Personlig profil

Forskning


Min forskningsinteresser er inden for feltet ledelse, organisering og samarbejde. Jeg er optaget af at undersøge hvordan ledelsesaktiviteten foregår som en kollektiv aktivitet der udvikler den organisatoriske kontekst. Den type ledelse der optager mig, er relationel, situationsbestemt, responsiv og refleksiv. For øjeblikket arbejder jeg med at beskrive og forstå, hvordan ledelse udspiller sig i grønlandske organisationer på baggrund af observationer og interviews.

Teoretisk er jeg inspireret af symbolisk interaktionisme og pragmatism, f.eks. Mead og Blumer – og jeg har særligt interesse i Weick, Hernes, Stacey og Alvessons måder at formulere ledelse og organisering

Metodisk tilgår jeg forskningen på baggrund af etnografiske metoder – og insisterer på at placere mig hvor relevante og interessante organisatoriske aktiviteter foregår.

Undervisning

Jeg er optaget af, at udvikle og integrere problemorienteret projektarbejde i uddannelserne – og udvikle relationen mellem universitet og det omkringliggende samfund. Igennem det problemorienterede projektarbejde udvikles problemstillinger der kan producere relevant viden, der er brug for.

Eksterne ansættelser

University of Greenland

20182022

Emneord

  • Ledelse, Organisation, Erhvervsøkonomi, Virksomhedsøkonomi
  • Ledelse
  • Organisering
  • Tillid
  • Samarbejde
  • Netværksdannelse
  • Erhvervsudvikling
  • Grønlandske samfundsforhold

Publikationsnetværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller