Personlig profil

Forskning

Alexandra Brandt Ryborg Jønsson (hun/hende)

Antropolog, cand.scient. & PhD

Forskning

Jeg er antropolog men arbejder tværfagligt, særligt med inspiration fra sociologi og medicin. Jeg anvender såvel kvalitative metoder (etnografi, deltagerobservation, interviews) som kvantitative metoder (spørgeskemaer og randomiserede interventionsstudier). Jeg arbejder desuden med at kombinere kunst og videnskab for at få bredt viden ud til et bredere publikum. 

Min forskning centrerer sig om social ulighed i sundhed, aldring, psykisk sygdom, brugerinddragelse, sygdomsnarrativer, diagnostiske processer, sundhed i en velfærdsstat, det primære sundhedsvæsen og bæredygtighed i sundhedsvæsenet -herunder med et særligt fokus på under- og overdiagnostik. 

Undervisning og vejledning

Jeg underviser i både kvalitative og kvantitative metoder, og har desuden planlagt en række specifikke tilvalgsfag, blandt andet i krydsfeltet mellem sundhed og bæredygtighed. Jeg kan vejlede alle typer projekter, også om emner jeg kender så meget til, hvis metoderne ligger inden for min ekspertise. Jeg vejleder ph.d studerende, kandidatstuderende og studerende på sambac/humbac

Jeg elsker at undervise og er altid i gang med at blive bedre til det. 

Ekspertise relateret til FN’s Verdensmål

I 2015 blev FN-landene enige om 17 Verdensmål til at standse fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Denne persons arbejde bidrager til følgende verdensmål:

  • Verdensmål 3 - Sundhed og trivsel
  • Verdensmål 5 - Ligestilling mellem kønnene
  • Verdensmål 10 - Mindre ulighed
  • Verdensmål 12 - Ansvarligt forbrug og produktion

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Ph.d., Københavns Universitet

Dimissionsdato: 4 sep. 2018

Antropologi, Cand.scient., Københavns Universitet

Dimissionsdato: 1 jun. 2011

Emneord

  • Sundhed, Medicin
  • Kulturmøde, Multikulturalitet

Publikationsnetværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller