Personlig profil

Forskning

Min specialitet er at finde enkle mønstre, der hjælper os med at forstå komplekse biologiske systemer. Mine vigtigste værktøjer er NMR-spektroskopi, der giver information om næsten ethvert atom i et molekyle eller en blanding af molekyler, og multivariat analyse, som er nødvendig for at forstå denne komplekse information.
Jeg har en unik kombination af kompetense indenfor forskellige typer biologisk NMR og andre målmetoder: Biofysisk kemi og strukturel biologi, herunder strukturel og dynamisk karakterisering af proteiner og deres interaktioner. En særlig interesse er at bruge NMR og andre biofysiske metoder til at forstå proteinaggregering for at få øget forståelse af neurodegenerative sygdomme. Metabolomics, en metode til at karakterisere den komplekse (bio-) kemiske reaktioner for forskellige biologisk og andre processe. Jeg er meget interesseret i hvordan NMR metabolomics kan bruges nu og i fremtiden.Særlige interesser her er Drosophila-modeller for genetiske og miljømæssige faktorer og for menneskers sygdom, og metabolittresponser i proceskontrol i bioteknologi.

Publikationsnetværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller