Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskning

Mit primære interessefelt er forskning i omsorgs- og plejearbejde for ældre, kulturelle forståelser af aldring, og de uddannelser, der retter sig mod arbejdet i ældresektoren. Jeg har gennem flere år haft fokus på særligt sosu-uddannelserne og efter-/videreuddannelse for de faggrupper, der arbejder i plejen og har gennemført evalueringer af udviklingsprojekter i feltet. De demografiske forandringer med en større andel af ældre og multisyge i befolkningen - og forandringer af velfærdsstaten og sundhedsvæsnet, der kan ses i sammenhæng hermed - danner baggrund for min forskning. Senest er jeg blevet optaget af brugen af digital teknologi i sundhedsvæsnet, visionerne bag brugen og af, hvad den kan betyde for sårbare ældre. Begreber om health literacy og digital health literacy står her centralt. Med en humanistisk baggrund benytter jeg kvalitative etnografiske metoder og diskursanalyse.  Jeg trækker på omsorgsteori, kritisk teori og psykosocial teori - alle retninger, der betoner menneskelig subjektivitet og relationalitet, og inddrager sociale og andre kontekstuelle forhold i sine forståelser.

Undervisning

Ph.D. vejledning:

Michelle Vestbo-Nielsen, Ph.D.-skolen for Mennesker og Teknologi, programmet Sundhed og Samfund. Titel: Samarbejde og etik i kommunal rehabiliteringspraksis. 2021-

Helle Vedsegaard, Ph.d.-skolen for Mennesker og Teknologi, programmet Sundhed og Samfund. Titel: Menneskers hverdagsliv med multisygdom i mødet med hjemmerehabilitering. 2016-2019.

Camilla Bernild, Forskerskolen i Livslang Læring. Titel: Pårørendeinddragelse i praksis. Et aktionsforskningsprojekt på en hospitalsafdeling. 2014-2018.

Birgitta Nordenhof Larsen, Forskerskolen i Livslang Læring. Titel: Ingen plads til angst: patienters erfaringer fra den diagnostiske periode i kræftforløb for hoved og halskræft. 2013-2017.

Undervisning på Ph.D. niveau:

Medarrangør og underviser på kurset Ageing and demographic changes in late modern society. Malmø Universitet, 2021.

Medarrangør af og underviser på Roskilde International Summer School 2015, Lifelong Learning and Everyday Life – Methodological and Theoretical Approaches.

Undervisning på kandidat- og masterniveau:

Underviser og vejleder på Master i Sundhedsfremme, 2014-

Underviser og vejleder på Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier, 2008- 

Underviser og vejleder på Master i voksenuddannelse, 2003-07.

 

 

 

 

Ekspertise relateret til FN’s Verdensmål

I 2015 blev FN-landene enige om 17 Verdensmål til at standse fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Denne persons arbejde bidrager til følgende verdensmål:

 • Verdensmål 3 - Sundhed og trivsel
 • Verdensmål 4 - Kvalitetsuddannelse
 • Verdensmål 10 - Mindre ulighed

Emneord

 • Sundhed, Medicin
 • Sundhedsfremme
 • Sundhed, omsorg og velfærd
 • Ældreomsorg
 • Pædagogik, Læring, Uddannelse
 • Social og sundhedsområdet
 • Efter- videreuddannelse
 • Evaluering
 • Psykologi
 • Relationelt arbejde
 • Aldring
 • Subjektivitet
 • Livshistorie og biografi
 • Psyko-social teori
 • Arbejdsmarked
 • Omsorgsarbejde
 • Køn, Etnicitet, Ligestilling
 • Velfærdsstat, Velfærdssamfund

Publikationsnetværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller