Intet billede af Annette Bilfeldt

Annette Bilfeldt

cand.mag. & ph.d., cand.mag. & ph.d.

  • Universitetsvej 1, 44.1

    DK-4000 Roskilde

    Danmark

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Undervisning

Min undervisning.

Jeg har undervisningserfaring med forskellige undervisningsformer: projektvejledning, holdundervisning, kollokvieundervisning med studenteroplæg.

På Roskilde Universitetscenter underviser jeg i sociologi, samfundsvidenskabelig metode,  fokusgruppeinterviews, aktionsforskning, tilrettelæggelse og udførelse af individuelle interviews, gruppeinterviews, fokusgruppeinterviews samt aktionsforskning, interventionsforskning, procesevaluering og deskriptive casestudier. Jeg underviser desuden i metodekombination, hvordan kvantitativ og kvalitativ forskning kan supplere hinanden,tilrettelæggelse og analyse af spørgeskemaundersøgelser, statistisk beskrivelse og analyse. Jeg underviser i videnskabsteori og kritisk teori, arbejdssociologi, arbejdets betydning for ufaglærte industriarbejdere i et kønsperspektiv, balance mellem arbejdsliv-familieliv, den rummelige arbejdsplads, samarbejde i selvstyrende grupper og teams, omsorgsarbejdets dilemmaer, professionalisering af omsorg, arbejde med ældreomsorg, kvalitetsstyring af ældreomsorg og pleje, omstillingsprocesser indenfor ældreomsorg, ændrede krav til arbejdet og medarbejderes kvalitetsforståelse i ældreplejen, køn og arbejdsliv, værdier i arbejdet mv.  

Jeg underviser som gæstelærer i arbejdssociologi, afholder efteruddannelseskurser for ledere og medarbejdere indenfor social- og sundhedssektoren, samt fungerer som ekstern vejleder på masterprojekt om medarbejdere i sundhedssektoren. Min undervisningserfaring stammer fra Roskilde Universitetscenter samt fra tidligere ansættelser på Handelshøjskolen, den Sociale Højskole, Aalborg Universitet, Teknisk Skole samt fra Direktoratet for Arbejdsmarkedsuddannelserne, hvor jeg har undervist faglærere. På Handelshøjskolen har jeg været henholdsvis fagkoordinator og underviser på cand.merc.uddannelsen, i den forbindelse har jeg undervist lærere i projektarbejdets metode samt vejledt specialestuderende på cand.merc.studiet.

 

Forskning

CURRICULUM VITAE.

 

Navn: ANNETTE BILFELDT

Født: 15. 06. 1952

 

Ansættelser:

 

2006 - : censor på Aalborg Universitet.

 

2004 - : gæstelærer på Ergoterapeutuddannelsen.

 

2003 - : ekstern lektor på Institut for Miljø, teknologi og samfund, Roskilde Universitetscenter.

 

2001-2003: adjunkt og projektleder på projekt "Selvstyre, køn og kvalitet i arbejdslivet" på Institut for Miljø, teknologi og samfund, Roskilde Universitetscenter, der udføres i samarbejde med adjunkt Elsebeth Hofmeister og professor Kurt Aagaard Nielsen.

 

1999-2001: forskningsadjunkt på Institut for Miljø, teknologi og samfund, Roskilde Universitetscenter i samarbejde med adjunkt Elsebeth Hofmeister og lektor Helge Hvid på evaluering af Projekt Intervention i Fravær og Trivsel på fire kommunale plejehjem, der indgår i  SARA-projektet, sociale og velfærdsmæssige konsekvenser af udvikling af de menneskelige ressourcer i arbejdet under forskningsprogrammet "Menneskelige ressourcer i arbejdslivet".

 

1997: ekstern lektor på Aalborg Universitet i socialpolitik på den Sociale Kandidat Uddannelse.

 

1996: timelærer på Roskilde Universitetscenter.

 

1996: forskningsmedarbejder på medlemsundersøgelsen "Et bedre arbejdsliv" for Nærings- og Nydelsesmiddelarbejdernes Forbund og Erhvervs- og voksenuddannelsesgruppen på RUC.

 

1993-96: Ph.d. studerende på Roskilde Universitetscenter, Erhvervs og voksenuddannelsesgruppen.  

 

1991-93: stipendiat på Samkvind, det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

 

1983-90: timelærer/ekstern lektor samt fagkoordinator (87-89) på Handelshøjskolen i København på Almen Økonomi/Videregående projektarbejde på Cand.merc. uddannelsen. 

 

1987-91: underviser i virksomhedsøkonomi på faglærerkurser for Arbejdsmarkedsstyrelsen i samarbejde med lektor Povl Erik Jensen, Handelshøjskolen.

 

1983-91: timelærer på Den samfundsvidenskabelige basisuddannelse, Roskilde Universitetscenter.

 

1983-88: undervisningsassistent på Den Sociale Højskole i København, i faget "arbejdsmarkedsforhold, socialpolitik og samfundsbeskrivelse".

 

1982- 83: timelærer på Købehavns Tekniske Skole og på Roskilde Tekniske skole.

 

  

Forskernetværk o.a.:

 

2006 - : medlem af Dansk Magisterforenings ligestillingsudvalg

 

2005 - 2006 : forsker i netværk som medforfatter til lærebog om samfundsvidenskabelig metode på RUC.

 

2005-   : referee på Tidsskriftet Arbejdsliv

 

2005 -  : forsker i et tværinstitutionelt forskernetværk mellem RUC og DPU: Modernisering af sundhedssektoren og professionsforståelsernes betydning for organisering af arbejdet med sundhed og omsorg.

 

2005 -   : forsker i netværk mellem Roskilde Universitetscenter og  BST- København: Ledelse og psykisk arbejdsmiljø på offentlige arbejdspladser under forandring. Projektet er under forberedelse.

 

2004 -  : forsker i netværk mellem DTU, KU og RUC: Muligheder og perspektiver for oplevelse af mening i arbejdet med ældreomsorg, storkøkkener og industri.

 

1999-2003: forsker i SARA-projektet: Sociale og velfærdsmæssige konsekvenser af udvikling af de menneskelige ressourcer i arbejdet under forskningsprogrammet "Menneskelige ressourcer i arbejdslivet".

 

1999-2000: medlem af koordinationsgruppen for netværket Kvinder, Køn og Arbejdsmarked.

 

1999-2000: forsker i KARLA-projektet, Køn som menneskelig ressource, under forskningsprogrammet "Menneskelige ressourcer i arbejdslivet". 

 

1992-94: Koordinator for og medarbejder i Nordisk Netværk under Nordisk Ministerråd under temaet " Køn, efteruddannelse og fremtidens kvalifikationskrav til de ufaglærte i et skandinavisk perspektiv".   

 

1987-90: Medarbejder på projektet "Teknologi, arbejdsmarked og kvalifikationer" på Institut for Erhvervs- og Samfundsforskning, Handelshøjskolen i samarbejde med Lektor Povl Erik Jensen.

 

 

Uddannelse:

 

2004: Efteruddannelse i "Organisation", DME.  

 

1998: Efteruddannelse i "Projektledelse, projektstyring og projektorganisation", DME.

 

1997: Erhvervelse af samfundsvidenskabelig Ph.d.grad fra Roskilde Universitetscenter, på projektet: "Man skal være sej. En undersøgelse af kvinders arbejdsliv i nærings- og nydelsesmiddelindustrien."

 

1982: Cand. Mag. i Samfundsfag (hovedfag) og Dansk (bifag) ved Københavns Universitet, Institut for Samfundsfag med specialet: "Modsætningsforholdet mellem Specialarbejderforbundet og Dansk Metalarbejderforbund. - En undersøgelse af forslag til ny struktur i fagbevægelsen". 

 

Publikationsnetværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller