Billede af Bent Eisenreich

Bent Eisenreich

cand.scient.adm. & ph.d.

  • Universitetsvej 1

    DK-4000 Roskilde

    Danmark

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskning

Har skrevet Ph.D. om uddannelsespolitisk emne med titlen: "Adgangsbegrænsning- og regulering til de videregående uddannelser" og forsvaret afhandlingen i marts 2006. Emner, såvel praktisk som teoretisk orienteret, indenfor uddannelsessektoren har således min umiddelbare interesse.

Har desuden interesse i kommunalsektoren og sundhedssektoren, jf. tidligere politisk engagement, samt afholdte forelæsninger og seminarer herom.

Har desuden erfaring indenfor integrationsområdet, set i såvel EU- som Nordisk belysning, jf. tidligere beskæftigelse i Nordisk MinisterRåd, bl.a. gennem en række afholdte konferencer samt efterfølgende udarbejdede forskningsredegørelser herom.

Curriculum

2002-2006                          Næstformand i Greve Gymnasiums Bestyrelse

 

2006                                  Ph.D. i Samfundsvidenskab/ Social sciences

 

1995-2000                          Ph.D.-forskningsstuderende  (RUC) - Institut for Samfunds-

     og                                 videnskab og Erhvervsøkonomi med afhandlingen:                                  

2004-2005                          "Adgangsbegrænsning-  og regulering til de videregående

                                          uddannelser". (forsvaret marts 2006)    

 

1995-2008                          Ekstern lektor på RUC

                                         Institut for Samfundsvidenskab og Erhvervsøkonomi,

                                         og sam.bas.-husene P 2 og CAT 1

 

1994-1997                          Sekretariatschef i Nordisk Råd for Forskning i Europæisk

                                         Integrationsret (NORFEIR)/ Nordisk Ministerråd

 

1992-1993                          Privat ansat i Byggefa.

 

1991-1992                          Fuldmægtig på Roskilde Amts Sygehus (RAS)

 

1988-1990                          Privat ansat i Byggefa.

 

1980-1988                          Fuldmægtig i Undervisningsministeriet

                                         Dir.f.de Videregående Udd. (DVU) og Byggedir. (BD)

 

1979-1980                          Fuldmægtig i Rigsrevisionen

 

1979                                  Cand.scient.adm. fra Roskilde Universitetscenter (RUC)

                                         speciale om Kommunal autonomi og regionalplanlægning

 

1972                                  Matematisk student fra Akademisk Studenterkursus                        

 

Jeg har været tillidsrepræsentant under min ansættelse i Byggedirektoratet/ Undervisningsministeriet fra 1986 til 1988. Desuden har jeg stået som eksponent for adskillige udvalgsrapporter, indstillinger, betænkninger, publikationer, databaser, bøger,  artikler og konferencer og har gennemført et omfattende antal kurser i videre- og efteruddannelses-sammenhæng. Desuden har jeg kommunalpolitisk erfaring som tidligere byrådsmedlem i 2 perioder.