Personlig profil

Forskning

VEJLEDNING

Min primære forskningsinteresser befinder sig inden for familieforskningens felt, og her vil jeg også meget gerne vejlede projektgrupper.

Familieforskning er et bredt og tværfagligt område, som både omfatter demografi, økonomi, historie såvel som antropologi, sociologi og psykologi. Det er i krydsfeltet mellem de to sidstnævnte fag, at jeg hører hjemme: i socialpsykologien. I dette krydsfelt finder man imidlertid mange andre genstandsfelter end familiens: studiet af grupper, af autoritet og lydighed, af sociale processer og kategorier (ikke mindst køn og etnicitet) samt områder som uddannelses- og omsorgsinstitutioner, arbejdsliv og sociale fællesskaber. Selvom min forskningsmæssige interesse måske nok er på kanten af visse af disse felter og områder, så vil jeg også rigtig gerne vil vejlede inden for dem.

Socialpsykologi er først og fremmest et perspektiv på relationen mellem individ og fællesskab, på forholdet mellem menneske og samfund. Fra dette perspektiv kan et utal af problemstillinger og spørgsmål belyses og diskuteres, og jeg følger gerne med – som vejleder – på gruppernes veje ind i forskellige felter. Det er dog vigtigt for mig, at jeg også kan bidrage fagligt kvalificeret og aktivt til et projektarbejde og ikke kun som procesvejleder. Jeg spiller derfor altid aktivt og tydeligt ind i projektforløbet med de teorier og metoder, som jeg er særlig vidende om.

 

UNDERVISNING

Mine primære undervisningsopgaver består i koordinatorfunktioner på den humanistiske bacherloruddannelse: først og fremmest som huskoordinator på A-sporet og dernæst som fagkoordinator for psykologis bachelorprojekter. Desuden er jeg kursusansvarlig for progressionskurset i det humanistiske projektarbejdes metoder på 2. Semester. Jeg underviser også på kursuset i projektteknik. Jeg har tidligere være ansvarlig for grundkurset i subjectivity and learning (HIB), og underviser lige så gerne på engelsk som på dansk.

På kandidatuddannelsen er en del af kurset i socialpsykologisk forskning i praksis (på psykologi).

 

FORSKNING

Jeg er tilknyttet forskningsgruppen Barndom, Ungdom og Familieliv og har været det siden 1999. På den måde er jeg bredt orienteret inden for barndoms- og familieforskningen. Min egen forskning fokuserer aktuelt på

1)    Familieliv i forandring. Ændringer i sociale samlivs- og fællesskabsformer i DK i perioden 2004-2018. Projektet er empirisk baseret og trækker både på kvalitative og kvantitative metoder. Se mere under PROJEKTER her på siden.

 

2)    Jeg har et særligt opdyrket fokus på fædre og faderskab. Delvist med afsæt i ovenstående forskningsprojekt, men også med et internationalt udsyn, primært båret af samarbejdet i Oxford Network of Fatherhood Researchers (ONEFAR). Se mere her: https://www.brookes.ac.uk/onefar/

 

3)    Passende Parathed – et forskningsprojekt om relationen mellem institution og familieliv med fokus på overgange og samarbejde. Forskningen angår 0-6 års området, primært i DK men omfatter også empiriske feltstudier i Singapore og New Zealand. Projektet undersøger forældres og professionelles samarbejde om børns hverdagsliv og overgange, fortrinsvis andet mellem institution og skole. Se mere under PROJEKTER her på siden eller her: https://www.facebook.com/CenterforDaginstitutionsforskning/

Jeg er med i flere andre danske og internationale forskningsnetværk. Siden 2010 har jeg været bestyrelsesmedlem af European Society on Family Relations og fra 2018 skal jeg være præsident for organisationen.

Publikationsnetværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller