Billede af Aksel Haaning
  • Universitetsvej 1, 42.1

    DK-4000 Roskilde

    Danmark

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskning

Jeg forsker primært i filosofiens og videnskabernes historie i perioden mellem senantikken og tidlig nyere tid med vægt på oversete og forkætrede traditioner som kontemplation, middelalderens og renæssancens naturfilosofi, alkymi og medicinhistorie, herunder kosmologi og verdensbilleder og de menneskesyn, de rummer. Et samlende element i mit arbejde er derfor kritisk historiografi og en konstruktiv afdækning af, hvorledes de ofte glemte og oversete traditioner og tankeverdener har forbindelse til vor egen tid og udfordrer os selv, vores kultur- og selvforståelse.

De senere år har jeg også arbejdet inden for nyere tids videnskabshistorie med, hvad man med Ellenberger kunne  kalde "opdagelsen af det ubevidste" ca. 1800 til ca. 1950 med vægt på Jung History og den analytiske psykologis teori- og begrebsdannelse. Monografien: Jung. En stemme fra dybet er udkommet i efteråret 2016.

Arbejder også løbende på et forskningsprojekt med arbejdstitlen "Den lyse Nat" om naturbegrebet i dansk kunst, litteratur og filosofi mellem romantik og modernisme ca. 1800-ca. 1960. Fra Schack Staffeldt til Michael Strunge. 

CV

Udgav en roman, digte og noveller i første halvdel af 1980'erne. Jeg er siden uddannet som magister i klassisk filologi (græsk og latin) fra Københavns Universitet med middelalderens latin som hovedområde; afsluttet med sølvmedalje afhandling om middelalderens naturbegreb. Med støtte fra Carlsbergfondet og Det italienske Statsstipendium skrev jeg efter forskningsophold i Pisa, Firenze og Rom bogen "Naturens lys. Vestens naturfilosofi i højmiddelalder og renæssance ca. 1250-1650" (1998; 2001). Efter udgivelse blev bogen indleveret og forsvaret som ph.d. afhandling i Videnskabsstudier / Science Studies ved Roskilde Universitet.

Gæsteunderviser ved C.G. Jung Institut Zürich; medlem af Pontoppidan Selskabet; Member of the Archive for Research of Archetypal Symbolism (ARAS) International Advisory Board.

Emneord

  • Filosofi, Idéhistorie, Religion
  • senantikken, middelalderens og renæssancens filosofi; Paracelsus; medicinhistorie og alkymi; europæisk latin indtil ca. 1700; kristendommens historie;
  • Psykologi
  • det ubevidste 1800-1950; C. G. Jung; analytisk psykologi