• Universitetsvej 1, 03.1-E

  DK-4000 Roskilde

  Danmark

Personlig profil

Forskning

Forskning og undervisning:
 
Forsker primært inden for socialisationsteori i bred forstand. Teoretisk inspireret af hverdagslivets socialpsykologi, pædagogisk psykologi og arbejdspsykologi: Kritisk teori, kritisk psykologi, poststrukturalismer, kønsteori og intersekstionalitet, metodologi og videnskabsteori.
 
Uddannelser
 • Læreruddannelse fra Blaagaard Seminarium 1971
 • Sam-Bas fra RUC 1972 - 1974
 • Cand. Psych. fra KU 1981
 • Ph.d. fra KU 1989 
 
Universitetsansættelser
 • Professor i pædagogisk psykologi ved Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, RUC, 2000 - 2022
 • Lektor i pædagogisk psykologi ved Institut for Psykologi og for Videnskabsteori og Filosofi, RUC, 1995 - 2000
 • Lektorvikar i voksenpædagogik, Institut for Pædagogik, KU, 1994 - 1995
 • Pædagogisk konsulent på det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, KU 1994 - 2000
 • Ekstern lektor i pædagogik (socialisationsteori), Institut for Pædagogik, KU, 1987 - 94
 • Kandidatstipendiat, Institut for Pædagogik, KU, 1984 - 87
 
Øvrige ansættelser
 • Lektor i de pædagogiske fag på Frederiksberg Seminarium 1993 - 1994
 • Statens Erhvervspædagogiske Læreruddannelse 1988 - 1993
 • Skolepsykolog 1981 - 1984 samt 1987 - 1988
 • Deltidslærer i de pædagogiske fag på Blaagaard Seminarium 1981 - 1984
 • Deltidslærer på DPU 1981 - 1983
 • Folkeskolelærer 1971 - 1981
 
Administrative universitetsposter
 • Forskningsgruppeleder: Hverdagsliv - Køn, Etnicitet og Mangfoldighed (HKEM), PAES 2014 - 2022
 • Medlem af Institutråd, PAES, RUC 2014 - 2016
 • Medlem af ph.d. styregruppen for Psykologi og ph.d. skolens styregruppe, PAES 2000 -  2022
 • Medlem af Psykologistudienævn, PAES, RUC 2011 - 2014
 • Studieleder for Psykologistudienævn, PAES, RUC, 2007 - 2011
 • Institutleder for Institut for Psykologi og for Videnskabsteori og Filosofi 2000 - 2006
 • Medlem af bestyrelsen for den Danske forskerskole i Psykologi 2001 - 2006
 • Medlem af programnævnet for Socialpsykologi, under den Danske forskerskole for Psykologi 2001 - 2006 
 
Øvrige
 • Redaktør for Dansk pædagogisk Tidsskrift
 • Reviewer for European Journal of Teacher Education, Routhledge. 
 • Censor på universiteternes psykologi- og pædagogikuddannelser

Emneord

 • Psykologi
 • Subjektivitet
 • Hverdagsliv
 • Socialisationsteori
 • Socialpsykologi
 • Arbejdspsykologi
 • Pædagogisk psykologi
 • Organisationspsykologi
 • Læring
 • Pædagogik, Læring, Uddannelse
 • Professionsforskning og læreruddannelse
 • Uddannelsesforskning
 • Velfærdsstat, velfærdssamfund og selvforvaltning
 • Videnskabsteori, Videnskabshistorie, Videnskabssociologi, Forskningspolitik
 • Køn, Etnicitet, Ligestilling

Publikationsnetværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller