Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskning

Jeg er lektor i pædagogik og uddannelse og leder af Center for Daginstitutionsforskning. Min forskning koncentrerer sig om hverdagslivet i offentlige velfærdsinstitutioner for både ansatte og brugere, de seneste år med et særligt fokus på daginstitutionsområdet. Jeg er optaget af hvordan politiske dagsordner får betydning i hverdagen for forståelser og praktisering af faglighed og for børns og ansattes muligheder for demokratisk indflydelse. Jeg har udgivet en række publikationer om "den upåagtede pædagogiske faglighed", pædagogers arbejde med børns venskaber og relationer, børns leg og sprogbrug i samspil med hinanden og hvordan man kan udvikle en børnesensitiv sprogpædagogik.

I min forskning kombinerer jeg ofte etnografisk feltarbejde med forskellige former for aktionsforskning. Mange forskingsprojekter gennemføres i tæt samarbejde med praksis.

 

Undervisning

Jeg underviser primært på ph.d.-skolen og har vejledt ph.d.-projekter indenfor sundhedssektoren, folkeskolen, daginstitutionsområdet, pædagoguddannelsen og social- og sundhedsuddannelserne. På ph.d.-skolen gennemfører jeg desuden en række kurser med fokus på etnografisk feltarbejde, hverdagslivsteori og visuelle metoder. På kandidat- og bacheloruddannelsen vejleder jeg studenterprojekter og afholder jeg kurser i kvalitative metoder og har gæsteoplæg med fokus på børn og unge. Jeg har i mange år været studieleder på Master i Uddannelse og Læring, og har desuden gennemført en række efter- og videreuddannelsesaktiviteter for velfærdsprofessionelle.

Ekspertise relateret til FN’s Verdensmål

I 2015 blev FN-landene enige om 17 Verdensmål til at standse fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Denne persons arbejde bidrager til følgende verdensmål:

  • Verdensmål 5 - Ligestilling mellem kønnene

Emneord

  • Barndom, Ungdom, Familie
  • Pædagogik, Læring, Uddannelse
  • Sprog, Sprogbrug, Sprogfilosofi
  • Velfærdsstat, Velfærdssamfund

Publikationsnetværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller