Projekter 2010 2019

Aktiv

Rethinking Democracy from the Global South

Krabbe, J. S.

08/08/2017 → …

Projekter: Forskning

The Primacy of Tense: A.N. Prior Now and Then

Blackburn, P. R.

01/10/201630/09/2019

Projekter: Forskning

UP-UN: Urban Participation - Urban Non-participation

Samson, K.

01/09/201631/08/2018

Projekter: Forskning

EA: Evental Urbanism - Affects, Interfaces, Events

Samson, K.

01/09/201531/08/2018

Projekter: Forskning

Freedom of Movements: Appearing as Resistance

Krabbe, J. S., Ross, S. & Arce, J.

01/07/2015 → …

Projekter: Forskning

LINHY: Hybrid Intensional Logic

Jørgensen, K. F. & Blackburn, P. R.

01/01/2015 → …

Projekter: Forskning

TidSkrift

Riis, S.

01/10/2010 → …

Projekter: Forskning

RealityBites

Riis, S.

01/03/2010 → …

Projekter: Forskning

Strategic Scenario Planning in Danish Shipbuilding

Spaniol, M. J.

01/09/201331/08/2016

Projekter: Forskning

Situated Design Methods

Simonsen, J., Svabo, C., Strandvad, S. M., Samson, K., Hertzum, M., Hansen, O. E., Søndergård, B., Kristiansen, E., Christrup, H., Pries-Heje, J., Nielsen, J. L., Bødker, K., Pfeiffer Pedersen, L., Frølunde, L., Rosendahl, M., Neisig, M., Frandsen, M. S., Juul, N. C., Jørgensen, N., Lybæk, R., Groth, S. K., Christensen, T. B., Andreasen, T., Kjær, T., Kensing, F., Venable, J., Birch Andreasen, L., Baskerville, R. & Gudiksen, S.

01/01/201301/10/2014

Projekter: Forskning

Alfred Birkegaard, PhD-vejleder

Riis, S.

01/02/201202/05/2016

Projekter: Forskning

Technucation

Riis, S.

14/03/201131/07/2014

Projekter: Forskning

Kasper Schiølin, PhD-bivejleder

Riis, S.

06/12/201015/06/2015

Projekter: Forskning

Teknologifilosofi

Riis, S.

<ingen navn>

11/08/201001/03/2011

Projekter: Forskning