Billede af Anne Sofie Fabricius Krarup

Anne Sofie Fabricius Krarup

cand.comm. & ph.d.

  • Universitetsvej 1, 09.1

    DK-4000 Roskilde

    Danmark

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskning

Min forskningsinteresser kredser omkring ulighed i sundhed og særligt, hvordan kategorier som køn, klasse og etnicitet skabes og forhandles gennem rationaler og praksisformer i velfærdsstatens institutioner. Med afsæt i teorier om intersektionalitet er jeg optaget af, hvordan typer af ulighed, diskrimination, stigmatisering og marginalisering, skabes og fastholdes i velfærdsinstitutioner. 

I mit ph.d.-projekt interesserer jeg mig overordnet for etniske minoritetsfamiliers udsathed i forhold til ulighed i sundhed. Jeg har fokus på, hvordan ulighed i sundhed forstærkes eller reduceres i velfærdsstatens institutioner og på de rationaler og praksisformer, som institutionerne repræsenterer. Det er særligt velfærdsinstitutioner på børne- ungeområdet (fx sundhedsplejerskernes praksis og dagtilbud), der har min interesse, da disse står for en stor del af den institutionelle indgriben i forhold til etniske minoriteters hverdagsliv. Jeg interesserer mig for møder mellem etniske minoritetsfamilier og institutionerne og hvordan møderne opleves og håndteres af familierne. 

Jeg arbejder inden for en socialkonstruktivistisk og poststrukturalistisk tradition. Metodologisk arbejder jeg med kvalitative metoder, herunder interviews, fokusgruppeinterviews, deltagende observationer, policy analyser og dokumentanalyser.  

Jeg har tidligere arbejdet i forskellige NGO’er, hvor jeg særligt har beskæftiget mig med at sætte fokus på børns og unges mentale sundhed. Jeg har bistået kommuner og fagpersonale i, hvordan de i praksis kan arbejde med at opspore og nedbringe mistrivsel blandt børn og unge. Jeg har herfra også erfaring med at udvikle og gennemføre store landsdækkende kvalitative undersøgelser af børn og unges sundhed og trivsel (Ungeprofilundersøgelsen og Den nationale trivselsmåling).