Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskning

Jeg forsker i hvad "konkret filosofi" vil sige.

Mine interesseområder er G.W.F. Hegels dialektisk-spekulative logik, videnskabsteori og kritisk metode i transdisciplinær human- og samfundsvidenskab, og feministisk filosofi og politisk kritik mere generelt.

Mit ph.d.-projekt handler om problemtænkning; Hegel og fransk filosofi [se engelsk version for uddybning].

Jeg er uddannet i moderne europæisk filosofi fra Kingston University (London), og BA i Filosofi fra Université Paris-Sorbonne IV og Københavns Universitet, med propædeutisk grundforløb i klassisk græsk og latin.

Institutstipendie med arkiv- og forskningsophold støttet af Cayx-legatet (Videnskabernes selskab), Augustinus Fonden og Niels Bohr Fondet.

Undervisning

2023: Humanistisk videnskabsteori på HumBach

I 2022 gæsteforelæser jeg i videnskabsteori-kurser på HumBach samt Filosofi og videnskabsteori-overbygningen. I foråret 2021 underviste jeg grundkurset 'Filosofihistorie 1600-1900' og i efterårssemestret 2020 et specialiseringskursus på kandidatuddannelsen om dialektik, samt vejledte projekter inden for politisk filosofi og filosofihistorie.

Vejledning: På HumBach vejleder jeg alle projekter der anlægger et filosofisk eller idehistorisk perspektiv, og særligt inden for politisk teori, kulturkritik, kønsteori og diskussioner af begreber såsom universalisme; demokrati; frigørelse; magt og modstand, eller diskussioner i moderne kapitalismekritik. På Filosofi vejleder jeg projekter inden for filosofihistorie bredt forstået samt europæisk orienteret politisk filosofi og videnskabsfilosofi.

Jeg har tidligere undervist i kritisk sociologi (CBS) samt klassiske filosofiske fag som metafysik og erkendelsesteori (SDU, Testrup højskole), videnskabsteori og etik (KU) og feministisk filosofi (Folkeuniversitetet i Aarhus), og er idé- og samfundsredaktør på Eftertryk Magasin.

Emneord

 • Filosofi, Idéhistorie, Religion
 • Videnskabsfilosofi
 • Videnskabsteori for humanistisk og teknologisk forskning
 • Humanistisk videnskabsteori
 • Politisk kritik
 • Dialektik
 • GWF Hegel
 • Feministisk filosofi
 • Simone de Beauvoir
 • Kanonkritik og filosofiens historiografi
 • Metafilosofi
 • Filosofihistorie