Personlig profil

Undervisning

Jeg har en bred undervisningsportfolio, der inkluderer kurser fra 1. semester på bachelorniveau til kandidat- og ph.d.-niveau om emner, der hovedsageligt er relateret til innovation og digitalisering (f.eks. innovation på ph.d.-niveau, digital innovation på kandidat niveau,  digitalisering og værdiskabelse på kandidatniveau), forskningsmetoder (fx forskningsdesign på ph.d.-niveau, specialeseminar på kandidatniveau, samfundsvidenskabelige analysestrategier på bachelorniveau) og vejledning af studerende fra bachelor- til ph.d.-niveau.

 

Forskning

Jeg er professor i Business Studies ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, Roskilde Universitet, Danmark. Mine primære forskningsinteresser er i krydsfeltet mellem digitalisering og service sektor og omfatter værdi (sam)skabelse, digital transformation, digital innovation, bruger inddragelse i innovation, adoption og diffusion af digitale teknologier. For nylig undersøger  jeg rollen af kunstig intelligens (AI) i organisationer, især service organizationer. 

Jeg har gennem årene deltaget i en række danske og europæiske forskningsprojekter, der fokuserer på at løse vigtige samfundsmæssige problemer vedrørende digitalisering og servicesektoren, især inden for private og offentlige serviceydelser såsom biblioteker, facility management og konsulentydelser.

Metodisk udfører jeg mest kvalitative undersøgelser, men jeg laver også forskning baseret på både kvalitative og kvantitative metoder.

Jeg er grundlægger og chefredaktør i over ti 10 år af "International Journal of E-Services and Mobile Applications (IJESMA)", og jeg sidder i redaktionen for adskillige tidsskrifter.

Jeg har været gæsteforsker på flere universiteter, herunder University of Texas i Austin, USA, University of Michigan, USA, Queensland University of Technology, Australien og University of Maryland ved College Park, USA. Jeg er "Distinguished Professor" på Woxen University, Hyderabad, India i 2023-2026.

Jeg har en Ph.D i business administration fra Roskilde Universitet, en MBA fra University of Maryland ved College Park, USA og en M.Sc. fra universitetet i Bari, Italien.

Ekspertise relateret til FN’s Verdensmål

I 2015 blev FN-landene enige om 17 Verdensmål til at standse fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Denne persons arbejde bidrager til følgende verdensmål:

 • Verdensmål 8 - Anstændige jobs og økonomisk vækst
 • Verdensmål 9 - Industri, innovation og infrastruktur
 • Verdensmål 11 - Bæredygtige byer og lokalsamfund
 • Verdensmål 12 - Ansvarligt forbrug og produktion

Emneord

 • Ledelse, Organisation, Erhvervsøkonomi, Virksomhedsøkonomi
 • Digitalization
 • Innovation
 • Service
 • Digital Transformation
 • E-services
 • Adoption and Diffusion
 • digital innovation
 • Artificial intelligence
 • value creation
 • value co-creation
 • co-production
 • Datalogi, IT
 • ICT
 • E-services
 • Adoption and Diffusion
 • AI
 • digital innovation
 • digitalization
 • artificial inteligence
 • services
 • co-production
 • Offentlig administration, styring og forvaltning
 • Public Services
 • co-production
 • value creation
 • digital transformation

Publikationsnetværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller