Intet billede af Aske Tybirk Kvist
 • Universitetsvej 1

  DK-4000 Roskilde

  Danmark

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskning

Lokalsamfundsfodbold

Aske Tybirk Kvist skriver en erhvervsph.d. med tilknytning til fodboldklubben Nørrebro United. Gennem fodboldklubbens hverdagsudfordringer med en venteliste med 800 børn, lokale konflikter om byens arealer, udvikling af nye facilitetstyper og arbejde med tilbyde fodbold til dem, der ellers ikke finder vej til foreningslivet undersøger Aske fællesskabets plads i byen, konfliktuelle designprocesser, foreningslivets rammer og foreningslivets potentiale anno 2023. Gennem en praksis- og aktionsforskningsorienteret tilgang har Aske været drivende i udviklingen af Nørrebro Uniteds indsatser for at imødekomme personer med støttebehovs deltagelse, udvikling i organisation, samarbejder og facilitetsudvikling og -anvendelse.

Aske har skrevet om Kampen i Nørrebroparken (udkommer i starten af 2023), om hvordan et parkareal på under 4000 m2 kan blive til Nørrebros Amager Fælled-konflikt, hvordan Danmarks Naturfredningsforening trumfer en enig borgerrepræsentation og hvordan to forskellige grupper venstreorienterede beboere ender med at kalde hinanden fascister. Teoretisk fokuserer artiklen på byen som rumligt tæt og aktørmæssigt mættet sted og på fællesskabets plads heri.

Aske har beskrevet en facilitetsdesignproces, han har udviklet sammen med almene boligaktører, hvor ghettolistede områder kan udvikles til lokale samlingspunkter, hvor det at holde konflikter åbne bliver den drivende udviklingsmotor i designprocessen (Kvist og Schütt 2021). Aske har været projektleder på designprocessen og samarbejdsfaciliteringen. Artiklen fokuserer på konfliktfyldt samarbejde og dannelsen af fælles steder.

 

Aske har evalueret projektet Brobold, hvor tre fodboldklubber fra københavnske brokvarterer er gået sammen om at udvikle en tilgang til lokalsamfundsfodbold, hvor fodbolden vil løfte et større lokalt ansvar og udvikle nuancerede forståelser af byen som vilkår for foreningsliv. Ved at gøre lokale boldbure til omdrejningspunkt for foreningsliv og at gøre lokalsamfundets komplekse økologi til hjemmebane, opstår et væld af nye problemer og potentialer, som kan være drivers i at urbanisere foreningsidrætten. Broboldmodellen formår at samle aktører på tværs af sektorer om en fælles sag (stor konference på Københavns Rådhus 7. februar). I Brobold har Aske været ansvarlig for koncept- og organisationsudvikling, evaluering, samarbejder, infrastrukturudvikling. Analytisk har Aske arbejdet med at udvikle modeller for hverdagsliv, lokalsamfund og støtteforholds betydning for deltagelse og udviklet taksonomier for rummelige organiseringer, tværgående samarbejder og urbane faciliteter

Ekspertise relateret til FN’s Verdensmål

I 2015 blev FN-landene enige om 17 Verdensmål til at standse fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Denne persons arbejde bidrager til følgende verdensmål:

 • Verdensmål 3 - Sundhed og trivsel
 • Verdensmål 9 - Industri, innovation og infrastruktur
 • Verdensmål 10 - Mindre ulighed
 • Verdensmål 11 - Bæredygtige byer og lokalsamfund
 • Verdensmål 17 - Partnerskaber for handling

Emneord

 • Fysisk planlægning, Bystudier
 • faciliteter
 • infrastruktur
 • Mobilitet, hverdagsliv, adfærd, byplanlægning, transport, bæredygtighed
 • Lokalsamfund
 • arkitektur
 • Design og brug i organisatorisk sammenhæng
 • Ledelse, Organisation, Erhvervsøkonomi, Virksomhedsøkonomi
 • foreningsliv
 • Samskabelse
 • idrætsforeninger
 • antropologi og etnografi
 • Velfærdsstat, Velfærdssamfund
 • Tværsektorielt samarbejde
 • Civilsamfund, medborgerskab, deltagelse
 • Institutional change
 • Konflikter og konflikthåndtering i offentlig forvaltning
 • sport
 • fodbold
 • breddeidræt

Publikationsnetværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller