Billede af Anne Brædder
 • Universitetsvej 1, 43.3

  DK-4000 Roskilde

  Danmark

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskning

Mit primære forskningsfelt er fortidsbrug og erindring. Min forskning kredser om fortiders erindringsspor i eftertidens historiekulturer. I min tilgang har jeg et subjektperspektiv med fokus på menneskers fortidsbrugs- og erindringspraksisser. Det betyder, at jeg interesserer mig for hvilke fortider, mennesker oplever som nærværende, hvordan de tilskriver fortider betydning, og på hvilke måder og i hvilke sammenhænge deres fortidsbrug opleves som meningsfuld for dem.

Jeg har arbejdet med erindrings- og fortidsbrugspraksisser i forbindelse med 2. verdenskrigsreenactment, levendegørelse af det 19. og 20. århundrede på frilandsmuseer og 1970'ernes kvindebevægelse.

Jeg har også arbejdet med kulturhistoriske problemstillinger i det 20. århundrede. Især har jeg beskæftiget mig med arbejder- og kønshistorie og forsket i arbejderkvinder og den ny kvindebevægelse.

I min nuværende forskning samarbejder jeg med Museerne Helsingør om projektet Stemmer fra værftet om tidligere værftansattes erindringsarbejde om deres tid på danske værfter i 1960-80'erne og museumsformidling af erindringsarbejde.

Undervisning

Både på kurser og i vejledning underviser jeg ofte i emner, der handler om fx erindringskonflikter, kontinuitet og forandring over tid, kulturhistoriske/-videnskabelige teorier og metoder, historiebevidsthed, historieformidling, kulturhistoriske museer, køn, krop, seksualitet og menneskers forhold til natur.

Meget af min undervisning foregår i et internationalt miljø. Det sker især på RUC’s uddannelse Global Humanities, men jeg har også været med til at udvikle et transnationalt historieonlinekursus og udgivet undervisningsmateriale med partnere fra undervisningsinstitutioner fra Østersøregionen.

Ekspertise relateret til FN’s Verdensmål

I 2015 blev FN-landene enige om 17 Verdensmål til at standse fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Denne persons arbejde bidrager til følgende verdensmål:

 • Verdensmål 5 - Ligestilling mellem kønnene

Eksterne ansættelser

Medlem af censorkorpset for Historie

apr. 2018mar. 2022

Videnskabelig assistent. Partner i Baltic Sea History Project, Aarhus Universitet

apr. 2018jun. 2019

Videnskabelig assistent. Koordinator for Faculty of Arts forskningsprogram Uses of the Past, Aarhus Universitet

1 nov. 201631 jan. 2019

Ph.d.-studerende, Aarhus Universitet

1 okt. 201331 okt. 2016

Emneord

 • Historie, Samfundsforhold
 • Erindrings- og identitetsarbejde
 • Erindringspolitik
 • Oral history
 • Public history
 • Historie- og mindekultur
 • Fortidsbrug
 • Erindringskultur
 • Historiebevidsthed
 • Rødstrømpebevægelsen
 • Den ny kvindebevægelse
 • Arbejderhistorie
 • Arbejderkvinder
 • Museumsformidling
 • Kulturhistorie
 • Moderne Dansk Historie

Publikationsnetværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller