Anne-Sophie Bogetoft Mortensen

cand.mag.

 • Universitetsvej 1, 43.3

  DK-4000 Roskilde

  Danmark

Personlig profil

Forskning

Jeg er cand. mag. i litteraturvidenskab fra Københavns Universitet og ph.d.-studerende på Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab. Tidligere har jeg arbejdet som tidsskriftsredaktør, kulturjournalist og som skønlitterær redaktør i forlagsbranchen. 

Som ph.d.-studerende, forsker og underviser ved Roskilde Universitet arbejder jeg med og interesserer mig for litteratur i diverse magtkritiske kontekster. I mit ph.d. projekt analyserer jeg anglocreolsk caribisk litteratur i en postkolonial og økokritisk kontekst, hvor jeg specifikt fokuserer på fremstillinger af kysten som et litterært landskab. 

Jeg har kastet mig over dette projekt som resultat af en længerevarende interesse for hvordan postkolonial og økokritisk kulturteori-og analyse spiller sammen, og hvordan vi i Vesten til stadighed opererer med et ’kolonialt tankesæt’, når det kommer til vores kontinuerlige kolonisering af vores fysiske omgivelser. Som uddannet litterat mener jeg, at litteraturen spiller en afgørende rolle i de tankesæt vi former. Min interesse for dette er opstået, som et resultat af den tid vi befinder os i lige nu, hvor klimaforandringerne truer en stor del af de tidligere koloniserede lande, samfund og landskaber. Jeg interesserer mig for, hvordan litteraturen kan forandre de tankesæt, og hvordan en seriøs beskæftigelse med en litterær tradition som den caribiske, kan bidrage med et nyt blik på menneskets forbindelse med den fysiske verden der omgiver os. En mental forandring der måske kan lede til en fysisk også. Jeg arbejder på tværs af en række fagfelter, så selvom litteraturen udgør min primære empiri, så spiller alt fra kritisk geografi, historieskrivning og ikke mindst filosofi også en stor rolle i mit projekt. Generelt har jeg en bred viden indenfor diverse magtkritiske teoretiske traditioner, og jeg arbejder gerne med minoritetsorienterede problemstillinger, om dette drejer sig om køn, krop og feminise, eller truede dyrearter og plastik i verdenshavene.

 

Undervisning og vejleder

Generelt har jeg en bred viden indenfor diverse magtkritiske teoretiske traditioner, og jeg arbejder gerne med minoritetsorienterede problemstillinger, om dette drejer sig om køn, krop og feminise, eller truede dyrearter og plastik i verdenshavene.

Jeg vejleder meget gerne projekter der arbejder med kulturelle objekter som analysemateriale, eksempelvis litteratur, film, billedkunst eller noget fjerde. Fra min tidligere uddannelse samt arbejdserfaring har jeg desuden et bredt kendskab til dansk og nordisk litteratur, og jeg vejleder derfor også meget gerne projekter der arbejder mere tekstnært og mindre kontekstuelt med disse. 

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Litteraturvidenskab , Cand. mag. , Københavns Universitet

Dimissionsdato: 1 sep. 2018

Emneord

 • Litteratur, Kunst, Musik, Æstetik
 • Kulturteori-og analyse
 • Litteraturteori
 • Litteraturhistorie
 • Litteraturanalyse
 • Kulturmøde, Multikulturalitet
 • Ecocriticism
 • Post-colonial theory
 • New materialism
 • Post-humanism
 • Køn, Etnicitet, Ligestilling
 • Minority studies
 • Feminist theory
 • feminist art
 • Gender Studies
 • Filosofi, Idéhistorie, Religion
 • Historie, Samfundsforhold
 • Kritisk historieanalyse
 • Geografi, Geologi, Topografi
 • critical geography
 • critical cartography

Publikationsnetværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller