Organisationsprofil

Organisationsprofil

Forskningsgruppen Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier er en tværvidenskabelig forskningsgruppe som bedriver kritisk forskning inden for områderne sundhed, sundhedsfremme og sundhedsstrategier. Forskningsgruppen ser ulighed i sundhed som sit kernefelt. Afsættet for forskningen er samfundsmæssige, organisatoriske, ideologiske og teknologiske transformationer, som medfører ændrede patient- og brugerroller, medborgerskab, nye forståelser af sygdom og sundhed, nye professionelle roller og funktioner. Som en del af disse ændringer ser vi også på forskydninger i distribueringen af sundhedsressourcer, herunder menneskelige, teknologiske, vidensmæssige og økonomiske ressourcer.

I vores forskning fokuserer vi på, hvordan sundhedsindsatser og organiseringer af disse manifesterer sig politisk og i en praksis og hvilke implikationer og konsekvenser de kan siges at have. Vi studerer de mange variationer i hverdagslivet, som findes på grundlag af klasse, køn, alder og etnicitet, samt menneskers sundhedsforståelser og strategier for sundhed. Dette forbindes med forskning i samfundsmæssige og strukturelle forhold for at fremme sundhed. I andre dele af forskningen er sundhed i mindre grad genstand for forskningen, og fungerer snarere som et perspektiv, f.eks. på velfærdsindsatser.

Endelig har vi et fokus på bæredygtighed og bæredygtig omstilling, både inden for udvalgte områder som fødevarer, men også mere bredt i forhold til velfærdsteknologiers rolle i sundhed og i forhold til globale forandringer som fx aldring og migration.

Forskningen er kendetegnet ved sine teoretisk informerede empiriske projekter og mange projekter er gennemført i tæt samarbejde og samskabelse med eksterne partnere. En del projekter har teoriudvikling i forhold til sundhed og samfund som en del af deres mål for projektet. Ved hjælp af en bred vifte af human- og samfundsvidenskabelige teorier og metoder undersøger vi de subjektive og aktørnære erfaringer, oplevelser og forståelser i sammenhæng med sociale mønstre, og samfundsmæssige og strukturelle betingelser for sundhed.

Forskningsgruppen Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier bedriver forskning på højt internationalt niveau og samarbejder med andre forskere, nationalt og internationalt.

Publikationsnetværk Nyligt eksternt samarbejde på landeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på punkterne.

Publikationer 1984 2020

Projekter 2001 2029

MINERVA - - Continuous Learning in Clinical Nursing

Lehn, S. & Holen, M.

01/01/202031/12/2029

Projekter: ProjektForskning

Tidlig palliation II

Aamann, I. C. & Dybbroe, B.

01/08/201901/03/2020

Projekter: ProjektForskning

Aktiviteter 2000 2020

Chronic Living

Barbara Ann Barrett (Taler)
23 apr. 202025 apr. 2020

Aktivitet: Deltagelse i eller arrangering af en begivenhedOrganisation og deltagelse i konference

Klinisk uddannelse nu og i fremtiden

Sine Lehn-Christiansen (Taler), Mari Holen (Taler), Kristian Larsen (Taler), Malene Kjær (Taler), Nana Vaaben (Taler)
26 mar. 2020

Aktivitet: Deltagelse i eller arrangering af en begivenhedOrganisation og deltagelse i konference

Nyttiggørelse af forskning i Region Sjælland - et metablik

Dixi Louise Strand (Oplægsholder)
12 sep. 2019

Aktivitet: Tale eller præsentationForedrag og mundtlige bidrag

Priser

Bedste Abstract

Sine Lehn-Christiansen (Modtager) & Mari Holen (Modtager), 4 okt. 2017

Pris: Priser, stipendier, udnævnelser

Ph.d. cup 2012

Mari Holen (Modtager), 2012

Pris: Priser, stipendier, udnævnelser