Uddannelse, Social Inklusion og Profession

Organisationsprofil

Organisationsprofil

Forskningsgruppens medlemmer arbejder med praksisorienterede hverdagslivsstudier af brugeres og professionelles deltagelsesmuligheder i velfærdssamfundet. Fokus er på videns- og praksisudvikling for såvel brugere og professionelle, som for de der uddanner og kvalificerer til velfærdsprofessionerne. Forskningener rettet mod det pædagogiske og uddannelsesmæssige, det sundhedsmæssige og det sociale felt.

Projekter i gruppen har haft fokus på:

  • Uddannelse – inkluderende uddannelsesmiljøer,inklusion af psykisk og socialt udsatte unge i uddannelse i især erhvervsuddannelse, gymnasier og produktionsskoler samt på universitetet og involvering af studerende i forskning
  • Professionsstudier – i uddannelse, daginstitutioner, døgninstitutioner og socialpsykiatri, professionsudvikling i praksis- og professionsuddannelsessammenhænge
  • Sociale interventioner – hvordan indsatser i og på tværs af pædagogiske, uddannelsesmæssige, sundhedsmæssige og sociale fagområder (re)organiseres, institutionaliseres og trækker spor i brugeres og professionelles liv
  • Køn – mænd og drenge i (erhvervs)uddannelse, mænd i omsorgsfag, inklusion af mænd og drenge i uddannelse,
  • Ungdom – unges liv og tilhørsforhold på tværs af forskellige hverdagslivsarenaer og institutionelle sammenhænge

Arbejdet med uddannelse, tilhør og social inklusion baserer sig på brede forståelser af læreprocesser og professions- og organisationsudvikling. Gruppen engagerer sig gerne i konkret forandringsorienterede projekter med anvendelse af metoder fra praksis- og aktionsforskning, aktionslæring og forskningsværksteder.

Gruppens forskning og bidrag til kvalificering af arbejdet og organiseringen i velfærdssamfundet og dets institutioner bygger på viden om og inddragelse af perspektiver fra såvel hverdagslige, faglige og professionelle relationer mellem de forskellige involverede aktører.

Teoretisk er gruppens medlemmer orienteret mod kritisk teoretiske, kritisk etnografiske, kulturteoretiske og uddannelsessociologiske perspektiver.

Netværk Nyligt eksternt samarbejde på landeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på punkterne.

Publikation 2010 2018

Attraktiv på papiret?: De nyuddannedes håndteringer af pres fra ny ledelsesorganisering, markedsgørelse og serviceorientering i praksis

Nielsen, S. B. mar. 2018 Attraktiv på papiret?: Nyuddannede pædagoger mellem akademisering, evidensbaseret professionalisering og omsorgsfuld praksisudvikling. NIelsen, S. B. & Bøje, J. (red.). VELPRO - Center for Velfærd, Profession og Hverdagsliv, s. 219-234 16 s.

Publikation: Kapitel i bog/rapport/konferenceprocesBidrag til rapport

Deltagelse, vidensbaseret praksisudvikling og vidensskabelse gennem udviklings- og forskningsværksteder

Nielsen, S. B. mar. 2018 Drenges og mænds inklusion på kønnede uddannelser: Erfaringer fra deltagerorienteret uddannelsesudvikling og -forskning i praksis. Baagøe Nielsen, S. (red.). Frydenlund Academic, s. 221-256 36 s. (Uddannelse og læring; Nr. 1).

Publikation: Kapitel i bog/rapport/konferenceprocesBidrag til bog/antologi

Projekter 2012 2018

Aktiviteter 2012 2017

Nordisk konferanse om likestilling i arbeidslivet,

Nielsen, S. B. (Oplægsholder)
8 feb. 2017

Aktivitet: Foredrag og mundtlige bidrag

Danmarks Evalueringsinstitut (Ekstern organisation)

Nielsen, S. B. (Medlem)
okt. 2017dec. 2017

Aktivitet: Medlemskab af styrelse i virksomhed eller organisation

Folkemødet - BUPL - Pædagogernes telt: Fem smagsprøver på ny pædagogisk forskning

Nielsen, S. B. (Oplægsholder)
18 jun. 2017

Aktivitet: Foredrag og mundtlige bidrag