medialiseringsteori og særligt den del, der behandler medialisering af politisk administrative organisationer. Jeg arbejder med flere forskellige kvalitative metoder dog som regel altid med interviewforskning, som en del af metoden.

 

Undervisning

Jeg er holdkoordinator på vores bacheloruddannelse og kursusansvarlig for flere kurser herunder ”Politiske institutioner og deres samspil” (bachelor), ”Centraladministrationen og samspillet mellem ministre og embedsmænd” (kandidat) og ”Videregående samfundsvidenskabelige metode: Kvalitative interview. Design, kodning og analyse”. Jeg underviser endvidere i konflikthåndtering, demokratianalyse og ledelse i politisk styrede organisationer.

Emneord

  • Offentlig administration, styring og forvaltning
  • Centraladministration/Forholdet mellem minister og embedsmænd
  • Medialisering
  • Konflikter og konflikthåndtering i offentlig forvaltning
  • Embedsmandsnormer
  • Ledelse, Organisation, Erhvervsøkonomi, Virksomhedsøkonomi
  • Organisationskulturer
  • Organisationsteori
  • organisationsforandring