• Universitetsvej 1, 03.1-W

  DK-4000 Roskilde

  Danmark

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskning

 • Arbejdsliv og Arbejdsmiljø
 • Sundheds- og omsorgsarbejde
 • Velfærdsprofessioner
 • Sundhed, rehabilitering og brugerinvolvering
 • Velfærdsteknologier, Arbejde og teknologi
 • Krop og arbejde, Kropsarbejde
 • Arbejdet i den offentlige sektor
 • Styring og regulering
 • Vold på arbejde, voldsforebyggelse
 • Arbejdsmiljøarbejde, arbejdsmiljøorganisation

Min forskning koncentrerer sig hovedsageligt om arbejde og arbejdsliv i den offentlige sektor. Her har jeg særligt fokus på velfærdsprofessionerne og sundheds- og omsorgsarbejdere, og på hvordan arbejdsliv, faglighed og professionsidentitet udvikles og forandres hos disse under indflydelse af velfærdsstatens transformation og udviklingen af nye styringsformer.

Jeg har særligt forsket i arbejdsliv og faglighed i sundheds- og omsorgsarbejde i forbindelse med implementering af rehabiliterende, myndiggørende og brugerinddragende tilgange til behandling, omsorg og pleje (hverdagsrehabilitering), samt implementeringen af tele- og velfærdsteknologier i plejen. Her har jeg undersøgt hvordan omsorgsidentitet, arbejdets indhold, omsorgsrelationer samt de fysiske interaktioner og 'kropsarbejdet' forandres, og vist hvordan sundheds- og omsorgsmedarbejdere i denne forandring udvikler deres faglighed, forståelser af mening i arbejdet, samt det tværprofessionelle samarbejde.

I øjeblikket beskæftiger jeg mig endvidere med arbejde og samarbejde i folkeskolen, herunder lærerprofessionens udvikling under indflydelse af folkeskolereformen, øget samarbejde med pædagogprofessionen, samt øgede krav til inklusion.

I tillæg til dette har jeg over længere tid forsket i styring og regulering af arbejdsmiljø og arbejdsliv med fokus på blandt andet arbejdstilsyn og myndighedsregulering af området, samt på virksomheders/arbejdspladsers selvregulering af området i det lokale arbejdsmiljøarbejde (arbejdsmiljøorganisationen). Et særligt fokus har her været arbejdsmiljøarbejde og forebyggelse af vold i relationsarbejde (særligt socialpsykiatri og specialpædagogik).

Jeg underviser og vejleder indenfor felterne arbejdslivsstudier, sundhedsfremme og sundhedsstrategier, samt generel samfundsvidenskab. 

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Ph.d. i Arbejdslivsstudier, Ph.d., Roskilde Universitet

dec. 2011aug. 2015

Kandidat i Arbejdslivsstudier og Politik & Administration, Cand soc, Roskilde Universitet

20092013

Bachelor i Arbejdslivsstudier og Politik & Administration, B.Soc.Sc, Roskilde Universitet

20052008

Publikationsnetværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller