VELNET - Nationalt Netværk for Velfærdsstudier

Organisationsprofil

Organisationsprofil

Formålet for Nationalt Netværk for Velfærdsstudier (VELNET) er at bidrage til og udvikle empiriske og teoretiske analyser og forståelser af velfærdsstater, især med fokus på den nordiske velfærdsstatsmodel, samt at formidle viden herom. Netværket muliggør nationalt og internationalt samarbejde om forskning og undervisning inden for en bred tematisk vifte af samfundsvidenskabelig velfærdsforskning.

Medlemmerne er primært forskere fra danske universiteter og forskningsinstitutter med interesse for velfærdsforskning. Netværket er dermed åbent for alle forskere med interesse for, viden om og indsigt i de nordiske velfærdsstater. Forskning kan have en såvel national som komparativ tilgang, såvel disciplinært som interdisciplinært, især med udgangspunkt i samfundsvidenskabelige teorier og metoder. Et særligt formål med netværket er at udvikle og formidle den komparative metode og analyse.

Netværkets aktiviteter retter sig mod det danske forsknings- og uddannelsesmiljø. Der forventes organiseret netværksmøder to gange årligt, samt et antal online forsknings- og formidlingsseminarer rettet mod et bredere publikum. Andre fælles aktiviteter kan være organiseringen af fælles forskningsansøgninger og Summer School-kurser. Netværket samarbejder med det europæiske netværk for velfærdsanalyse (ESPANet - The European Network for Social Policy Analysis) og bidrager til ESPANets aktiviteter.

Publikationsnetværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller