• Universitetsvej 1, 11.2

  DK-4000 Roskilde

  Danmark

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskning

Estuarin, kystnær og marin økologi

Bunddyr-sediment interaktioner 

Modellering af bioturbation og bioirrigation.

Organisk materiale og nærringsstofs omsætningsprocesser i kystnær miljø (med fokus på bentiske processer)

Nærringsstofsflow og retention i estuarier biostatistik

Økosystemsøkologi og økosystemtjeneste

Sediment økotoksikologi

Økologi, økosystemsøkologi, marine økologi, bentisk økologi, biogeokemi, biostatistik, miljøstudier

 

Emneord

 • Miljø, Energi, Natur, Ressourcer
 • Økologi
 • marin økologi
 • økosystems
 • estuarin økologi
 • økosystemtjeneste
 • Biologi, Bioteknologi
 • økologi
 • biostatistik

Publikationsnetværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller